Търсене на продукти

Термопомпи въздух-вода: препоръчителни стойности за силата на звука и имисиите

Поискайте съвет
Viessmann Vitocal 100

Производството на топлина в термопомпите се основава на принципа на компресията, при който при изпаряване хладилният агент се компресира и температурата му се повишава до желаното ниво. В резултат на това може да се получи шум, който над определено ниво е дразнещ за част от хората.

Технически указания за осигуряване на шумозащита  като изходна база

При термопомпите въздух-вода е налице и активно оползотворяване на топлината чрез вентилатори, което представлява допълнителен източник на шум. Тъй като възприемането на шума е много субективно, е необходима изходна база. Тя се предоставя в техническите ръководства за шумозащита.

Съгласно тях са установени области с различни показатели, които трябва да се съблюдават. Ако инсталацията се използва например в промишлена зона, нивото на шум може да бъде до 70 децибела (А). Ако обаче същата инсталация е предназначена за работа в болница или старчески дом, тогава не трябва трайно да се превишава граничната стойност от 45 децибела (А) през деня и 35 децибела (А) през нощта.

Рефеерентни стойности за имисии

В таблицата по-долу са показани ориентировъчните стойности за местата на имисия извън сградите съгласно техническите предписания за шумозащита.

МястоВремеГраница в dB(A)
Промишлени зонипрез целия ден70
Търговски зонипрез деня
през нощта
65
50
Градски районипрез деня63
Централни зони, селски райони и смесени районипрез деня
през нощта
60
45
Общо жилищно пространство  и малки жилищни зонипрез деня
през нощта
55
40
Чисто жилищни районипрез деня
през нощта
50
35
Лечебни центрове  Болници и старчески домовепрез деня
през нощта
45
35

Единичните краткосрочни върхови  стойности на шум не могат да надвишават препоръчителните стойности на имисиите с над 30 dB(A) през деня и с над 20 dB(A) през нощта.

Имисионните стойности за зони на имисия в сгради или помещения, изискващи защита, както е определено в DIN 4109, са значително по-ниски и са 35 децибела (A) през деня и 25 децибела (A) през нощта. Помещенията, изискващи защита, включват:

  • дневни и спални
  • детски стаи
  • работни помещения/офиси
  • учебни стаи/зали за семинари

Към помещенията, изискващи защита по смисъла на регламент A.1.3, се числят и кухните и дневните, ползвани като жилищни помещения.

Ниските честоти предизвикват дразнене

Наред със съблюдаването на законово определените гранични стойности на шума, важна тема е намаляването на ниските честоти на звука. Те се възприемат като дразнещи от много хора, въпреки че нивото на звука, т.е. силата на звука, е под законово определената граница. Нискочестотен  тон или звук е тази част от фоновия шум, чиято честота е по-ниска от 90 Hz. Човек започва да възприема звуци при честота на тона от около 20 Hz.

Причината, поради която нискочестотните тонове все пак се приемат за дразнещи, е, от една страна, че нискочестотният шум може да бъде възприет само при по-голяма сила на звука. От друга страна,  в този диапазон  хората не могат да разграничат звука, поради което нискочестотните  тонове обикновено се описват като „бучене“.

Благодарение на разделението на външно и вътрешно тяло, при термопомпите въздух-вода звукът почти не се усеща. (Vitocal-111-S)

Намаляване на нивата на шум изцяло чрез конструкцията на термопомпата Viessmann

Тъй като звукът придобива все по-голямо значение, от 2009 г. насам Viessmann вече е въвела многобройни конструктивни мерки, за да намали до минимум звуковите емисии и шума на термопомпите. При разработването на нашите термопомпи специалистите по звукоизолация и проектантите на охлаждащи кръгове работят ръка за ръка, за да разработят високоефективни и тихи термопомпи.  Наред с 3D звуковата концепция резултат от това е и системата AAD (Advanced Acoustic Design), която  превръща термопомпите Viessmann в може би най-тихите термопомпи на пазара.

Термопомпите въздух-вода на Viessmann са сред най-тихо работещите устройства на пазара.

Термопомпите въздух/вода Viessmann са сред най-тихо работещите устройства на пазара.  Кое е другото, което ги прави специални, можете да разберете в раздела за предимствата на термопомпите въздух/вода. Какво е нивото на шума на отделните термопомпени агрегати зависи, наред с другото, от коефициента на полезно действие и от отстоянието до сградите в  съседство.

Шумовият калкулатор на Германската асоциация на термопомпите дава добър ориентир. С негова помощ могат да се определят възможните шумови емисии на  посочените термопомпи въздух-вода, чиято максимална топлинна мощност е 35 kW. Освен данните за емисиите, шумовият калкулатор изчислява и необходимото отстояние до  изискващи защита  помещения в  съседство. Резултатите не могат да заместят  индивидуалната оценка на шума, но въпреки това са много полезна основа при проектирането.