Търсене на продукти

Политика за поверителност

Основна информация

Ние, Viessmann Climate Solutions SE (наричано по-нататък „Viessmann“ или „ние“), като част от   Carrier Global Corporation, се отнасяме много сериозно към защитата на Вашите лични данни и стриктно спазваме правилата на действащите в момента закони за защита на данните. Това включва преди всичко Регламента за защита на данните (наричан по-долу  „ОРЗД“,  „Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета“.  

На нашите уебсайтове и при използване на нашите приложения и услуги се събират само онези лични данни, които са необходими и се обработват за предвидената цел. Под лични данни се разбират тези данни, чрез които можете да бъдете идентифицирани, или други данни, свързани с Вас.

Отговорен орган по смисъла на Закона за защита на данните/ЗЗЛД:

Viessmann Climate Solutions SE
Viessmannstraße 1D-35108 Allendorf (Eder)
Телефон: +49 6452 70-0
Факс: +49 6452 70-2780
Електронна поща: info@viessmann.com

Обработка в рамките на Viessmann  Climate Solutions

От наше име, Viessmann Climate Solutions SE,  действат:

 • Viessmann Deutschland GmbH за целите на продажбите и маркетинга
 • Viessmann Climate Solutions Berlin GmbH за работата  на уебсайтовете и приложенията и за целите на маркетинга
 • Viessmann IT Service GmbH за работата  на бекенд системите

Други дружества от групата на Viessmann Climate Solutions могат да обработват събраните данни или да им ги предават, ако:

 • сте дали изричното си и информирано съгласие за това другаде (напр. бележка във формуляра за запитване),
 • това е необходимо в рамките на Viessmann Climate Solutions за конкретна цел и за разделение на труда; за тази цел са сключени съответните договорни споразумения в рамките на Viessmann Climate Solutions,
 • данните са предоставени от администратора на данни в псевдонимизирана форма и администраторът на данни гарантира, че  дружеството от групата, на което е възложено изпълнението, не може да депсевдонимизира тези данни, или
 • данните се съхраняват анонимно от администратора и така съхранените данни вече не са предмет на разпоредбите на закона за защита на данните.

Предаване на данни на трети държави

Дружествата от Viessmann  Climate Solutions обработват/предават предоставените от Вас данни в/към места в Германия, Европейския съюз и трети държави (включително САЩ), които имат необходимото ниво на защита на данните в съответствие с член 45 от Регламента за защита на данните или предлагат подходящи гаранции в съответствие с член 46 от Регламента за защита на данните.

Обхват на приложение на декларацията за защита на данните

В следващата декларация се съдържа обща информация за това как гарантираме защитата на данните, какъв вид данни се събират и обработват, за каква цел и на какво правно основание. Тя се отнася по принцип за всички уебсайтове и приложения, за които Viessmann отговаря, както и  в случай, че установите контакт с нас чрез други комуникационни канали. Ако уебсайтовете и приложенията на Viessmann се отклоняват от тези принципи на обработка на данни или ги допълват със свои собствени, това ще бъде  надлежно  посочено на съответните уебсайтове или в приложенията.

Настоящата декларация за защита на данните се състои от пет части:

Освен това нашите уебсайтове могат да съдържат връзки към уебсайтове на други доставчици, за които тази декларация за защита на данните не се отнася.

I. Разпоредби за частни ползватели

Тази част от декларацията за защита на данните се отнася за частните потребители на услугите на Viessmann.  Правното основание за обработката на Вашите данни се основава на даденото от Вас  като потвърждение  на настоящата декларация съгласие или за да бъде възможно предоставянето на исканата от Вас информация или продукти в съответствие с ОРЗД, член 6, параграф 1, буква б

Използване и проверка на личните данни

Предоставените от Вас лични данни включват следното:

 • Вашето име
 • Вашия адрес (пощенски код, град, улица и номер, ако е приложимо, допълнения към адреса)
 • Вашият имейл адрес
 • Вашата дата на раждане
 • Вашият пол
 • Вашият телефонен номер и/или номер на мобилен телефон
 • Вашата държава
 • Вашата  платежна информация
 • Вашето предишно  обслужващо дружество
 • Продуктово име на Вашия продукт Viessmann
 • Номер на производителя на Вашия продукт Viessmann

Ако ни предоставите лични данни, ние ги използваме, за да отговорим на Вашите запитвания, да обработим и изпълним Ваша заявка за консултация, за техническо администриране, за дейностите по влизане в системата и услугите, предоставяни в рамките на съответните уебсайтове или приложения. Правното основание за това е чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква б от  ОРЗД или Вашето съгласие. Можете да оттеглите съгласието си за използване на предоставените от Вас данни по всяко време. За целта се обърнете към: datenschutz@viessmann.com, като по възможност посочите използваната(ите) услуга(и).

За връзка с Viessmann по телефона

Ако сте се съгласили с нашата декларация за защита на данните и сте ни предоставили телефонния си номер при подаване на запитване,  преди да препратим Вашето запитване към партньорската ни компания,  ще се свържем с Вас по телефона, за да проверим точността на Вашите данни, да обсъдим Вашия проект и да Ви свържем с подходящата специализирана компания. След това, ако ни предоставите номера на мобилния си телефон, ще Ви помолим за обратна връзка относно текущото състояние чрез SMS, наред с други неща. Това няма да доведе до никакви разходи за Вас.

Писмен контакт с Viessmann

Ако сте се съгласили с нашата декларация за защита на данните и сте дали съгласието си за проследяване на имейли, както и при  поискването на съвет  сте ни предоставили имейл адреса си и/или номера на мобилния си телефон, отворените от Вас съобщения и кликовете в имейл и push съобщения, както и в текстови съобщения, ще бъдат регистрирани. Това е необходимо, за да сме в състояние да задействаме отделните стъпки от хода на специализираната Ви консултация. Тези данни се изтриват след приключване на консултацията.

Информация за прехвърлянето на Вашите данни и оценка

Ако сте се съгласили с нашата декларация за защита на данните и сте ни предоставили Вашия имейл адрес при подаване на запитване за консултация, ще бъдете информираме по имейл за текущия статус на запитването си относно нашата услуга. Наред с другото ще Ви изпратим съобщение с данните за контакт на специализирания партньор, който Ви е насочил, и след консултацията ще Ви дадем възможност да го оцените. Ако не въведете адреса на електронната си поща в запитването си за консултация, няма да можем да предоставим услугата.

Разкриване на лични данни

За да предоставим услугата специализирана консултация или насочване към специализирана фирма за консултация и/или покупка, поддръжка или ремонт на отоплителна система или друг продукт от гамата на Viessmann, с Ваше съгласие предадаваме въведените от Вас лични данни на външни специализирани фирми, които работят  във Вашия регион  заедно с нашата фирма като партньори.

От този специализиран партньор ще бъде поискано да се свърже с Вас в рамките на определен срок, за да Ви предостави искания от Вас специализиран съвет и/или оферта. За тази цел специализираното дружество ще се свърже с Вас по електронна поща и/или по телефона.

По-нататъшна обработка и изтриване на вашите данни

Вашите данни няма да бъдат предавани или продавани на трети страни,  т.е. на лица или дружества, които не принадлежат към Climate Solutions SE. Съхранените лични данни ще бъдат изтрити, ако оттеглите съгласието си за съхранение, ако данните вече не са необходими за изпълнение на целта, за която са били съхранени, или ако съхранението им е недопустимо по други законови причини. Ще продължим да Ви предлагаме допълнителна информация и услуги по имейл до 3 месеца след приключване на техническата консултация.

Реклама и съгласие за реклама

Ние, т.е. Viessmann Climate Solutions SE, като част от Carrier Global Corporation, Viessmann Deutschland GmbH, Viessmann Climate Solutions Berlin GmbH и Viessmann PV + E GmbH, ще Ви информираме за продукти и услуги на Viessmann по имейл, поща или телефон и, ако е приложимо, ще ги предлагаме само ако сте ни дали изричното си съгласие да използваме Вашите лични данни за рекламни цели (opt-in).

Това става чрез активно поставяне на отметка под нашите формуляри до изявлението „Да, Viessmann Climate Solutions SE, Viessmann Deutschland GmbH, Viessmann Climate Solutions Berlin GmbH, Viessmann PV + E GmbH и Energy Market Solutions GmbH могат да използват моя имейл адрес и/или телефонен номер, за да ме информират за най-новите продукти и услуги. С настоящото се възползвам и от възможността да отправям както критики, така и положителни оценки чрез проучване на пазара и общественото мнение. Това съгласие може да бъде оттеглено от мен по всяко време с валидност за в бъдеще“.

Моля, обърнете внимание: в обявения на съответния уебсайт/приложение текст може да бъдат посочени различни компании, ако Вашата заявка се отнася до тях.

Ако сте ни дали съгласието си за това, но не желаете повече  да получавате реклами или проучвания от Viessmann, можете да оттеглите съгласието си по всяко време с валидност за в бъдеще. След това Вашите данни ще бъдат изтрити или, а ако все още са необходими за целите на фактурирането и счетоводството, ще бъдат съхранени за  тях. За да направите това, изпратете имейл на адрес widerruf@viessmann.com.

Бюлетин

Използване на лични данни при регистрация за бюлетина по електронна поща

Ако се регистрирате за някой от нашите бюлетини на уебсайтовете на Viessmann или в приложенията на Viessmann, Вашият имейл адрес ще бъде използван за информационни и рекламни цели, докато не се отпишете от него. Когато се регистрирате за бюлетина, ние съхраняваме Вашия имейл адрес, Вашия IP адрес и датата на регистрация. Това служи единствено като доказателство в случай, че трето лице злоупотреби с имейл адреса и се регистрира за получаване на бюлетина без знанието на упълномощеното лице.

Можете да оттеглите съгласието си да получавате бюлетина по всяко време с действие за в бъдеще. Ако вече не желаете да получавате бюлетина, можете да се отпишете по всяко време, като кликнете върху връзката за отписване в бюлетина или като изпратите имейл на адрес widerruf@viessmann.com.

  

Оптимизиране на съдържанието на имейли и бюлетини

Ние, т.е. Viessmann Climate Solutions SE, Viessmann Deutschland GmbH, Viessmann Climate Solutions Berlin GmbH и Viessmann PV + E GmbH, ще Ви информираме за продукти и услуги на Viessmann по имейл, ако сте направили съответното запитване за услуги към Viessmann, ако сте ни дали изричното си съгласие да използваме Вашите лични данни за рекламни цели (opt-in) или ако сте се абонирали за някой от нашите бюлетини. За да можем да Ви предложим съдържание, специално оптимизирано за Вашите нужди, използваме технологии за проследяване на имейли от salesforce.com Germany GmbH.

Това става чрез активно поставяне на ометка в квадратчето под нашите формуляри до изявлението „Да, съгласен съм с проследяването на имейли и бюлетини, за да може съдържанието да бъде оптимизирано за мен. Това съгласие може да бъде оттеглено от мен по всяко време с действие за в бъдеще.“

Чрез проследяването на имейли и бюлетини е възможна статистическа оценка на данните за използване. За тази цел записваме както отварянията на електронната поща, така и вътрешните кликвания. Тази информация се използва, за да направим съдържанието на имейлите и бюлетините по-интересни и подходящи, както и за измерване на успеха на маркетинговите кампании.

Ако сте ни дали съгласието си за такава употреба, но вече не желаете да получавате реклами или анкети от Viessmann в бъдеще, можете да оттеглите съгласието си по всяко време с действие за в бъдеще. За да направите това, напишете имейл на адрес widerruf@viessmann.com.

  

Използване на лични данни при попълване  на формуляра за контакт

Ако ни изпратите запитване чрез някой от нашите формуляри за контакт, Вашите данни, включително данните за контакт, които сте предоставили там, ще бъдат съхранени от нас за целите на обработката на Вашето запитване и в случай на последващи въпроси по същата тема. Тези данни няма да бъдат предавани на трети страни.

Можете да оттеглите съгласието си за използване на данните, предоставени чрез формуляра за контакт, по всяко време. За да направите това, моля, свържете се с: widerruf@viessmann.com.

  

Използване на лични данни при посещение  на Viessmann Community

Ако се регистрирате във Viessmann Community, като се съгласите с настоящата декларация за защита на данните и откриете потребителски профил, предоставените от Вас данни ще бъдат използвани за предоставяне на  Viessmann Community и за обработка на Вашите въпроси и коментари. Това включва и съгласието Viessmann да се свърже с Вас по имейл и/или телефон единствено с цел разглеждане на съдържанието на Вашето запитване.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като изтриете потребителския си профил с действие за в бъдеще. След това Вашите данни ще бъдат изтрити или, ако все още са необходими за други законово обосновани цели, ще бъдат съхранени обвързано с тези цели. След изтриването на Вашия потребителски акаунт съдържанието на Вашите публикации  в общността ще бъде анонимизирано в рамките на  Viessmann Community и ще остане там. Въпреки това, вече няма да е възможно тези публикации  да бъдат отнесени лично към Вас.

  

Използване на лични данни при регистрация за събития или информационни посещения

На някои страници на нашия уебсайт имате възможност да въведете лични данни, за да се регистрирате за информационни посещения, курсове за обучение или събития, организирани от Viessmann. Ние ще използваме тези данни само за обработка на Вашата заявка. Ако въведете имейл адреса и телефонния си номер като участник в някое от нашите събития, ще получите имейл за потвърждение и, в зависимост от събитието, SMS 30 минути преди часовия интервал/преди началото на събитието. След края на събитието данните ще бъдат съхранени с цел например оценка. Тези данни ще бъдат изтрити най-късно след 6 месеца, освен ако това не противоречи на законовите срокове за съхранение, напр. професионална документация, настаняване, разходи и др.

Можете да оттеглите съгласието си за използване на данните, предоставени по време на регистрацията, до началото на събитието. За да направите това, моля, свържете се с: widerruf@viessmann.com.

II. Разпоредби за бизнес потребители

Тази част от разпоредбите за защита на данните се прилага само за бизнес потребители като търговци, промишлени предприятия, общини, търговски дружества, проектанти, архитекти и т.н. и само доколкото те предоставят лични данни на лица за контакт на нашите уебсайтове и в нашите приложения за сключване и изпълнение на договори в съответствие с член 6, параграф 1, буква б) от DSGVO.

Личните данни се събират и обработват от Viessmann за следните цели:

 • Посредничество при запитвания на клиенти
 • Насочване на клиенти, които отправят запитвания
 • Представяне в каталозите на търговските фирми на Viessmann (напр. търсене на търговски партньори на място на www.viessmann.de, търсене на монтажници на heizung.de).

Ако сте ни предоставили лични данни, ние ще ги използваме само за да отговорим на Вашите запитвания, за обработка на сключените с Вас договори, за техническо администриране, за дейностите по влизане в системата и за услугите, предоставяни в рамките на съответните уебсайтове или приложения.

Изтриването на съхраняваните лични данни се извършва, ако оттеглите съгласието си за съхранението им, ако познаването им вече не е необходимо за изпълнението на целта, преследвана със съхранението, или ако съхранението им е недопустимо по други законови причини. За да направите това, моля, свържете се с widerruf@viessmann.com. След това Вашите данни ще бъдат изтрити или, ако все още са необходими за целите на проверката, фактурирането и/или счетоводството, ще бъдат съхранени за тези цели.

За допълнителни лични данни, обработвани в контекста на доставката и изпълнението на продукти и услуги съгласно член 6, параграф 1, буква б), се прилагат разпоредбите за защита на данните в съответните общи условия за продажба.

Разкриване на лични и фирмени данни

За предоставянето на услуги от трети страни или услуги, предлагани от партньори (те са изброени в рамките на съответния текст за съгласие), ние предаваме въведените от Вас лични и фирмени данни на тях с Вашето съгласие, по-специално с цел осъществяване на връзка с Вас.

III. Разпоредби за  кандидатстващите

Тази част от разпоредбите за защита на данните се отнася за кандидатите за обяви за работа от дружества на Viessmann Climate Solutions или от дружества на трети страни, на които Viessmann предоставя платформа или партньорска програма за обяви за работа/посредничество. Това важи само дотолкова, доколкото тези кандидати предават лични данни на Viessmann в хода на кандидатстване, напр. кандидатстване на хартиен носител, по електронна поща, чрез формуляри за контакт с прикачени файлове или чрез портали, управлявани от Viessmann (напр. портала AZUBI), или чрез използване на електронни борси за работа на трети страни в съответствие с изискваното съдържание, също така в съответствие с допълнителни национални законови изисквания. Документите за кандидатстване, изпратени на хартия, се сканират и съхраняват в нашите системи, а хартията след това се унищожава от сертифицирани доставчици на услуги в съответствие със закона за защита на данните.

Използваме Вашите лични данни само за обработка на Вашата кандидатура и/или в рамките на управлението на отношенията с таланти и въз основа на Вашето съгласие с настоящата декларация за защита на данните. Обработката на Вашата кандидатура включва също така, ако е необходимо, използването на Вашите данни за осъществяване на контакт с Вас по електронна поща и/или по пощата и/или по телефона и, ако е приложимо (напр. стажантски портал), за препращане на документите Ви за кандидатстване към дружества на трети страни. Достъп до Вашите документи имат мениджърите по подбор и управление на човешките ресурси на Viessmann Climate Solutions Berlin GmbH, Viessmann Climate Solutions SE, съответното дружество от групата, както и началниците или други мениджъри по подбор, в чиято област е обявена позицията. Друга форма на обработка се извършва анонимно с цел измерване на успеха на назначенията и използваните технически канали за кандидатстване, както и, също анонимно, на уменията на подадените кандидати.

С изключение на портала AZUBI, данните се обработват с помощта на системи от Greenhouse Software, Inc. компания, базирана в САЩ. За тази цел Viessmann Climate Solutions Berlin GmbH е сключила договор с Greenhouse въз основа на стандартните клаузи на ЕС за защита на данните в съответствие с член 46 от DS-GVO.

Изтриването на съхраняваните лични данни на кандидата се извършва автоматично най-рано след 4, но най-късно след 6 месеца, от момента, в който кандидатът е бил информиран, че длъжността няма да бъде заета от него, и няма други законови изисквания, които да противоречат на това. Срокът произтича от изискванията на Общия закон за равните възможности.

Ако бъдете приети в Програмата за управление на взаимоотношенията с таланти, Вашите данни ще бъдат съхранени в системата ни за срок до 365 дни, за да бъдат предварително разгледани при бъдещи обяви за работа. При това ще използваме предоставените от Вас данни, за да се свържем с Вас по имейл и/или по поща и/или по телефон. Вашите данни ще бъдат съхранявани в системата ни след изтичането на този период, за да бъдат разглеждани за други обяви за работа в бъдеще, само ако сте дали изричното си съгласие за това по наше искане.

Ако се регистрирате за  получаване на Съобщение за работа на Viessmann на кариерните страници на Viessmann или на други портали за работа, управлявани от Viessmann, Вашият имейл адрес ще бъде използван за изпращане на предложения за работа, докато не се отпишете от него. Когато се регистрирате за съобщения  за работа, ние съхраняваме Вашия имейл адрес, Вашия IP адрес и датата на регистрация. Това е единствено с цел доказване в случай, че трето лице злоупотреби с имейл адреса и се регистрира за получаване на Съобщение  за работа без знанието на упълномощеното лице. Можете да оттеглите съгласието си за това по всяко време с действие за в бъдеще. Ако вече не желаете да го получавате, можете да се отпишете от списъка за писма по всяко време, като кликнете върху връзката за отписване в Job Alert или като изпратите имейл на recruiting@viessmann.com.

Когато изпращате документи за кандидатстване на хартиен носител, без да се позовавате на обявите за работа в нашите електронни формати, напр. като спекулативна кандидатура, ще получите резюме на тази декларация за защита на данните заедно с потвърждение за получаване на писмото ви или, обаче, най-късно в случай на отказ от наша страна.

IV. Обща информация и разпоредби за уебсайтовете и приложенията на Viessmann

Тези разпоредби се прилагат в допълнение към разпоредбите за частни потребители и разпоредбите за бизнес потребители за уебсайтовете и приложенията на Viessmann. В някои случаи има допълнителни декларации за защита на данните за нашите приложения. Декларацията за защита на данните за приложенията на Viessmann ViCare и Vitotrol Plus може да бъде намерена на следния линк: https: //legal-policies.viessmann.com/b2c/vicare/de/de/privacy-policy.ext.html

Обработка на данни чрез извикване на нашия уебсайт и използване на нашите приложения

Viessmann автоматично събира и съхранява в своите сървърни регистрационни файлове информация, която Вашият браузър или приложение ни предават. Тези данни не могат да бъдат отнесени към отделни лица от Viessmann. Тези данни не се обединяват с други източници на данни. Такива са:

 • Тип/версия на браузъра
 • Използвана операционна система
 • URL адрес на препращане (предишната посетена страница)
 • Име на хоста на компютъра, от който е осъществен достъпът (IP адрес v4 и v6)
 • Време на заявката към сървъра

IP адресът е глобално валидната, уникална идентификация на компютъра в момента на разпределянето му от Вашия интернет доставчик и в най-разпространената си понастоящем форма (IPv4) се състои от четири блока цифри, разделени с точки, или разширен с допълнителни цифри (IPv6). В повечето случаи Вие като частен потребител не използвате постоянен IP адрес, тъй като той се присвоява само временно от доставчика (т.нар. „динамичен IP адрес“). В случай на постоянно присвоен IP адрес (т.нар. „статичен IP адрес“)  чрез тази функция  е технически лесно да се присвоят ясно данните на потребителя.

Гореспоменатите данни се обработват от нас за следните цели:

 • Осигуряване на безпроблемна настройка на връзката на уебсайта
 • Осигуряване на удобно използване на гореспоменатия уебсайт
 • Оценка на сигурността и стабилността на системата
 • За допълнителни административни и статистически цели

Личните данни от лог-файловете на сървъра се обработват въз основа на чл. 6, ал. 1, буква е от ОРЗД. Тази разрешителна разпоредба позволява обработването на лични данни в рамките на „законния интерес“ на администратора, освен ако Вашите основни права, свободи или интереси нямат предимство. Нашият законен интерес е да улесним администрирането и възможността за откриване и преследване на хакерски атаки. Можете да възразите срещу обработването на данни по всяко време, ако в конкретното Ви положение съществуват причини, които противоречат на обработването на данни. За тази цел е достатъчно да изпратите имейл до длъжностното лице по защита на данните. Нашият законен интерес произтича от целите за събиране на данни, изброени по-горе. В никакъв случай не използваме събраните данни с цел да правим заключения за Вашата личност.

Лог-файловете на сървъра с гореспоменатите данни се изтриват автоматично след 30 дни или, в случай на използване за статистически цели, се анонимизират. Запазваме си правото да съхраняваме сървърните регистрационни файлове за по-дълго време, ако са налице факти, които предполагат предположение за неоторизиран достъп (например опит за хакерска атака или така наречената DDOS атака).

Обработка на данни за достъп и използване на нашите уебсайтове и приложения — „Viessmann Account“.

Viessmann използва централна система за управление на идентичността и достъпа („IAM“) в допълнение към конвенционалните функции за вход (напр. потребителски идентификатор и парола) за предоставяне, промяна и изтриване на достъп и разрешения за достъп до уебсайтове и приложения, които не са публични или не могат да се използват свободно. За тази цел ще бъдат обработвани следните Ваши лични данни:

 • Адрес на електронна поща
 • Парола
 • Използван уебсайт/приложение с последен времеви печат
 • Роля(и) на потребителя
 • Времеви печат на последното успешно влизане
 • Име, фамилия и други данни (в зависимост от използвания уебсайт/приложение)
 • Мобилен/телефонен номер (за двуфакторно удостоверяване)

Горепосочените данни се обработват от нас за следните цели:

 • Създаване на Viessmann Account
 • Създаване и управление на правата за достъп до приложения и уебсайтове
 • Създаване и управление на права за достъп в приложения и уебсайтове, базирани на роли
 • Проверка и показване на разрешенията от/за съответните отговорни функции за отделните уебсайтове и приложения във Viessmann
 • Предаване на информация за използваните уебсайтове и приложения (напр. промени, съобщения за грешки, нововъведения и др.)
 • Създаване и оценка на обобщени (анонимизирани) ключови данни за използването на уебсайтовете и приложенията.

В зависимост от използвания уебсайт или приложение разрешението за обработване на Вашите лични данни се състои в

 • Изпълнението на договор с Вас в съответствие с DS-GVO чл. 6, ал. 1, буква б, чийто предмет включва и използването на уебсайтове или приложения на Viessmann,
 • Вашето съгласие в съответствие с чл. 6, ал. 1, буква а от ОРЗД, ако сте изрично помолени за това, или
 • в наш легитимен интерес съгласно чл. 6, ал. 1, буква е от ОРЗД.

Последното разрешение позволява обработването на лични данни в рамките на законния интерес на администратора, доколкото Вашите основни права, свободи или интереси нямат предимство. Нашият законен интерес е ефективното администриране на правата за достъп и защитата на уебсайтовете и приложенията, както и на обработваните в тях данни от неразрешено използване (напр. разкриване, промяна, изтриване). Можете да възразите срещу това обработване на данни по всяко време, ако в конкретното Ви положение съществуват причини, които противоречат на обработването на данни. За тази цел е достатъчно да изпратите имейл до длъжностното лице по защита на данните. Преди да възразите, моля, проверете дали не можете сами да изтриете потребителския акаунт. Някои потребителски роли, особено тези, които се основават на съгласие, позволяват също така сами да изтриете личните си данни в рамките на самообслужване. В никакъв случай не използваме събраните данни с цел да правим допълнителни заключения за Вашата личност или да създаваме профили.

Гореспоменатите данни ще бъдат автоматично изтрити или, в случай на използване за статистически цели, анонимизирани, ако потребителският Ви профил е неактивен за повече от 360 дни (последен времеви печат на успешно влизане или използване на уебсайта или APP). Ще получите съответната информация от нас преди изтичането на този период. Запазваме си правото да съхраняваме лични данни за по-дълъг период от време, ако това се налага по законови или договорни причини или ако съществуват факти, които предполагат предположение за неоторизиран достъп.

Връзки към външни уебсайтове

Настоящата декларация за защита на данните се отнася изключително за уебсайтовете и приложенията на Viessmann. Те могат да съдържат връзки към уебсайтове на трети страни. Настоящата декларация за защита на данните не важи за тях. Ако напуснете уебсайтовете и приложенията на Viessmann, за да посетите офертата на доставчик от трета страна, Ви препоръчваме да прочетете внимателно и декларацията за защита на данните на този доставчик.

Информация за бисквитките и използването на инструменти за анализ

Обработката на лични данни чрез „бисквитки“ и инструменти за анализ (списък на всички инструменти за анализ) се основава на чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД. Това разрешение позволява обработването на лични данни в контекста на законния  интерес на администратора, освен ако Вашите основни права, свободи или интереси нямат преимущество. Нашият законен интерес е да анализираме използването на уебсайта ни.

Обработката на лични данни се основава на Google AdWords, (избройте всички технологии за ретаргетиране) на чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД. Това разрешение позволява обработването на лични данни в рамките на законния интерес на администратора, доколкото Вашите основни права, свободи или интереси нямат предимство. Нашият законен  интерес е персонализираното показване на таргетирана реклама и статистическият анализ на ефективността на рекламата (напр. определяне на това колко кликвания върху рекламен банер са довели до покупка на нашия уебсайт).

Viessmann използва така наречените  „бисквитки“ на няколко места на своите уебсайтове и в своите приложения. Те се използват, за да направят услугите ни по-удобни за ползване, по-ефективни и по-сигурни. Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър и се запазват от Вашия браузър. Повечето от бисквитките, които използваме, са така наречените „сесийни бисквитки“. Те се изтриват автоматично в края на посещението. Бисквитките не причиняват никакви щети на компютъра Ви и не съдържат вируси.

За тази цел Viessmann използва и инструменти за анализ, например Webtrends или Google Tag Manager (Firebase). Предоставените и използвани данни се събират и съхраняват напълно анонимно. Тези данни могат да се съхраняват и извън Германия или Европейския съюз.

При внедряването и използването на инструменти за анализ и технологии за проследяване ние анонимизираме личните данни възможно най-бързо, или от страна на доставчика, регламентирано от съответните договори, или в рамките на първоначалното ни използване, така че Вашето право на информация не може да бъде упражнено за всички изброени по-долу технологии.

Можете да предотвратите предаването на такива данни чрез съответните настройки на Вашия браузър, на приложенията или в операционната система (iOS, Android), но това може да доведе до проблеми при извикването, използването или функционалността на предлаганото съдържание или услуга.

Бисквитки на трети страни

Viessmann използва някои рекламни партньори, които спомагат за това интернет офертата и уебсайтовете да бъдат по-интересни за Вас. Поради това, когато посещавате уебсайтовете, на Вашия твърд диск се съхраняват и бисквитки от партньорски компании. Това са временни/постоянни бисквитки, които се изтриват автоматично след изтичане на определеното време. Тези временни или постоянни бисквитки (живот от 14 дни до 10 години) се съхраняват на твърдия диск и се изтриват сами след изтичане на определеното време. Бисквитките на нашите партньорски компании също съдържат само псевдонимни, обикновено дори анонимни данни. Това са например данни за това кои продукти сте разглеждали, дали нещо е било закупено, кои продукти са били търсени и т.н.

В този контекст някои от нашите рекламни партньори събират информация, също и извън уебсайтовете, за това кои страници сте посещавали преди това или от кои продукти сте се интересували, например, за да могат да Ви показват реклами, които най-добре отговарят на Вашите интереси. Тези псевдонимни данни никога не се комбинират с вашите лични данни. Тяхната единствена цел е да дадат възможност на нашите рекламни партньори да адресират  до Вас реклама, която действително може да Ви заинтересува.

Технологии за повторно насочване

Нашите уебсайтове използват така наречените технологии за повторно насочване. Използваме тези технологии, за да направим интернет предлагането по-интересно за Вас. Тази технология дава възможност да се обръщаме към интернет потребители, които вече са проявили интерес към магазина и продуктите ни, с реклама на уебсайтовете на нашите партньори. Убедени сме, че показването на персонализирана, свързана с интереса реклама обикновено е по-интересно за интернет потребителя, отколкото рекламата, която няма такава лична референция. Показването на тези реклами на страниците на нашите партньори се основава на технологията на бисквитките и на анализ на предишното поведение на потребителите. Тази форма на реклама е напълно псевдонимна. Никакви профили на използване не се обединяват с вашите лични данни.

Използвайки нашия сайт, Вие се съгласявате с използването на т.нар. бисквитки и по този начин със събирането, съхраняването и използването на Вашите данни. Освен това Вашите данни се съхраняват в бисквитките и след края на сесията на браузъра, например за да се получи отново достъп при следващите Ви посещения на уебсайта. Можете да оттеглите това съгласие по всяко време с действие за в бъдеще, като откажете да приемате бисквитки в настройките на браузъра си.

Можете да намерите текущите си настройки на страницата, която използвате, и там в долния колонтитул "Бисквитки и проследяване".

Acxiom

Използване на лични данни за анализ на клиенти и други рекламни цели

За да избере определени целеви групи въз основа на предварително определени критерии и за да създаде и да се обърне към нови идеално-типични целеви групи (потенциални нови клиенти) с цел извършване на рекламни дейности, Viessmann използва доставчик на услуги за анализ на псевдонимизирани или анонимизирани — и следователно без възможност да бъдат отнесени към конкретно лице — данни от съответните заинтересовани страни и съществуващи клиенти.

Въз основа на този анализ за избраните целеви групи могат да се използват рекламни акаунти в цифрови платформи за целите на специфично за целевата група рекламно таргетиране, при което силно криптираните основни данни на потенциалните нови клиенти се сравняват със сравними силно криптирани основни данни на псевдонимизирани там потребители на Facebook или Google, за да се рекламират те с кампании от Viessmann. За извършването на такава обработка Viessmann възлага на специализирани дружества в рамките на обработката на поръчки строго за тази цел, като например за дейностите във Facebook Acxiom Deutschland GmbH, Martin-Behaim Str. 12, 63263 Neu-Isenburg, Германия. Acxiom псевдонимизира всички данни на субектите на данни и, ако е необходимо, действа като така наречената „доверена трета страна“ при пускането на реклами, напр. във Facebook. Във Facebook например тази обработка се появява в предпочитанията за рекламиране в точката „Компании, които са качили и споделили списък с Вашата информация“.

Личните данни за целите на анализа на клиентите се обработват въз основа на чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД. Тази разрешителна разпоредба позволява обработването на лични данни в контекста на законния интерес на администратора, освен ако Вашите основни права, свободи или интереси нямат преимущество. Нашият законен интерес е анализът за идентифициране на потенциални нови клиенти, както и целите, посочени по-горе. В никакъв случай не използваме събраните данни за целите на изготвяне на заключения за Вашата личност. Можете да възразите срещу тази обработка на данни по всяко време, ако в конкретното Ви положение съществуват причини, които противоречат на обработването на данни. За да направите това, просто изпратете имейл до посоченото по-долу длъжностно лице по защита на данните.

V. Информация за правата на субектите на данни

Тази част от декларацията за защита на данните предоставя допълнителна информация относно упражняването на Вашите права като субект на данни срещу Viessmann.

Вашата самоличност

За да се спазят правата на субектите на данни съгласно ОРЗД, може да се наложи Viessmann да поиска допълнителна информация, за да докаже Вашата самоличност в случаи на лични данни, събрани въз основа на договорни отношения, на случаен принцип или в случаи на основателни съмнения. Това важи с особена сила, ако искането за информация е в електронна форма, но от данните на изпращача не може да се направи заключение за съответното физическо лице.

Имате право

 • да поискате информация за Вашите лични данни, обработвани от нас, в съответствие с член 15 от ОРЗД. По-специално, можете да поискате информация за целите на обработката, категорията лични данни, категориите получатели, на които Вашите данни са били или ще бъдат разкрити, предвидения период на съхранение, съществуването на право на коригиране, изтриване, ограничаване на обработката или възражение, съществуването на право на жалба, произхода на Вашите данни, ако те не са били събрани от нас, както и съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, и, ако е приложимо, смислена информация за подробности;
 • в съответствие с член 16 от ОРЗД, да поискате незабавно коригиране на неправилни или непълни лични данни, съхранявани от нас;
 • в съответствие с член 17 от ОРЗД, да поискате изтриване на Вашите лични данни, съхранявани от нас, освен ако обработването е необходимо за упражняване на правото на свобода на изразяване и информация, за спазване на правно задължение, по причини от обществен интерес или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • съгласно член 18 от ОРЗД, да поискате ограничаване на обработката на Вашите лични данни, доколкото точността на данните се оспорва от Вас, обработката е  незаконосъобразно, но Вие възразявате срещу изтриването им и ние повече не се нуждаем от данните, но те са Ви необходими за предявяване, упражняване или защита на правни претенции или сте възразили срещу обработката съгласно член 21 от ОРЗД;
 • в съответствие с член 20 от ОРЗД, да получите личните данни, които сте ни предоставили, в структуриран, общ и пригоден за машинно четене формат или да поискате те да бъдат прехвърлени на друг администратор;
  За да упражните тези права, моля, свържете се с:
  Длъжностното лице по защита на данните на  Viessmann Climate Solutions SE
  Viessmannstrasse 1
  D-35108 Allendorf (Eder)
  Телефон: +49 6452 70-0
  Факс: +49 6452 70-2780
  Електронна поща: datenschutz@viessmann.com
 • Имате право да оттеглите съгласието си по всяко време в съответствие с член 7, параграф 3 от ОРЗД. Това означава, че в бъдеще няма да можем повече да обработваме данните въз основа на това съгласие;
  Можете да оттеглите съгласието си чрез: widerruf@viessmann.com
 • да подадете жалба до надзорен орган в съответствие с член 77 от ОРЗД. По правило за тази цел можете да се обърнете към надзорния орган по обичайното си местопребиваване или по седалището на нашата компания.
  Компетентен надзорен орган
  Комисар по защита на данните на провинция Хесен
  Пощенска кутия 3163
  D-65021 Висбаден
  Телефон: +49 611 1408-0
  Факс: +49 611 1408-900
  Електронна поща: poststelle@datenschutz.hessen.de

  

Допълнителна информация — данни за контакт

Вашето доверие е важно за нас. Затова бихме искали да сме в състояние да отговорим на Вашите въпроси относно обработката на личните Ви данни по всяко време. Ако имате въпроси, на които настоящата декларация не дава отговор, или ако желаете да получите по-подробна информация по даден въпрос, моля, свържете се с нас:

Данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните:
Длъжностно лице по защита на данните на  Viessmann Climate Solutions SE
Viessmannstrasse 1
D-35108 Allendorf (Eder)
Телефон: +49 6452 70-0
Факс: +49 6452 70-2780
Електронна поща: datenschutz@viessmann.com

В съответствие с член 13, параграф 2, буква г) от  ОРЗД тук Ви предоставяме необходимата информация за упражняване на правото Ви на жалба:

Компетентен надзорен орган
Комисар по защита на данните на Хесен
Пощенска кутия 3163
D-65021 Wiesbaden
Телефон: +49 611 1408-0
Факс: +49 611 1408-900
Електронна поща: poststelle@datenschutz.hessen.de

Уведомление за сигурност

Полагаме всички усилия да съхраняваме Вашите лични данни по такъв начин, че те да не са достъпни за трети страни, като предприемаме технически и организационни мерки. При общуване по електронна поща не може да се гарантира пълна сигурност на данните, затова препоръчваме да изпращате поверителна информация по пощата.

Промени в декларацията за защита на данните

Настоящата декларация за защита на данните е валидна към момента и е със статус от 27 април 2020 г.

Поради по-нататъшното развитие на уебсайта ни и офертите на него или поради променени законови или официални изисквания може да се наложи промяна на настоящата  декларация. Можете да получите достъп до актуалната декларация за защита на данните и да я разпечатате по всяко време на уебсайта на адрес https://www.viessmann.de/de/datenschutzerklaerung.html.