Търсене на продукти

Решения за индустриални системи Viessmann

Поискайте безплатен съвет

Индустриални решения на Viessmann — икономично снабдяване с пара, топлина, електричество  и енергия за охлаждане

Ефективните енергийни системи и инсталации за промишлени цели имат важен принос за намаляване на емисиите на вредни вещества и на експлоатационните разходи, като по този начин водят до  конкурентни предимства. За тази цел Viessmann предлага цялостни системни решения, които гарантират икономично снабдяване с пара до 70 тона на час, топлоподаване до 44 MW, електрозахранване  до 530 kWel и  охлаждане до 600 kW. Решенията се изготвят индивидуално въз основа на комплексни  енергийни концепции,  съобразени с изискванията на цялостната система, в чийто обхват влизат производството на енергия, нейното разпределение и потребление.  При определянето на потенциала, както и при координирането на всички компоненти на системата, се изхожда от подробен анализ на всички процеси. Цялостната програма на Viessmann се допълва от всеобхватните услуги —  от проектирането до пускането в експлоатация и по-нататъшното сервизно обслужване.  

Научете повече за успешно реализирани проекти с индустриални решения на Viessmann. Използвайте нашата референтна база данни и използвайте филтър за промишлени проекти.

Ефективно  усвояване на водорода от промишлени процеси

Котлите Viessmann Vitomax, оборудвани с подходящи горивни устройства, могат да работят с до 100 % водород. Това дава възможност да се използва водородът, който в дадени случаи е страничен продукт от химическите процеси, и по този начин да се увеличи общата ефективност. Същевременно могат да се намалят вредните за климата  емисии на CO2.

Продуктова гама

Ефективни решения за промишлени цели с мощност до 44 MW топлина и 70 t пара/ч.