Търсене на продукти

Енергийни системи за всеки отрасъл

Поискайте безплатен съвет

Viessmann предлага подходящата енергийна система за всякакви цели. Без значение дали предназначението е за еднофамилна къща, здравно заведение или цял жилищен квартал.

Енергийни системи и решения за всеки бранш

Повече от 100 години Viessmann предлага отоплителни решения за почти всички потребности. В хода на дигитализацията и енергийния преход ние се превърнахме от производител на чиста отоплителна техника в доставчик на решения за жизненото пространство като цяло — у дома и навън. Нашата интегрирана гама от решения е символ на иновативна и ефективна технология с най-високо качество. От консултациите и инженеринга до поддръжката и моделите за фактуриране — ние сме надежден партньор, даващ индивидуално решение на всяка задача.

Независимо дали става въпрос за еднофамилна къща, за здравно и социално заведение или за цял жилищен квартал: изискванията и спецификациите стават все по-високи и по-строги. За да сме в крак с всичко това, е необходим постоянен обмен на знания,  осъвременяване на нужното ноу-хау и готовност за намиране на решения, които ние от Viessmann предлагаме. По-долу ще се запознаете с преглед на областите, в които от много години сме надежден партньор.

Предлаганите услуги накратко

Съвременните сложни енергийни централи трябва да отговарят на множество изисквания. Това важи с особена сила за модернизацията на дадена енергийна система. Наред с ефективното и нискоемисионно енергоснабдяване, от решаващо значение за реализацията на даден проект са високата експлоатационна надеждност и производствената наличност. Viessmann дава отговор на тези изисквания с индивидуални решения. Те включват експертни съвети, широка гама от услуги и надеждни, дълготрайни продукти, които осигуряват икономично енергоснабдяване на бъдещето .

Индивидуално проектиране  и изпълнение

Инвестицията в енергийна система или отоплителна инсталация обикновено е свързана с други проекти. За да се предпазите от неприятни изненади, е от съществено значение да направите подробно планиране. Дългогодишният опит на инженерите и търговската служба на Viessmann гарантира, че ще бъдат набелязани и предвидени всички необходими дейности спрямо нуждите на клиента.

За Viessmann е нещо естествено да се разработи цялостна и ефективна концепция, чрез която всяка задача да намери индивидуално решение.  Координацията с всички специалисти в хода на изграждането на системата позволява навременната доставка и монтаж. Тъй като имате за партньор системен доставчик на енергосистеми с всички разпространени горива, Вие като потребител се възползвате от значителни предимства:

  • Цялостна система от един източник
  • Функционална гаранция за висока надеждност
  • Съгласуваност на системните компоненти
  • Едно лице за контакт за проекта

Поддръжка, цифрови услуги и обучение

Днес Viessmann предлага всички енергийни източници и технологии за удобно и енергийно ефективно снабдяване. От  класическата горивна техника до комбинираното производство на електрическа и топлинна енергия и усвояването  на слънчева енергия.  Индивидуалните концепции за обслужване на клиентите с гарантирано снабдяване с резервни части, редовна поддръжка и инспекции на котлите осигуряват надеждна работа. Предлаганите услуги се допълват от цифровите. Те подпомагат потребителите по време на експлоатацията, както и специализираните партньори по време на пускането в експлоатация и обслужването на системите.

Всеки уред на Viessmann може да се надгражда

В близките години свързването на продуктите и системите в мрежа ще промени значително тяхната употреба и по-нататъшното им развитие. Затова всеки уред на Viessmann може да се надгражда. Това означава, че в хода на експлоатационния си живот енергийните системи  все повече ще могат да се адаптират към нуждите на своите потребители. Освен това те ще поставят нови стандарти  за удобство и за опазване на климата.

Рамо до рамо: продукт и услуга

Все пак един продукт е толкова добър, колкото е добра свързаната с него услуга. За инвеститора рентабилността на даден проект до голяма степен зависи и от подкрепата, предоставена от доставчика. Viessmann осигурява съдействие по всички важни въпроси във фазата на концепцията и планирането (напр. изчисляване на експлоатационния живот, период на възвръщаемост и т.н.).