Търсене на продукти

Проектиране и консултации с Viessmann

(снимка: © djrandco / Shutterstock.com)

Законовите изисквания към енергийните системи стават все повече и все по-сложни. Затова за гладкото протичане на проекти по ново строителство и ремонт от съществено значение е цялостното планиране. Viessmann създава оптимални условия за проектантите и консултантите.  В чисто технически план те могат да се възползват от ориентирани към бъдещето системни решения, чиито компоненти са перфектно свързани помежду си. Освен това могат да разчитат на Viessmann като на компетентен партньор.  Ние оказваме съдействие в хода на целия проект — от ранния етап на проектиране до въвеждането в експлоатация на съответното енергийно решение.  Като допълнение към цялостната гама от услуги, предлагаме и иновативни инструменти за проектиране.  

Една платформа за всички услуги и инструменти

Задачите на проектантите и консултантите са разнообразни. Именно затова Viessmann предлага широка гама от услуги и приложения.  Те се  предоставят във вид на пакети чрез партньорския портал PartnerPortal. Централната информационна платформа осигурява  възможност за бърза връзка с експертите на Viessmann и за достъп до специални инструменти за проектиране. Освен това в PartnerPortal редовно се публикуват новини за продукти и услуги.  За използването му е необходим единствено акаунт във Viessmann.

Как да получите достъп

Можете да създадете профил във Viessmann от началните страници на нашите цифрови инструменти или от общата страница за регистрация.  И в двата случая процесът се извършва само в няколко стъпки:

  1. Попълнете изцяло формуляра за регистрация.
  2. Изпратете формуляра, след като първо сте потвърдили условията за ползване.
  3. Задайте своята индивидуална парола.
  4. Завършете регистрацията, като приемете имейла за потвърждение.

Ако вече е създаден акаунт за приложението ViGuide или за учебната стая на Viessmann, услугите могат да се използват и с него.

Информация за архитекти

Снимка: © VOJTa Herout / Shutterstock.com

Архитектите са първото лице за контакт с клиентите, независимо колко голям е проектът.  Те също така отговарят за изпълнението на проектните, техническите и екологичните изисквания. Това е сложна област, в която Viessmann оказва съдействие. В допълнение към персонализираните системни решения за жилищни, търговски, промишлени и общински сгради, предлагаме на архитектите и изчерпателна информация.  В раздела ни за проекти представяме вече реализирани обекти през погледа на архитекта. В нашата референтна база данни  можете да намерите още много примери.

Лица за контакт за проектанти

Търговските представителства на Viessmann  представляват гъста мрежа за обслужване, консултации и обучение. Освен това те са и  първото звено за контакт за проектантите. Можете да намерите съответния филиал чрез функцията за търсене.