Търсене на продукти

Персонализирани системни решения за търговията и индустрията

Поискайте безплатен съвет
Изображение: © Thorsten Arendt

Европейският съюз поставя все по-високи цели за опазване на климата и залага неутралност по отношение на парниковите газове до 2045 г. Емисиите трябва да бъдат намалени с 65% до 2030 г. в сравнение с 1990 г. За да се постигнат посочените цели, е наложително да се повиши енергийната ефективност, както и все по-широкото да се използват възобновяеми енергийни източници и  неутрални по отношение на CO2 решения.  Неутралността по отношение на CO2 в търговския и промишления сегмент не се отнася само до неутрални по отношение на климата производства и процеси. Тя включва и цялата верига на доставки и използването на продуктите надолу по веригата.

Цялостна подкрепа за многовалентните енергийни централи в търговията и промишлеността

Сложните многовалентни енергийни централи в днешно време трябва да отговарят на множество изисквания. Освен ефективното захранване с енергия с ниски емисии, от съществено значение е и високата експлоатационна надеждност и търговската  наличност на системата. С персонализираните децентрализирани отоплителни и енергийни системи, базирани на възобновяеми енергийни източници, Viessmann предлага подходящото системно решение за всяко изискване.

Решения за търговски и промишлени цели

Нискотемпературен котел Vitoplex 300

Точните решения за високите изисквания на енергийните централи за търговски и промишлени цели включват оптимално съчетани компоненти и системи. Освен това Viessmann предлага широка гама от услуги — от планирането и подкрепата на проекта до обслужването след инсталирането на системата. Гамата обхваща различни енергийни източници и нива на мощност, както и  съобразени с конкретния проект промени.

Изчерпателна информация можете да намерите в раздела „Ефективни енергийни системи за промишлеността и търговията“.

Решения за хотели и хотелиерската индустрия

Стая 108 в хотел Sonne във Франкенберг

Топлофикацията и енергоснабдяването в хотелите и хотелиерския бранш поставят много специфични изисквания към техниката. Екстремните пикови натоварвания и високото потребление на топло- и електроенергия през цялата година се отразяват чувствително на разходите за енергия. Затова от съществено значение е оптимизираното управление на енергията. Благодарение на интегралните решения на Viessmann е налице  един цялостен подход към топло- и енергоснабдяването.

За подробна информация относно икономичното изпълнение на проекти с Viessmann вижте Енергийни системи за хотели и хотелиерство.

Референтна база данни — Viessmann като партньор по проекта

За да придобиете първоначална представа за различните проекти, на които Viessmann е оказвал съдействие и подкрепа, е най-добре да прегледате референтната база данни. В нея ще намерите подробна информация за планирането и изпълнението на проектите, както и технически подробности за системите. Наред с друото, можете да филтрирате по област на приложение и енергийни източници, за да натрупате първоначални идеи за собствения си проект.