Търсене на продукти

Системи за пара и прегрята вода — решения за търговията и индустрията

Поискайте безплатен съвет

Ефективното осигуряване на енергия с ниски емисии и високата експлоатационна надеждност са най-важното при търговските, административни и промишлени обекти. Viessmann предлага подходящото решение със своите парни и водогрейни системи. В качеството си на комплексен доставчик ние поставяме взаимодействието на всички компоненти на първо място. Това осигурява безпроблемна работа, възможност за оптимално проектиране и приспособяване към изискванията на клиента. В съчетание с подходящите аксесоари котлите за пара и прегрята вода образуват ефективна цялостна система, която осигурява надеждност и сигурност в бъдещето. Продуктите на Viessmann са готови за работа с H2 и могат да бъдат надградени със специални топлообменници за увеличаване на енергийния добив.

С избора на системите за пара и прегрята вода на Viessmann, получавате не просто поддръжка на място от нашите партньори.   Още на етапа на проектиране си сътрудничим със специалисти в областта на индустриалната котелна техника, които подпомагат процеса със своя дългогодишен опит. По-долу предлагаме преглед на решенията в областта на парните и водогрейните системи. В допълнение към готовите системи с различни диапазони на мощност Viessmann предлага и разработки, съобразени със спецификата на проекта. Така гамата на Viessmann включва експертни съвети, цялостни услуги и продукти, които осигуряват икономично, както и  сигурно в бъдеще производство на пара и гореща вода.

Парни котли

Продуктовото портфолио на Viessmann за парни котли включва:

 • парни котли за ниско и високо налягане до 31,5 t/h
 • котли за отпадна топлина за пара под високо налягане, както и мощни парни котли до 70 t/h

В допълнение към самите парни котли пълната гама включва перфектно съчетаната системна техника за управление, измерване и регулиране (интелигентно управление), както и системи за пречистване на водата, съдове   за захранваща вода, системи за димни газове, економайзери и анализ на водата.

Дългогодишният опит в конструирането на промишлени котли и най-съвременните технологии в производствените предприятия гарантират високото качество на парните котли Viessmann. Производствената технология на Viessmann отговаря на изискванията на всички действащи нормативни документи в отделните страни. Освен това ние поставяме високи изисквания към използваните материали и тяхната обработка. Допълнителни предимства са:

 • Постоянно висока експлоатационна надеждност и дълъг експлоатационен живот
 • Най-строги проверки на качеството по време на целия производствен процес
 • Висока ефективност — увеличена чрез вградени или външни топлообменници
 • Гориво с ниски емисии (емисии на  NOx  — работа на газ: под 70  mg/Nm3, работа на нафта: под 150mg/Nm3)
 • Намаляване на  емисиите на CO2 чрез изгаряне на до 100 % водород

Освен това котлите за отпадна топлина за пара под високо налягане впечатляват с:

 • Оползотворяване на топлината от технологични процеси и отработен въздух като „отпадъчен продукт“  от  промишлени процеси или от горещите отработени газове
 • Спестяване на изкопаеми горива и по този начин намаляване на експлоатационните разходи
 • Гъвкави приложения чрез индивидуален дизайн или стандартизирани концепции заедно с комбинирани топлофикационни инсталации

Котли за прегрята вода

Продуктовата гама включва следните котли за прегрята вода:

 • Котли за прегрята вода с ниско и високо налягане с мощност до 22 MW
 • Котли за отпадна топлина за прегрята вода с високо налягане, както и високопроизводителни котли на прегрята вода с мощност до 44 MW

Освен котлите за  прегрята вода енергийната система се допълва от съответната системна техника за управление, както и от горелки, системи за поддържане на налягането, помпи, вентили и арматура, системи за рекуперация на топлина и системи за димни газове.

Водогрейните котли Viessmann за търговски и промишлени приложения се отличават с енергоспестяващо и нискоемисионно топлоподаване, както и с високото си ниво на експлоатационна надеждност. Viessmann предлага експертни съвети, широка гама от услуги и продукти, които осигуряват икономично производство на топлинна енергия, съобразено с бъдещето. Това дава възможност да се разработят концепции за котелни централи,  отговарящи на изискванията, с индивидуални спецификации за персонализирани системни решения.  Трябва да бъдат взети под внимание и следните фактори:  

 • Дългогодишният опит и нашите експерти в изграждането на големи и промишлени котли гарантират високото качество на водогрейните котли.
 • Високата експлоатационна надеждност и дългият експлоатационен живот или издръжливост на всички компоненти говорят сами за себе си.
 • Експертите и местните партньори работят заедно с клиента, за да планират система, която е съобразена с индивидуалните нужди и предлага максимална ефективност.  

Готовност за H2: котлите за прегрята вода могат да работят и с до 100 % водород. Това чувствително намалява  емисиите на CO2.

Котлите за отпадна топлина за гореща вода под високо налягане се характеризират и със следните предимства:

 • Оползотворяване на топлина от технологични процеси и отработен въздух
 • Намалени експлоатационни разходи
 • Намалена употреба на изкопаеми горива
 • Гъвкави приложения благодарение, наред с другото,  на индивидуалния дизайн

Електрически генератори за пара и гореща вода за промишлеността

Viessmann предлага ориентирани към бъдещето електрически системи не само за еднофамилни къщи или жилищни блокове, но и за големите котли за промишлеността и търговията. Тук фокусът е върху цели като опазване на ресурсите, намаляване на  емисиите на CO2 и увеличаване на използването на щадящи климата технологии. За да се постигнат тези цели и при големите котелни инсталации,  се предлага възможността Power-to-Heat (производство на електроенергия за отопление): с излишъка от електроенергия от върховите моменти в производството могат икономически и екологично целесъобразно да се поддържат генератори на топлина и пара в промишлеността, както и в търговията.

Предимствата на  електрифицираното производство на пара и гореща вода накратко:

 • Намаляване на  емисиите на CO2
 • Намалено използване на изкопаеми горива
 • Спестяване на разходи поради по-ниски такси за емисии
 • Закупуване и съхранение на по-малко гориво
 • Без закупуване, съхранение и използване на изкопаеми горива при изцяло електрическите котли
 • Използване на евтина електроенергия (нощна електроенергия или собствен излишък от електроенергия)
 • Висока ефективност и широки диапазони на регулиране

Полезни съвети

Най-добре е да използвате продуктовия каталог. В него имате различни възможности за филтриране, включително по област на приложение или енергиен източник. Можете също така да потърсите подходящата тема или продукт, представени в търсачката на продукти. След като направите първоначалното си  проучване, което може дори да доведе до някои конкретни идеи, имате възможност да поискате експертен съвет.