Търсене на продукти

Слънчеви колектори Viessmann Vitosol

Към продуктовата гама

Оползотворяване  на слънчева топлина с Viessmann Vitosol

Оползотворяване на слънчевата енергия — това е възможно благодарение на колекторите от продуктовата гама Viessmann Vitosol. Те се използват за подгряване  на БГВ или като допълнително подпомагане на съществуващите отоплителни котли. По този начин можете да спестите до 60 % от  необходимата за подгряване на БГВ енергия или до 35 % от общото потребление на топлинна енергия, когато БГВ и  водата за отопление се подготвят заедно.

При изграждане на нова отоплителна система за нуждите на ново строителство или модернизация, винаги е целесъобразно да се предвидят и съответно включат в проектирането слънчеви колектори Vitosol. Тази инвестиция се възвръща не само чрез спестената енергия. Освен това тя е и от голяма  полза за околната среда. Колекторите преобразуват  слънчевата енергия в топлина, без да отделят въглероден диоксид.  Основният мотив тук е CO₂-неутралното отопление.

Плоски и тръбни колектори Vitosol

В общия случай слънчевите колектори могат да се разделят на два вида  — плоски и тръбни. И двата преобразуват слънчевата енергия в топлинна с помощта на абсорбер. Те обаче се различават в детайлите на работа. Тръбните колектори се състоят от тръби, откъдето идва и името им.  Във вътрешността им е разположен абсорбер, обгърнат от топлоизолиращ вакуум.  Соларната течност  не преминава директно през тръбите, тъй като тръбните колектори Viessmann работят на принципа "Heat pipe" (на топлинните тръби).  Тя преминава през топлообменника, наричан още колектор. Топлоносителят се изпарява в топлинната тръба и предава топлината на соларната течност чрез двойния тръбен топлообменник Duotec. Това гарантира оптимален топлообмен.  Абсорберът в плоския колектор, на свой ред, е изработен от  поглъщащи слънчевите лъчи  медни или алуминиеви листове. Към него са свързани тръби, които  пренасят течността през колектора.

Най-важни свойства

Тръбни колектори Vitosol

Тръбните колектори Vitosol на Viessmann са оборудвани с  високоселективни абсорбери, които постигат високо ниво на ефективност. За това допринася фактът, че абсорберите са разположени вътре в тръбите. По този начин те са защитени от атмосферни влияния и замърсяване. Това от своя страна позволява постоянно високо оползотворяване на енергията. Освен това загубите на топлина са ниски благодарение на особено ефективната топлоизолация на вакуума.

Продуктите Viessmann Vitosol се монтират бързо. Те се доставят в сглобяема модулна конструкция. Тръбите могат да се въртят, което прави подмяната на отделните тръби много по-лесна.  Начинът на свързване е чрез гофрирани тсъединителни тръби от неръждаема стомана.

В продуктовото портфолио на Viessmann ще намерите следните модели:

Плоски колектори Vitosol

Сърцето на плоските колектори от продуктовата гама на Vitosol е меандровидният абсорбер, който се намира под здрав, изработен от специално стъкло панел с висока прозрачност.  Благодарение на висококачествените материали се осигурява трайната непропускливост и голямата стабилност на инсталацията. С Vitosol 200-FM и Vitosol 100-FM могат лесно и бързо да се свържат един към друг до дванадесет слънчеви колектора. Това може да се направи при монтаж на или вграждане в покрив или като повдигната инсталация.

В продуктовото портфолио на Viessmann ще намерите следните модели:

Колекторите са само една част от слънчевата термосистема. В допълнение към тръбопроводите, топлообменниците и помпите, решаващо значение за осигуряването на ефективно подпомагане на отоплението и подгряването на топла вода със слънчева енергия имат акумулиращите бойлери. Посредством бойлера енергията, която не е необходима в момента, може да бъде временно съхранена за по-късно. Viessmann предлага специален продуктов пакет за тази цел: Vitosol 141-FM  — състоящ се от два плоски колектора Vitosol 100-FM и 250-литров бойлер Vitocell.

Отличителната характеристика на Viessmann Vitosol: ThermProtect

За да осигури висока експлоатационна надеждност и дълъг живот, Viessmann разработи ThermProtect — автоматична система за защита от прегряване. При нея колекторите се изключват при достигане на определена  пределна температура.  Това се извършва независимо от конфигурацията на системата, настройките на управлението и разположението на колекторите при монтажа. Поради различните технически изисквания за плоските и тръбните колектори това става по различен начин.

Например,  кристалната структура на абсорбера на Vitosol 200-FM и 100-FM се променя, щом се превиши граничната температура. Ако температурите отново спаднат, тя възвръща първоначалното си състояние. Този процес е обратим и непрекъсващ.

При тръбните колектори, от друга страна, като температурен прекъсвач действа принципът на топлинната тръба. Слънчевата топлина изпарява носителя  в топлинната тръба, след което той се втечнява отново в кондензатора. Получената топлинна енергия се освобождава в инсталацията. ThermProtect тук означава, че при температура от 120° C носителят  не може повече да кондензира.

Продуктова гама на Vitosol