Търсене на продукти
Vitocell 160-E

Буферен съд за гореща вода

Буферен съд за гореща вода със система за многослойно зареждане, обем: 750 и 950 литра

Универсален
С устройство за зареждане на слоеве
Помпена група за кръга на слънчевия колектор
Модул за прясна вода Vitotrans 353
Универсален

Особено подходящ за соларни системи, термопомпи и котли на твърдо гориво

С устройство за зареждане на слоеве

Осигурява освен това постоянна наличност на топла вода

Ниски топлинни загуби

Чрез високоефективна цялостна топлоизолация

Помпена група за кръга на слънчевия колектор

За лесен монтаж като принадлежност върху бъферния съд

Модул за прясна вода Vitotrans 353

За хигиенично загряване на топла вода на принципа на проточния бойлер

Подходящ за системи с няколко топлинни генератора

Чрез няколко захранващи и обратни връзки, както и допълнителни връзки за измервателни точки

Vitotrans 353 също за монтаж върху съда

Предлага се като принадлежност

Vitocell 160-E: буферен съд за загряване на вода.

За съхранение на вода за отопление чрез връзка със соларни системи, термопомпи и котли на твърдо гориво. С вградена нагревателна серпентина за свързване към слънчеви колектори и система за стратифицирано зареждане. Конструкция в съответствие с DIN 4753.

Подробности за продукта

Вместимост
  • Тип SESB: 750 и 950 литра
Разрез на продукта: Vitocell 160-E тип SESB (750 литра)