Търсене на продукти

Умни термопомпи Viessmann Vitocal

Поискайте съвет

Умните термопомпи Vitocal работят с екологична енергия

Продуктите от гамата  Vitocal на Viessmann  могат не само да отопляват, но и да охлаждат и да снабдяват сградата с топла вода. За разлика от другите отоплителни системи обаче, тук не е необходимо гориво като нафта или газ. Вместо това Vitocal използва безплатна енергия направо от околната среда — било то от въздуха, подпочвените води или земята. Така не само се пестят ресурси, но и се намаляват емисиите на въглероден диоксид.

Използване на енергия от околната среда за отопление, охлаждане и БГВ с Vitocal.

Термопомпите Vitocal на Viessmann са подходящи както за ново строителство, така и за модернизация. С температура на потока до 70 °C, Vitocal 250-A е разработена специално за модернизация. Можете да продължите да използвате съществуващите радиатори. Не е задължително да се използва подово отопление. Високата енергийна ефективност, удобната работа с приложенията, устойчивата експлоатация и привлекателният дизайн са убедителни характеристики.

  

Идеални за комбинация

Термопомпите Viessmann могат да се комбинират и със съществуващи отоплителни системи, които все още работят с нафта или газ. Съществуващите топлогенератори поемат задачата да покриват пиковите натоварвания. През останалото време  отоплението и БГВ се осигурява от  Vitocal.

Термопомпите Vitocal могат да се комбинират и с фотоволтаични системи. Самостоятелно генерираната електроенергия се използва за захранване. Това се налага, защото в допълнение към енергията на околната среда (около три четвърти), трябва да се подаде около една четвърт електричество, за да може термопомпата да преобразува екологичната енергия в полезна топлина. При специалната функция Vitocal хладилният агент, който служи за топлоносител, трябва както да се компресира, така и да се разшири отново. За тази цел се използват компресор и разширителен клапан. Те имат нужда от електричество. Подробности за начина на работа ще научите тук: Как работят термопомпите.

Viessmann Vitocal за охлаждане

В допълнение към отоплението и БГВ, термопомпите Vitocal могат и да охлаждат.  Трябва да се прави разлика между естествено охлаждане и активно охлаждане. При първото  с помощта на солен разтвор или подпочвена вода чрез топлообменник се извлича топлина от отоплителния кръг. Тази топлина се отвежда навън. След това естествената температура на околната среда се използва за охлаждане. Трябва да подчертаем, че в хода на този процес работят само циркулационната помпа и управлението. Всички термопомпи Viessmann за солен разтвор/вода използват този вариант на охлаждане. За интегрираната функция за охлаждане са необходими принадлежности: NC кутия. NC кутията е оборудвана със смесител за интегриране в охлаждащия кръг. Това дава възможност за непрекъсната работа без  температурата да  пада под точката на оросяване.

Другата възможност е активното охлаждане. Тук функцията на термопомпата е обърната.  Тогава Vitocal функционира като хладилник.  Наред със сплит термопомпите Vitocal 200-S и Vitocal 222-S, с реверсивно превключване са оборудвани и моделите 200-A и 222-A.

Двата варианта на охлаждане се комбинират чрез  модула за променлив ток на Viessmann. Той може да се използва като допълнение към термопомпата Vitocal 300-G за солен разтвор. В зависимост от желаната температура системата се превключва автоматично.

Какво отличава продуктовата гама Vitocal на Viessmann?

Всички термопомпи Vitocal на Viessmann се характеризират с много тихата си работа, ниските вибрации и ниските разходи за поддръжка. Освен това те се отличават с висок коефициент на полезно действие (COP стойност). Той описва съотношението между топлинната мощност и потреблението на енергия. Колкото по-висока е тази стойност, толкова по-ефективно работи термопомпата.

Продуктите на Vitocal работят тихо благодарение на оптимизираната срещу шум конструкция на уреда с ниски вибрации. Сплит термопомпите Vitocal 200-S и 222-S се характеризират с изключително тихи вътрешни тела. Тук трябва да се отбележи, че това са двата модела, при които кръгът на хладилния агент се разпределя между две тела. Изпарителят и компресорът са разположени във външното тяло. Кондензаторът, от своя страна, се намира във вътрешното тяло.

Освен това много от моделите могат да се поставят в близост до жилищното помещение, тъй не заемат много място. Тази особеност отличава компактните уреди Vitocal 333-G и 222-G. Монтажната площ на първия е под половин квадратен метър.

Продуктова гама Vitocal: гъвкави възможности за приложение

Термопомпите Vitocal могат да се използват гъвкаво благодарение на различните нива на мощност или модулираща работа. Това важи не само за новопостроени еднофамилни къщи, но и за жилищни блокове или дори за малки предприятия. Например високотемпературните термопомпи Vitocal 350-G са идеални за по-големи сгради, оборудвани с радиатори.  Причината е, че осигуряват високи температури на потока до 70° C. Поради това са много подходящи и за модернизацията на еднофамилни къщи и жилищни сгради.

Освен това обаче  е възможно  и увеличаване на отоплителната и охладителната мощност — чрез т.нар. каскадна система. При нея няколко термопомпи Vitocal от една и съща серия могат да бъдат свързани последователно. По този начин с помощта на вградената каскадна функция при  Vitocal 300-G може да се постигне мощност до 589 kW.

За по-големи жилищни сгради или жилищни блокове могат да се инсталират големи термопомпи Viessmann. Например, Vitocal 300-G/-W Pro може да достигне мощност до 240 или 290 kW. Ако те на свой ред се свържат в каскада, може да се постигне мощност до 1450 kW.  Ето защо са подходящи и за търговския и обществения сектор.

Продуктова гама