Търсене на продукти
Vitocal 300-G

Термопомпа солен разтвор/вода

Термопомпа солен разтвор/вода с възможност за работа вода/вода с междинен кръг на солен разтвор.

Номинална топлинна мощност: 21,2 до 117,8 kW
Висока производителност благодарение на двустепенния режим
До 428 kW като каскада
Възможност за работа на Master/Slave

Екологични термопомпи - научете повече за вариантите и предимствата!

Научете повече сега
Номинална топлинна мощност в режим солена вода

21,2 до 42,8 kW (едностъпални) и 42,4 до 85,6 kW (двустъпални)

Номинална топлинна мощност в режим вода-вода

28,1 до 58,9 kW (едностепенна) и 56,2 до 117,8 kW (двустепенна)

Висока топлинна мощност

С двустепенна версия

Възможна мощност до 428 kW

В каскада

Работа на Master/Slave

Възможно е и с Vitocal 350-G

Ниски експлоатационни разходи благодарение на високите стойности на ефективност

Коефициент на преобразуване (COP) съгласно EN 14511 до 4,8 (солен разтвор 0 °C/вода 35 °C)

Високи температури на потока

До 60 °C

Моновалентна операция

Възможност за отопление и подаване на топла вода

Най-висока ефективност във всяка работна точка

Чрез иновативна система за диагностика на цикъла на хладилния агент с електронен разширителен клапан

Нисък шум и ниски вибрации

Благодарение на усъвършенстваната акустична конструкция (Advanced Acoustic Design-AAD)

Лесно за обслужване управление Vitotronic

С текстов и графичен дисплей

Възможност за свързване с интернет чрез Vitoconnect

За работа и обслужване чрез приложенията на Viessmann (аксесоари)

Възможност за SmartGrid

Готови за бъдещето

Консумиране на самостоятелно произведена електроенергия

Благодарение на подготвеността за оптимизирано потребление на енергия от фотоволтаични системи

Улеснен монтаж

Благодарение на малките и леки модули

Vitocal 300-G е специалистът за големи еднофамилни къщи и жилищни сгради.

Термопомпата Vitocal 300-G (21,2 до 85,6 kW) използва възобновяема топлина от земята или подпочвените води.

Vitocal 300-G е  специалист при големи еднофамилни къщи и жилищни сгради. Тя използва топлината,  достъпна пред прага на дома ви. И е съобразена с потреблението: като едностепенна термопомпа солен разтвор/вода от 21,2 до 42,8 kW и като термопомпа вода/вода от 28,1 до 58,9 kW.

В многофамилни сгради или  за цели, изискващи големи мощности, правилното решение е двустепенната Vitocal 300-G, базирана на принципа master/slave. Тя постига отоплителна мощност от 42,4 до 85,6 kW (солен разтвор/вода) или от 56,2 до 117,8 kW (вода/вода). И тук можете да избирате между източници на топлина от  подпочвените води или от земята.

Ако тази мощност не е достатъчна, чрез вградената в управлението функция за каскадно свързване могат да се свържат до 5 комбинации Master/Slave, като по този начин мощността се увеличава до 589 kW (вода/вода).

Сърцето на Vitocal 300-G е мощният спирален компресор Compliant. Той впечатлява с високата си сигурност и надеждност при работа. В съчетание с  обемистите топлообменници и  градената система за разпределение на хладилния агент Vitocal 300-G постига високи коефициенти на полезно действие и температури на потока до 60 °C.

Благодарение на херметично затворения корпус и изключително  интелигентната си конструкция Vitocal 300-G постига  значително по-ниско ниво на шум, което далеч надхвърля очакванията в този диапазон на мощност.

RCD означава Refrigerant Cycle Diagnostic System (система за диагностика на кръга на хладилния агент). Във Vitocal 300-G тя постоянно следи кръга на хладилния агент и заедно с електронния разширителен клапан осигурява максимална ефективност във всяка работна точка.

Vitocal 300-G е първият избор, особено при ппо-голямо потребление на топлина. За целта през отоплителния поток и връщащата линия могат да се свържат няколко термопомпи. Това не само осигурява желаната висока отоплителна мощност, но и повишава експлоатационната надеждност на цялата система. Модулната конструкция с отделни компресорни кръгове също така осигурява особено висока ефективност при работа с частично натоварване и позволява едновременна работа за отопление и производство на БГВ.

С три изходни мощности във варианти master или master/slave, Vitocal 300-G предлага широк спектър от комбинации, които могат да бъдат много прецизно настроени към необходимото потребление. При  по-високо потребление Vitocal 300-G може да работи в режим master/slave с друга термопомпа от същия тип или с Vitocal 350-G. Комбинирана система master/slave, състояща се например  от Vitocal 300-G за изискваното  отоплително натоварване и Vitocal 350-G за високи температури на потока за  подгряване на БГВ, позволява термопомпите да бъдат съобразени оптимално с обекта още при проектирането.

Тази висока степен на вариативност и съобразеният с нуждите дизайн оптимизират продължителността и осигуряват икономичността на работата. Подчиненият модул се управлява от главния модул. Чрез комбинирането на различни  мощности операторът на системата има възможност да пригоди по възможно най-ефективен начин екологичната модулна отоплителна система към своите потребности.

Печатът за съответствие EHPA представлява потвърждение за COP (коефициент на ефективност). Германската комисия EHPA издава знак за качество, който удостоверява, че термопомпите Vitocal 300-G на Viessmann отговарят на изискванията на нормативната уредба за знак за качество EHPA.

Интегрираната гама от решения за Vitocal 300-G

Възползвайте се от услугите и цифровите услуги на интегрираната гама от решения на Viessmann.

Приложение ViCare

С приложението ViCare отоплителната система може да се управлява интуитивно по интернет. Ползвателят на инсталацията може лесно да види работното състояние на инсталацията.

Повече за ViCare

Приложение ViGuide

Приложението ViGuide е специализиран софтуер за нашите партньори с многобройни функции за наблюдение и управление на системи в еднофамилни или многофамилни къщи и най-бърз достъп до техническата служба.

Повече за ViGuide

Vitoconnect

Vitoconnect е комуникационен модул между котела и приложението - предпоставка за управление на отоплителната система чрез смартфон и таблет, както и за дистанционна поддръжка на системата от специалист чрез приложението ViGuide.

Повече за Vitoconnect

Vitotronic 200 с  енергийно балансиране

Управлението Vitotronic 200 е лесно и интуитивно благодарение на текстовото меню и графичния дисплей. Освен всичко друго, то позволява интегрирано диференцирано балансиране на енергията, което се признава от органите за финансиране.

Vitotronic 200

Подробности за продукта

Номинална топлинна мощност (kW)*

Тип BW/BWS 301.A21: 21,2 kW | Тип BW/BWS 301.A29: 28,8 kW | Тип BW/BWS 301.A45: 42,8 kW | *nach EN 14511, B0/W35, Spreizung 5 K

Коефициент на ефективност ε (стойност на COP)*

Тип BW/BWS 301.A21: 4,7 | Тип BW/BWS 301.A29: 4,8 | Тип BW/BWS 301.A45: 4,6 | *B0/W35

Клас на енергийна ефективност*

A++ / A++ | *съгласно Регламент № 813/2013 на ЕС Отопление, средни климатични условия - приложение при ниска температура (W35)/ приложение при средна температура (W55)

Клас на енергийна ефективност за подгряване на питейна вода

-

Обхват на приложение

Еднофамилни, двуфамилни и многофамилни къщи, търговски обекти, общини, ново строителство и модернизация

Управление

Управление Vitotronic 200 с текстов и графичен дисплей, възможност за управление чрез приложението ViCare

Подгряване на вода

За да се осигури удобство при използването на топла вода, е необходим допълнителен бойлер за съхранението ѝ.

Други функции

Функция „естествено охлаждане“ с опционална NC кутия, функция „активно охлаждане“ с опционална AC кутия.

Разрез на продукта