Търсене на продукти
Vitoconnect

Комуникационен интерфейс

Тук ще намерите цялата важна информация за комуникационния интерфейс Vitoconnect, който се използва за дистанционен мониторинг и дистанционно управление на отоплителни системи Viessmann.

Интерфейс между котела и приложенията
Управление на отоплението чрез приложението ViCare
Дистанционна поддръжка на отоплението чрез приложението ViGuide
Цялостна концепция за безопасност
Управление на отоплителната система чрез смартфон и таблет

Vitoconnect е интерфейсът към приложението ViCare

Дистанционна поддръжка на системата

От експерта чрез приложението ViGuide

Цялостна концепция за безопасност

Успешно преминат тест на VDE за информационна сигурност на интелигентен дом

Комуникационен модул Vitoconnect

Vitoconnect е интерфейсът между котела и приложението — необходимото условие за управление на отоплителната система чрез смартфон и таблет, както и за дистанционна поддръжка на системата от специалист чрез приложението ViGuide. Модулът Vitoconnect се свързва директно чрез кабел към контролния блок Vitotronic на отоплителната система на Viessmann или към контролния блок Ecotronic за котли на дърва.

В системата Vitoconnect е внедрена цялостна концепция за сигурност, която успешно е преминала теста на VDE за информационна сигурност на интелигентния дом. Тук, наред с други неща, ще научите какво включва доставката на Vitoconnect, как да инсталирате устройството  и да го пуснете в експлоатация и какво трябва да се спазва.

Информация за продукта

Заедно с Vitoconnect  получавате следните компоненти:

 • Комуникационен модул за свързване към DSL маршрутизатор за монтаж на стена.
 • Кабел за свързване към електрическата мрежа със захранващ блок (с дължина 1,5 m)
 • Свързващ кабел с конектор Optolink Комуникационен модул/Устройство за управление на котела (с дължина 3 m)

Връзка

 • Чрез интерфейса Optolink с контролера на котелната верига
 • Чрез WLAN с DSL маршрутизатор

Захранване

 • Захранващ блок за напрежение (230 V / 50 Hz)
 • Свързващ кабел за комуникационен модул/връзка с Optolink
 • WLAN комуникация за връзка с интернет

Към Vitoconnect могат да се свържат всички топлогенератори Viessmann с контролен блок Vitotronic, включително интерфейс Optolink. Следващият списък показва кои са поддържаните модели:

Управляващи блокове за стенни или компактни котли

 • Vitotronic 200, тип HO1, HO1A, HO1B, HO1D, HO2B, HO2C
 • Vitotronic 200 RF, тип HO1C, HO1E

Управляващи блокове за подови котли

 • Vitotronic 200, тип KO1B, KO2B, KW6, KW6A, KW6B, KW1, KW2, KW4, KW5
 • Vitotronic 300, тип KW3

Управляващи блокове за термопомпи и хибридни уреди

 • Vitotronic 200, тип WO1A, WO1B, WO1C

Управляващи блокове за котли на твърдо гориво

 • Vitoligno 200-S с Ecotronic (от софтуерна версия 2.03)
 • Vitoligno 250-S с Ecotronic (от софтуерна версия 2.00)
 • Vitoligno 300-C с Ecotronic (от версия на софтуера 2.12)
 • Vitoligno 300-P с Vitotronic 200 FO1
 • Vitoligno 300-S с Ecotronic (от версия на софтуера 2.04)

Vitoconnect OT2 е съвместим с всички нови отоплителни тела Viessmann с интерфейс OpenTherm, които са произведени след октомври 2017 г. и нямат инсталирано разширение OpenTherm. Това са следните модели:

 • Vitodens 1xx-W (WB1B, WB1C, B1HA, B1KA, B1LA, B1LB, B1HC, B1KC, B1LD).
 • Vitodens 050-W (BPJC, BPJD)

Указания

Както е описано по-горе, Vitoconnect е интерфейсът между отоплителната система, по-специално блока за управление, и приложението за управление (например приложението ViCare). За да работи безпроблемно, Vitoconnect трябва първо да бъде инсталиран и пуснат в експлоатация. Трябва да следвате стъпките, описави по-долу.

Първо, монтирайте Vitoconnect на стената. Моля, обърнете внимание, че мястото за монтаж трябва да е сухо и защитено от замръзване.  Освен това е необходимо да има достатъчно добър обхват на WLAN сигнала. След това се правят връзките. От долната страна на Vitoconnect има два извода — за захранващия кабел и за връзка към блока за управление: микро USB връзка за захранване от мрежовия адаптер и за свързващия кабел Optolink/USB. Последният ие аналогичен на блока за управление на отоплителната система.

Регистрация на потребител чрез приложението ViCare и конфигуриране на Vitoconnect

Следващата и основна стъпка е регистрацията на потребителя, тъй като Vitoconnect може да се използва  само с валиден потребителски акаунт. В приложението ViCare трябва да се направи следното:

 1. Изтеглете приложението ViCare.
 2. Регистрирайте се като потребител  в раздел „Създаване на нов акаунт“.
 3. Сканирайте QR кода от топлогенератора или фактурата.
 4. Ако няма наличен код, въведете данните и идентификатора на производителя и се регистрирайте.
 5. В Android системата връзката с WiFi  „Vitoconnect“  вече се установява автоматично.
 6. За iOS: затворете приложението и отворете настройките на устройството. След това установете връзка ръчно  с  WiFi  „Vitoconnect“ и копирайте паролата WPA2 от клипборда. Сега можете да се върнете към приложението.
 7. Накрая следвайте инструкциите в приложението. Трябва да настроите домашна мрежа, да въведете местоположението си и личните си данни и да приемете политиката за поверителност и условията за ползване.

Ако сте спазили стъпките, Vitoconnect и приложението ViCare са успешно настроени.  Това се вижда от двата зелени светодиода в горната част на Vitoconnect.

Също така, може  просто да регистрирате новата си система. Тогава ще получите от нас удължаване на гаранцията, което ще потвърдим в сертификата на системата.  С този документ след това ще имате под ръка всички данни за системата си. Ако вече сте установили връзка с приложението ViCare,  можете да използвате предоставената там информация.

Пълният набор от функции на Vitoconnect е достъпен само ако и самият Vitoconnect, и блокът за управление са правилно свързани и конфигурирани. Освен това трябва винаги да има връзка с интернет чрез WLAN  маршрутизатор. В противен случай данните не могат да се предават от блока за управление на отоплението към приложението. И накрая, но не на последно място, трябва да сте регистрирали потребителя успешно. По този начин се установява връзка между Vitoconnect и профила на системата (в приложението).

Обща информация за въвеждане в експлоатация:

 • Преди пускането в експлоатация проверете изискванията на системата за комуникация чрез локалната IP мрежа/WLAN.
 • За работата на Vitoconnect е необходима безплатна интернет  връзка  за пренос на данни  с фиксирана тарифа (независима от времето и обема).  WLAN сигналът трябва да е достатъчно силен и при необходимост да може да бъде усилен с ретранслатор.
 • За да се гарантира, че съобщенията ще се изпращат дори в случай на прекъсване на електрозахранването, препоръчваме захранването на Vitoconnect и маршрутизатора WLAN да се осъществява чрез така наречения UPS - непрекъсваемо захранване.
 • WLAN маршрутизаторът трябва да бъде защитен с достатъчно сигурна парола WPA2, тъй като чрез връзката се предават чувствителни данни.
 • Vitoconnect трябва да се инсталира на разстояние най-малко 0,3 м от топлогенератора.

Настройки на защитната стена:

 • Порт 443 (HTTPS) и порт 123 (NTP) трябва да бъдат отворени.
 • MAC адресът е отпечатан върху етикета на устройството.

Възможни съобщения за грешка

Vitoconnect има три светодиодни дисплея, които предоставят информация за връзката с топлогенератора, със сървъра на Viessmann и информация за функциите на системата. Начинът им на работа е сравнително прост и е основан на принципа на светофара.

В следващия преглед (стр. 23-25) са дадени възможните неизправности и съответните начини за тяхното отстраняване: