Търсене на продукти
Vitotrol 200-E

Дистанционно управление

Кабелно дистанционно управление за управление на отоплителни системи.

Времеви програми за до четири отоплителни кръга
Комфортни функции, като например празнична програма
Предварително задаване на зададени стойности на температурата
Вграден сензор за стайна температура
Дистанционно управление Vitotrol 200-E

Кабелно дистанционно управление Vitotrol 200-E

Vitotrol 200-E е кабелно дистанционно управление, което може да се монтира във всяко жилищно помещение.

 • Времеви програми за до 4 отоплителни кръга и нагреватели за вода
 • Функции за комфорт, като например ваканционна програма/програма за почивка у дома
 • Предварителна настройка на температурата на топлата вода, както и на до 3 зададени стойности за температура в стаите
 • Вграден сензор за стайна температура за достигане на температурата (само за отоплителен кръг със смесител)
 • Осветен графичен дисплей за индикация на външната температура, стайната температура и работните състояния
 • Vitotrol 200-E за свързване към отоплителната система, за монтаж на стена
 • Щепсел за изключително ниско напрежение, клема за гнездо с 2 полюса
 • Връзка с кабел чрез PlusBus
 • Двупроводен кабел, максимална дължина на кабела 50 m (също и при свързване на няколко дистанционни управления).
 • Двупроводен стационарен кабел, минимално сечение 0,75 mm², обща дължина на кабела на шината Plus макс. 50 m
 • Възможно е максимално свързване на две дистанционни управления Vitotrol 200-E
 • Кабелът не трябва да се полага заедно с кабели 230/400 V
 • Щепсел за изключително ниско напрежение, включен в обхвата на доставката

Стенни газови кондензни котли Viessmann

 • Vitodens 300-W (тип B3HE и B3HF)
 • Vitodens 333-F (тип B3TE и B3TF)
 • Vitodens 343-F (тип B3UE и B3UF)
 • Vitodens 200-W (тип B2HE и B3KE)
 • Vitodens 222-W (тип B2LE)
 • Vitodens 222-F (тип B2TE и B2SE)
 • Vitodens 242-F (тип B3UE)