Търсене на продукти
ViCare CO₂-сензор

Сензор

Безжичен сензор за CO₂, температура и влажност, захранван с батерия, за наблюдение на качеството на въздуха

Криптирана радиовръзка с ниска мощност на 2,4 GHz
Много лесен монтаж
Автоматични актуализации на софтуера
Поръчване чрез приложението ViCare

  

Сензор ViCare CO₂

Безжичен сензор с батерии за CO₂, температура и влажност за  наблюдение на качеството на въздуха, въз основа на който се определя индексът за качество на въздуха. Този сензор може да бъде свързан към Vitoconnect.

 • Интегрирано отчитане  на температурата и мониторинг на качеството на въздуха чрез ViCare.

 • Уведомяване за прекомерно висока концентрация на CO₂ или лош климат в помещенията

 • Сензор за измерване на нивото на CO₂, температурата и влажността

 • Криптирана нискочестотна 2,4 GHz радиовръзка към Vitoconnect

 • Възможност за автоматични актуализации на софтуера

 • Много лесен монтаж: не са необходими кабели

 • Сензор ViCare CO₂ за свързване към Vitoconnect

 • Комплект за монтаж на стена (винтове и дюбели)

 • 4 x 1,5 V батерии (тип AA)

 • Инструкции за инсталиране

 • Чрез радиовръзка с ниска мощност на 2,4 GHz

 • Поддръжка на ретранслатор за нискочестотна радиовръзка Viessmann

 • Viessmann Vitoconnect OPTO 2

 • За приложението Viessmann ViCare