Търсене на продукти

Кои отоплителни системи и решения са подходящи за нови сгради?

Поискайте безплатен съвет

В днешно време има многобройни системни решения за отопление, охлаждане, вентилация и производство на електроенергия за нови сгради. Преди да започнате с реалното проектиране, трябва да се осведомите какви са конкретните възможности. Това се налага, защото интегрираните решения на Viessmann предлагат множество предимства: например по-голяма самостоятелност по отношение на доставянето на електроенергия или напълно цялостно енергийно управление на всички системи от един източник. Съществуват обаче и разпоредби и изисквания, които трябва да се спазват по време на проектирането и изпълнението. Ето защо в следващите раздели е даден подробен общ преглед на нашите системни решения за нови сгради и какво трябва да се спазва.

Решения на Viessmann при ново строителство: възможност за разширение до цялостни системи

Една новопостроена къща е нещо повече от сбора на отделните й части. Тя предлага комфорт, практичност и дом за цял живот.  Подобен подход има и Viessmann към системните компоненти на техниката ни за отопление, охлаждане, вентилация и производство на енергия. Фокусът е не само върху отделните компоненти, но и върху възможността за тяхното интегриране и разширяване, за да се образува балансирано цяло. В това отношение новите сгради могат да бъдат особено добре оборудвани с цялостни системи: благодарение на системните решения на Viessmann за ново строителство можете да се възползвате от по-голяма надеждност, гъвкавост и ефективност.

Фотоволтаичен модул Vitovolt 300

Решенията и системната концепция на Viessmann обхващат всички области, които правят една енергийно ефективна нова сграда това, което е: благоприятно за климата жизнено пространство с възможно най-добро качество на живот за настоящите и бъдещите поколения. От високоефективните термопомпи, като например последното поколение на нашите термопомпи Vitocal, през уредите за комбинирано производство на топлинна и електроенергия, като микрокогенератора — разбирай  горивната клетка — Vitovalor, до богатото портфолио от котли в гамата Vitoligno за дърва и пелети или решенията ни за слънчева топлоенергия и фотоволтаици със съхранение на електроенергия Vitocharge VX3. Освен това  част от обширната гама за решения в новото строителство са и централизираните и децентрализираните вентилационни системи Vitovent с рекуперация на топлина.

Предимства на термопомпите Viessmann за ново строителство

 • Свободно подаване на топлина към къщата  чрез енергията  от окръжаващото  пространство или околната среда
 • Независимост от изкопаемите горива — нафта и газ
 • Възможност и за охлаждане през лятото
 • Възможност за комбинирана бивалентна работа със слънчева система за подгряване на топла вода или мултивалентна с газов котел
 • Значително намаляване на  емисиите на CO2

Предимства на нашите системи за отопление с горивни клетки в нови сгради

 • генериране на топлина и електричество в еднаква степен
 • независимост от нарастващите цени на електроенергията
 • възможност за спестяване на до 40 % от разходите за отопление
 • благоприятни за климата поради ниските  емисиите на CO2

Хибридни отоплителни системи: енергийният микс на бъдещето чрез хибридни решения в нови сгради

 • отопление винаги с най-евтиния наличен енергиен източник

 • възможност за особено екологична експлоатация

 • готови за пазара на електроенергия в бъдще от сега благодарение на модулна система

 • възможност за дооборудване на хибридните устройства за нафта или газ при желание

Подгряване на вода и централно отопление със слънчева топлинна енергия в нови сгради

 • до 25 % икономия на енергия чрез комбинация от отоплителна и соларна система

 • при подпомагане отоплението от соларна система котелът остава изключен и се спестяват разходи

 • безвъзмездна енергия за дома чрез използване на слънчева енергия

 • без необходимост от междинно съхранение на топлина

Използване на предимствата на контролираната вентилация в нови сгради

 • винаги добър климат в помещенията и постоянен въздухообмен

 • ефективно предпазване от мухъл и поражения от влага

 • икономия на енергия чрез по-ефективно използване на топлината

 • външен въздушен филтър срещу алергени, полени и вируси у дома

Системна технология и приложения за безпроблемна свързаност

Широката гама от системно интегрирани приложения и платформи дава завършек на набора нови решения за сгради  и гаранция за съвместна работа на всички компоненти в мрежа, както и възможност за постепенно и безпроблемно разширяване. Така нищо не пречи на потребителите и специалистите да осъществяват лесен и бърз контрол и наблюдение на системите. Благодарение на надеждната и усъвършенствана системна техника на Viessmann пътят към умния дом и икономичните решения на бъдещето е още по-лесен. Всичко се осъществява на общата основа на Viessmann One Base — платформата, която свързва всички  избрани от Вас устройства и електронни приложения, за да се създаде едно цялостно решение за климатизация и енергоснабдяване.

Приложението ViCare — „енергийният кокпит“ за таблет и смартфон

Единственото, от което се нуждаете, за да наблюдавате и управлявате системите във Вашата нова сграда, е приложението ViCare на Viessmann. Вашият Energy Cockpit  дава ясна и достъпна картина на всички енергийни  процеси в домакинството. Ако желаете, Вашият специалист  също може да получи достъп до данните. По този начин състоянието на системата Ви се следи постоянно, без  да е необходимо да се пътува излишно и да се назначават посещения.