Търсене на продукти

Електрически бойлери: децентрализирани, гъвкави и ефективни

Поискайте съвет
Електрически бойлер за топла вода Viessmann Vitotherm

Опитът на Viessmann в производството на топлинна енергия, натрупан в продължение на повече от 100 години, е в основата на всяка форма на нейното производство. Междувременно особена важност придобиват устойчивите източници: независимо дали става въпрос за производство на енергия от околната среда или от слънцето.

Това са достатъчни причини Viessmann постоянно да разширява своята цялостна гама от отоплителни инсталации, включвайки електрически бойлери и електрически отоплителни системи. По този начин потребителите получават всичко на едно място: ефективни енергийни системи за генериране на собствена електроенергия, нейното съхранение и интелигентно използване за отопление, охлаждане и вентилация. Новите електрически системи могат да се комбинират и със съществуващи отоплителни инсталации. Те могат да намерят разнообразни приложения при модернизация и ново строителство.

Топла вода за индивидуални нужди чрез електричество

Топлата вода е основна потребност, която се задоволява по различен начин във всяко домакинство. Например, тя може да се загрява от водогреен котел, слънчева термална система или електрически бойлер. Последният има много предимства: водата се загрява само когато е необходимо. Така се намаляват разходите за електроенергия, без това да е за сметка на комфорта. Защото водата е на разположение веднага. И тъй като разстоянията между системата за топла вода и точката на водочерпене обикновено са много малки, почти няма топлинни загуби. Други предимства на електрическите бойлери са почти безпроблемната поддръжка и сравнително ниската цена. Не на последно място, в полза на електрическите уреди за топла вода са също лесното използване и голямото многообразие от модели. Те се предлагат в различни мощности, размери и цветове. Често температурата на водата може да се настройва с точност до градус. Най-разпространените електрически системи за топла вода са проточният и традиционният бойлер.

Проточен бойлер

Електрически нагревател за вода Vitotherm

При проточните бойлери водата от чешмата, която все още е хладка, се загрява докато тече. Някои електрически проточни бойлери Viessmann имат четири функции. Към температурните датчици на входящия и изходящия поток се добавят още един проточен датчик и моторизиран вентил, които осигуряват точната температура на изходящата вода. В зависимост от модела множество режими, като например екофункцията или електронната функция за откриване на въздушни мехурчета, улесняват употребата.

Бойлер за топла вода

Стенни бойлери Viessmann Vitotherm

За разлика от проточния бойлер, при този бойлер горещата вода се съхранява временно във водосъдържател за гореща вода. В зависимост от обема си бойлерите биват малки или стенни. Малките и стенните бойлери Vitotherm на Viessmann имат вместимост между 5 и 150 литра и следователно могат да се използват по най-различни начини. Например малките бойлери с обем пет литра се използват главно за снабдяване с топла вода в малки кухни или офиси. За включването им е необходим само контакт от 230 V. От своя страна, стенните бойлери с обем до 150 литра са предназначени за подгряване на вода с електричество в обикновена баня или сервизно помещение. Те могат дори да снабдяват с топла вода с точна температура няколко смесителя. За останалите характеристики на тези уреди можете да прочетете на страницата Електрически стенни бойлери и малки електрически бойлери.

Доколко е целесъобразно топлата вода да се получава чрез електричество?

Ефективността се влияе от различни фактори. Важна роля играят, наред с другото, конструктивните условия. Ако местата за подаване на вода в дома са отдалечени едно от друго, то загубата на топлина може да се предотврати чрез децентрализирано подаване на топла вода с електричество. Тези особености трябва да се вземат предвид, ако горещата вода се пренася на по-големи разстояния. В случай че в отделни точки на потребление водата е необходима само в малки количества или рядко, може да се окаже целесъобразно да използвате проточен бойлер.

Разходът на електроенергия е важен критерий

Във времена на нарастващи разходи за електроенергия вниманието се насочва и към потреблението на електроуредите. При съвременните електрически бойлери то е значително по-ниско, отколкото при по-старите модели. Ако на покрива на дома се монтира и фотоволтаична система, възможностите за икономии са още по-големи. Това превръща електрическите бойлери в ефективно и щадящо климата решение за домакинствата.

Отопление и топла вода с електричество от възобновяеми енергийни източници

Стенни колектори Viessmann Vitoplanar

Благоприятно за климата може да бъде не само затоплянето на вода с електричесво. Ако електроенергията идва от възобновяеми източници, отоплението с нея е също е устойчив начин за осигуряване на топлина. Това е аспект, който е много важен за Viessmann и е отразен и в продуктовата гама. В нея освен електрическите бойлери попадат и електрическите отоплителни системи. В новопостроени нискоенергийни и пасивни къщи, както и при модернизация, електрическите отоплителни уреди Vitoplanar предлагат гъвкави възможности за приложение. В допълнение към електрическите подови рогозки за монтаж върху циментова замазка и под ламинат, паркет и теракота, обширната гама на Viessmann включва и инфрачервени нагреватели. Те се предлагат с поетапни мощности и са подходящи за монтаж както на стена, така и на таван. Предлагат се с различна повърхност, която да съответства на съответното предназначение. Стенният колектор Vitoplanar EC4 например се характеризира с дискретния си дизайн и разнообразните си размери. В банята или в коридора можете да използвате и инфрачервени панелни отоплителни тела с огледална повърхност.

Струва си да замените старите проточни бойлери 

Подобно на остарелите отоплителни системи, много проточни бойлери, които в момента все още са в експлоатация, не работят ефективно. Те загряват постъпващата студена вода с постоянна, често твърде висока мощност. Освен това температурата на изходящата гореща вода не може да се настройва директно. За да се получи желаната температура, горещата вода трябва да се смеси със студена вода. Съвременните електрически бойлери с изцяло електронно управление, като Vitotherm EI2, функционират по съвсем различен начин. Тук мощността се регулира в зависимост от избраната температура на топлата вода и дебита. Това означава, че проточните бойлери рядко трябва да работят на пълна мощност и следователно са по-ефективни. Изразено в цифри, тези уреди потребяват до 20 % по-малко електроенергия и намаляват разхода на вода.

Видео: ViTalk - IoT за енергетиката

Във видеото можете да научите повече за темата "Отоплителната индустрия става електрическа".

Продуктова гама

Удобен начин за подаване на БГВ и производство на топлина с електричество. Изберете електрическа система за БГВ от Viessmann и ще се радвате на повече удобството при работа.