Термопомпи солен разтвор-вода

Термопомпа солен разтвор-вода отоплява с топлина от земята

Термопомпата солен разтвор-вода отоплява с топлина от земята, която целогодишно има високи температури и може да покрие около 2/3 от нуждите от топлина в дома. Липсващата енергия термопомпата получава от технологичен процес, работещ на ток или газ.

Принципът на работа на термопомпата солен разтвор-вода

Отоплителна система с термопомпа използва високите температури на различни източници от околната среда за отоплението на дома и загряването на топлата вода за битови нужди. Термопомпата солен разтвор-вода не черпи енергия от въздуха или водата, нейният енергиен източник е земята.

Солен кръг

Солният кръг е изграден от дълги пластмасови тръби, които свързват земята и отоплението. За да може да се транспортира енергията от земята, през тръбите преминава солен разтвор, който е незамръзваща течност дори и при температури под 0°С. Тя поема термичната енергия на земята, загрява се, след което отдава топлината на тополообменник. В следствие на това температурата на солния разтвор отново намалява и така процесът може да започне от начало.

Според особеностите на почвата и вида на колекторите температурата на източника на топлина е между 5 и 10°С. Тази температура не е достатъчна за отоплението на сграда и затова е необходима термопомпа, която използвайки ток или газ да повиши температурата. Колкото по-малка е температурната разлика между топлоизточника и отоплителната система, толкова по-ефективна е термопомпата солен разтвор-вода.

Sole-Wasser_MS_02109.jpg

Топлината в сградата

След повишаването на температурата чрез термопомпата, топлината може да бъде използвана за отоплението на дома. Както при една система с котел, термопомпата загрява водата за отоплението. Като изключително ефективно решение, намаляващо експлоатационните разходи на термопомпата е изграждането на подово отопление.

Когато е необходимо загряване на вода за битови нужди, добро решение е комбинацията със соларна система, която работи с безплатната енергия на слънцето и облекчава работата на термопомпата.

Видове колектори за работата на термопомпа солен разтвор-вода

За да се извлече термичната енергия на земята, днес се използват различни видове колектори, най-използваните от които са сондажите и полските колектори.

Сондажите се състоят от тръби, които преминават през дълбоки отвори в земята. Дълбочината им достига до 100 м и според качеството на почвата могат да извлекат около 50 Watt на метър. По-високите инвестиционни разходи се отплащат с по-високия коефициент на преобразуване (СОР) на термопомпата.

По-икономичното решение е полагането на плоски колектори, които се тръбна мрежа, положена под земната повърхност. Според особеностите на почвата може да се извлекат около 25 Watt на квадратен метър. За недостатък може да се отбележи, че е необходимо да се гарантира по-голяма свободна площ, като за еднофамилна къща това може да означава около 350 квадратни метра.


Снимки