Термопомпи вода-вода

Термопомпа вода-вода с източник на енергия подпочвените
води

За отоплението на дома термопомпата вода-вода използва високите температури на подпочвените води. Нейната работа е много ефективна и дори в най-студените зимни дни тя се грижи за ниските разходи за отопление. Работата на термопомпата е изключително щадяща околната среда, тъй като само около една трета от необходимата топлина за отоплението е електроенергия.

Подпочвените води са идеалният енергоносител за термопомпите вода-вода, тъй като целогодишно те са с температура между 8°С и 12°С.

За работата на този тип термопомпи са необходими два кладенеца. От единия се черпи подпочвена вода, която се изпомпва нагоре и термопомпата се загрява. След използването ѝ се охлажда и същата вода се връща в другия попивателен кладенец. Дълбочината на двата кладенеца в зависимост от нивото на подпочвените води може да варира между 4 и 15 м.

Schema_654x359.png

Принцип на работа

При термопомпата вода-вода има циркулационен кръг с топлоносител, при който топлоносителят отнема топлината от подпочвените води. Работещият с електроенергия компресор компресира топлоносителя, така че температурата да се повиши, при което се покачва и налягането. Чрез топлообменник се отдава топлината на вече газообразния топлоносител към буфер, който е монтиран в дома и който е част от отоплителната система и подгряването на вода за битови нужди.
Чрез отдаването на топлина топлоносителят се охлажда и се втечнява отново. Този процес се ускорява от разширителен вентил, който едновременно контролира и налягането в термопомпата. Чрез тръбопроводи подпочвената вода, която е с около пет градус по-ниска се връща в попивателния кладенец. След което процесът се стартира отново.

Предимствата

 • Компактни размери и необходимост от малко място за
  монтаж.
 • Изключително ефективно решение от икономическа гледна
  точка, благодарение на факта, че температурата на подпочвените води е
  относително висока.
 • Съществено предимство спрямо другите видове термопомпи е, че температурата на подпочвените води е константа през различните сезони и това дава възможност за точни изчисления и индивидуално оразмеряване на
  инсталацията.
 • Термопомпата вода-вода може да се използва не само за отопление, но и за охлаждане в летния сезон.
 • Инсталациите с термопомпа, които се захранват от подпочвените води, са
  напълно подходящи за моновалентен режим на работа. Това означава, че енергията за отопление се осигурява само от термопомпата и не е необходимо да се инсталира друг отоплителен уред в инсталацията.

Снимки