Viessmann Group

Viessmann Group е една от водещите международни компании, производители на отоплителни, индустриални и охладителни системи. В основаното през 1917 г. семейно предприятие работят над 14.500 служители, оборотът на групата Viessmann възлиза на 3,4 милиарда евро.

Viessmann е компания с международна ориентация: с 22 производствени дружества в 12 страни, търговска дейност в 68 държави, както и 120 търговски представителства по целия свят. 56 процента от оборота на компанията е реализиран от експортните дружества.


Филм за компанията

За да гледате видеото, моля, кликнете на бутона play (възпроизвеждане). Моля, обърнете внимание, че при стартиране на видеото, данни за това се приемат и записват от YouTube. Детайли можете да намерите в нашата политика за защита на данните.

Viessmann Unternehmensfilm
100 години Viessmann! Навлизаме в нов век, в който наш основен приоритет продължава да бъде устойчивостта и създаването на пространства за живот за новите поколения.

Ценности на компанията

повече за нашите ценности

Защита на околната среда

научете повече

Енергийна политика

научете повече

nachhaltigkeit.jpg

Устойчивост

Като семейно предприятие Viessmann залага на отговорна и дългосрочна дейност, устойчивостта е една от ценностите на компанията. За Viessmann устойчивост означава да внесе икономия, екология и социална отговорност в дейността на цялата компания, за да могат да бъдат задоволени днешните нужди, без това да повлиява на условията на живот на следващите поколения.

Като пионер в сферата на опазване на околната среда и технологичен двигател в отоплителния бранш Viessmann произвежда вече десетилетия енергийно ефективни и екологични отоплителни системи на нафта и газ, както и солрни системи, отоплителни системи на дърва и термопомпи. Много разработки на Viessmann са основополагащи за отоплителната техника.
 

Комплексна продуктова програма

Комплексната продуктова програма на Viessmann предлага индивидуални решения с ефективни системи и мощности от 1 до 120.000 kW за всички сфери на приложение и всички енергоносители. От стенни кондензни котли с мощности от 1,9 до 150 kW и стоящи кондензни системи от 1,9 до 6.600 kW до когенератори (BHKW) от 0,75 до 530 kWel респ. от 5,3 до 660 kWth. 

Регенеративните енергийни системи обхващат термични соларни инсталации с плоски и вакуумно-тръбни колектори за загряване на битова вода, подпомагане на отоплението и производствени процеси, специални котли и отоплителни системи от 2,4 kW до 50 MW за нацепени дърва, дървесни отпадъци, биомаса и пeлети, термопомпи 1,7 до 2.000 kW за използване на топлината от земята, подпочвените води или заобикалящия ни въздух, както и фотоволтаични системи.

За биогаз технологиите Viessmann предлага също комплексни решения – от първоначалните проучвания и детайлни планове до доставката на всички необходими компоненти като биогаз инсталация, отоплителни уреди, когенератори, инсталции до изграждането и пускането в експлоатация.

В областта на охладителната техника Viessmann Group предлага обширен продуктов сортимент от помещения с контролируема температура, мощни охладителни клетки и агрегати, охладителни решения за хранителни вериги, както и принадлежности и услуги.


Продуктова програма

за жилищни сгради

към продуктовата програма

за търговски и обществени обекти

към продуктовата програма
infocenter.jpg

Обширен набор от услуги

Към своята комплексна продуктова програмa Viessmann предлага и обширен набор от съпътстващи услуги. Viessmann Академията предлага на специалистите от инсталаторските и сервизни фирми, на проектанти, архитекти, инвеститори в строителството и на своите служители широка и всеобхватна програма от обучения и специализирани семинари. Годишно над 92.000 специалисти в бранша вземат участие в организираните от Академията Viessmann обучения.

Услугите на Viessmann обхващат компетентна техническа помощ и консултиране от техническите ни отдели, софтуерни продукти за дистанционно наблюдение и управление на отоплителните инсталации, подпомагане на нашите партньори за рекламни и маркетинг акции, както и лесни за използване информационни системи, които са постоянно достъпни чрез интернет.

Енергийни и специализирани форуми

По време на енергийните и специализирани форуми в Академията на Viessmann редовно се срещат за дискусия и обмяна на опит известни енергийни експерти. От първото събитие през 2008 год. до сега са взели участие около 2.500 партньори - техници от инсталаторски фирми, както и проектанти, архитекти и инженери. Това показва колко голяма нужда има от техническа информация и разясняване на политическите и техническите връзки.

При тези мероприятия своите виждания представят реномирани експерти от политиката, науката и отоплителния бранш, обсъждат възможни решения и в дискусии отговарят на въпроси.
 

foren.jpg
ueberreichung_stiftungsurkunde.jpg

Фондация Viessmann Allendorf: признание за отговорност

Viessmann се обявява за обществената си и социална отговорност. Следвайки този фирмен принцип предприятието се ангажира за подпомагане на науката, изкуството, културата и социалния живот. За да се подкрепят проекти в Германия и на международно ниво годишно се изразходват шестцифрени суми.

За да може този разнообразен ангажимент да бъде еднозначно дефиниран и да се осигури последователност за вбъдеще, е основана "Фондацията Viessmann Allendorf“. През август 2010 управляващият президент Д-р Валтер Любке предаде дипламата за фондацията на Д-р Мартин Фисман.

magazin aktuell

Списанието на Viessmann за всички служители и приятели на Viessmann

Download

Отличия

Награди и отличия за предприятието и нашите продукти

Повече информация

Сертификати

Тук ще намерите информация за всички сертификати

Информация & Download
Start_Landebahn.jpg

Летище Allendorf (Eder)

Създаденото през 1966 год. летище в Алендорф (Едер) беше основно модернизирано през 2005 год. и разширено за да изпълнява всички днешни изисквания към едно модерно бизнес летище. Също така то служи и като база на клуба за летене в Едербергланд и се използва най-вече за работа с младежи.