Viessmann Group

Viessmann Group е една от водещите международни компании, производители на отоплителни, индустриални и охладителни системи. В основаното през 1917 г. семейно предприятие работят над 12.000 служители, оборотът на групата Viessmann възлиза на 2,5 милиарда евро.

Viessmann е компания с международна ориентация: с 23 производствени дружества в 12 страни, търговска дейност в 74 държави, както и 120 търговски представителства по целия свят. 54 процента от оборота на компанията е реализиран от експортните дружества.


Unternehmensfilm

За да гледате видеото, моля, кликнете на бутона play (възпроизвеждане). Моля, обърнете внимание, че при стартиране на видеото, данни за това се приемат и записват от YouTube. Детайли можете да намерите в нашата политика за защита на данните.

Viessmann Unternehmensfilm
100 Jahre Viessmann! Wir starten in ein neues Jahrhundert, in dem wir uns auch weiterhin zur Nachhaltigkeit bekennen und unseren Beitrag zur Erhaltung der Lebensgrundlage für künftige Generationen leisten wollen. Viessmann Unternehmensfilm (2:30) Jetzt anschauen!

За да гледате видеото, моля, кликнете на бутона play (възпроизвеждане). Моля, обърнете внимание, че при стартиране на видеото, данни за това се приемат и записват от YouTube. Детайли можете да намерите в нашата политика за защита на данните.

viessmann_allendorf.jpg
Корпоративен филм за Viessmann

Umweltschutz

Umweltschutz

Energiemanagement

Energiemanagement

Innovationen

mehr zu Innovationen

Allendorf? – Kann man mal machen.

За да гледате видеото, моля, кликнете на бутона play (възпроизвеждане). Моля, обърнете внимание, че при стартиране на видеото, данни за това се приемат и записват от YouTube. Детайли можете да намерите в нашата политика за защита на данните.

Allendorf? - Kann man mal machen.
A wie Allendorf – A wie arbeiten bei Viessmann. Kann man hier machen:
nachhaltigkeit.jpg

Устойчивост

Като семейно предприятие Viessmann залага на отговорна и дългосрочна дейност, устойчивостта е една от ценностите на компанията. За Viessmann устойчивост означава да внесе икономия, екология и социална отговорност в дейността на цялата компания, за да могат да бъдат задоволени днешните нужди, без това да повлиява на условията на живот на следващите поколения.

Като пионер в сферата на опазване на околната среда и технологичен двигател в отоплителния бранш Viessmann произвежда вече десетилетия енергийно ефективни и екологични отоплителни системи на нафта и газ, както и солрни системи, отоплителни системи на дърва и термопомпи. Много разработки на Viessmann са основополагащи за отоплителната техника.
 

Das Viessmann Komplettangebot

Das Viessmann Komplettangebot bietet individuelle Lösungen mit effizienten Systemen und Leistungen von 1 bis 120.000 Kilowatt für alle Anwendungsbereiche und alle Energieträger. Dazu gehören wandhängende Brennwertgeräte von 1,9 bis 150 kW und bodenstehende Brennwertsysteme von 1,9 bis 6.600 kW sowie Blockheizkraftwerke (BHKW) von 0,75 bis 530 kWel bzw. von 1,0 bis 660 kWth.

Das Angebot an regenerativen Energiesystemen umfasst thermische Solaranlagen mit Flach- und Vakuum-Röhrenkollektoren zur Trinkwassererwärmung, Heizungsunterstützung und zur Prozesswärmeerzeugung, Biomassekessel von 2,4 kW bis 50 MW für Scheitholz, Hackschnitzel und Holzpellets, Wärmepumpen von 1,7 bis 2.000 kW zur Nutzung von Wärme aus dem Erdreich, dem Grundwasser oder der Umgebungsluft sowie Photovoltaiksysteme.

Auch für Nahwärmenetze und Bioenergiedörfer bietet Viessmann alles aus einer Hand – von ersten Machbarkeitsstudien und Detailplanungen über die Lieferung aller benötigten Komponenten wie Wärmeerzeuger, Blockheizkraftwerke, Erdwärmeleitungen und Wohnungsübergabestationen bis hin zu Bau und Inbetriebnahme.

Mit einem umfassenden Produktsortiment an temperaturkontrollierten Räumen, leistungsstarken Kühlzellen und -aggregaten, Kältelösungen für den Lebensmitteleinzelhandel sowie Zubehör und Dienstleistungen deckt die Viessmann Group den Bereich Kältetechnik ab.


effizienz-plus.png

Комплексна продуктова програма на Viessmann

Комплексната продуктова програма на Viessmann предлага индивидуални решения с ефективни системи и мощности от 1 до 120.000 kW за всички сфери на приложение и всички енергоносители. От стенни кондензни котли с мощности от 1,9 до 150 kW и стоящи кондензни системи от 1,9 до 6.000 kW до когенератори (BHKW) от 1,0 до 530 kWel респ. от 5,3 до 660 kWth. Когенераторите са разработени да работят с природен или биогаз.

Регенеративните енергийни системи обхващат термични соларни инсталации с плоски и вакуумно-тръбни колектори за загряване на битова вода, подпомагане на отоплението и производствени процеси, специални котли и отоплителни системи от 2,4 kW до 50 MW за нацепени дърва, дървесни отпадъци, биомаса и пeлети, термопомпи 1,7 до 2.000 kW за използване на топлината от земята, подпочвените води или заобикалящия ни въздух, както и фотоволтаични системи.

За биогаз технологиите Viessmann предлага също комплексни решения – от първоначалните проучвания и детайлни планове до доставката на всички необходими компоненти като биогаз инсталация, отоплителни уреди, когенератори, инсталции до изграждането и пускането в експлоатация.

В областта на охладителната техника Viessmann Group предлага обширен продуктов сортимент от помещения с контролируема температура, мощни охладителни клетки и агрегати, охладителни решения за хранителни вериги, както и принадлежности и услуги.

Продуктова програма

за жилищни сгради

към продуктовата програма

за търговски и обществени обекти

към продуктовата програма
infocenter.jpg

Обширен набор от услуги

Към своята комплексна продуктова програмa Viessmann предлага и обширен набор от съпътстващи услуги. Viessmann Академията предлага на специалистите от инсталаторските и сервизни фирми, на проектанти, архитекти, инвеститори в строителството и на своите служители широка и всеобхватна програма от обучения и специализирани семинари. Годишно над 92.000 специалисти в бранша вземат участие в организираните от Академията Viessmann обучения.

Услугите на Viessmann обхващат компетентна техническа помощ и консултиране от техническите ни отдели, софтуерни продукти за дистанционно наблюдение и управление на отоплителните инсталации, подпомагане на нашите партньори за рекламни и маркетинг акции, както и лесни за използване информационни системи, които са постоянно достъпни чрез интернет.

Енергийни и специализирани форуми

По време на енергийните и специализирани форуми в Академията на Viessmann редовно се срещат за дискусия и обмяна на опит известни енергийни експерти. От първото събитие през 2008 год. до сега са взели участие около 2.500 партньори - техници от инсталаторски фирми, както и проектанти, архитекти и инженери. Това показва колко голяма нужда има от техническа информация и разясняване на политическите и техническите връзки.

При тези мероприятия своите виждания представят реномирани експерти от политиката, науката и отоплителния бранш, обсъждат възможни решения и в дискусии отговарят на въпроси.
 

foren.jpg
ueberreichung_stiftungsurkunde.jpg

Фондация Viessmann Allendorf: признание за отговорност

Viessmann се обявява за обществената си и социална отговорност. Следвайки този фирмен принцип предприятието се ангажира за подпомагане на науката, изкуството, културата и социалния живот. За да се подкрепят проекти в Германия и на международно ниво годишно се изразходват шестцифрени суми.

За да може този разнообразен ангажимент да бъде еднозначно дефиниран и да се осигури последователност за вбъдеще, е основана "Фондацията Viessmann Allendorf“. През август 2010 управляващият президент Д-р Валтер Любке предаде дипламата за фондацията на Д-р Мартин Фисман.

magazin aktuell

Списанието на Viessmann за всички служители и приятели на Viessmann

Download

Отличия

Награди и отличия за предприятието и нашите продукти

Повече информация

Сертификати

Тук ще намерите информация за всички сертификати

Информация & Download
Start_Landebahn.jpg

Летище Allendorf (Eder)

Създаденото през 1966 год. летище в Алендорф (Едер) беше основно модернизирано през 2005 год. и разширено за да изпълнява всички днешни изисквания към едно модерно бизнес летище. Също така то служи и като база на клуба за летене в Едербергланд и се използва най-вече за работа с младежи.