„Ефективност плюс“ - Ефективност на ресурсите, опазване на климата и устойчиво развитие - централата на Viessmann в Алендорф (Едер)

Стратегически проект за устойчиво развитие „Ефективност Плюс“

С проекта за устойчиво развитие „Ефективност плюс“ ние доказахме, че енергийните и климатични политически цели за 2050 г могат да се постигнат още днес. С използването на наличната на пазара техника се увеличи както енергийната ефективност така и работната ефективност и пълноценното оползотворяване на материалите. Използването на фосилна енергия е намалено с две трети, отделянето на CO2 с 80%.


В новата енергийна централа се използват всички енергоносители - нафта и газ, както и биомаса, слънчева енергия, също и топлината от въздуха и от почвата. Съществен принос имат ефективните технологии като кондензната техника и когенерацията.


Към щадящото климата производство на топлина и ток се причислява използването на бързо растяща дървесина от наши собствени насаждения. На площ от 180 хектара се отглежда дървесина, която покрива около половината от годишното потребление от 7.000 тона твърда биомаса.

>Ефективност Плюс– Енергийна ефективност в практиката(PDF)

Kurzumtriebsplantagen.jpg

На собствени насаждения Viessmann отглежда бързорастяща дървесина за биомаса.

В централата в Алендорф 77 процента от нужната топлина се покриват от биоенергия. Дългосрочна цел е да се използват само енергийни носители, които щадят климата и околната среда. В случая важи принципа на устойчивостта, това означава: да се използва само толкова биомаса, колкото в същия период може да израсте.

Допълнително биогаз инсталията, работеща на принципа на сухата ферментация, осигурява годишно около 2,7 MWh ток и топлина. За субстрат служат отпадъците от местното селско стопанство и допълнителни възобновяеми суровини. Втора биогаз централа е изградена през 2013 година. Тази инсталация е с мокра ферментация, като годишно от 15.000 т субстрат произвежда около 1,6 милиона кубични метра биогаз, който се обработва до качеството на природен газ и се пренася в обществената газопреносна мрежа.

За да гледате видеото, моля, кликнете на бутона play (възпроизвеждане). Моля, обърнете внимание, че при стартиране на видеото, данни за това се приемат и записват от YouTube. Детайли можете да намерите в нашата политика за защита на данните.

Bioenergie.jpg
Биоенергия от Хесен
Biogasanlage.jpg

Втората биогаз инсталация в централата на Viessmann в Алендорф (Едер) работи на принципа на мократа ферментация. Произведеният биогаз се обработва до качеството на природен газ и се подава в обществента мрежа.
 

С проекта си „Ефективност Плюс“ Viessmann доказа, че могат да се съчетават опазване на околната среда и ефективност на ресурсите с икономически успех и социална отговорност. Проектът служи като пример за добра практика. Той трябва да мотивира и други фирми, както и отговорните в политиката и управлението да вземат подобни мерки, респективно да ги форсира, за да се повиши ефектвиността на ресурсите.