Политика за поверителност и защита на личните данни

Основна информация

Ние, Висман ЕООД (наричано в текста като “Viessmann” или “ние”) като част от Viessmann Group, приемаме много сериозно защитата на Вашите лични данни и се придържаме стриктно към правилата на актуално действащите закони за защита на личните данни. Към тях се отнася преди всичко и регламента за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета). Към Viessmann Group принадлежат фирми свързани с Viessmann GmbH & Co. KG. Това са фирми, върху които ние можем да имаме определено влияние.

На нашите интернет страници и при използването на наши мобилни приложения лични данни се съхраняват само в необходим обем и се обработват целесъобразно. Лични данни са такива данни, които Ви идентифицират индивидуално или Ви свързват с други данни.

Отговорни лица съгласно Регламент за защита на личните данни:

Висман ЕООД

Бул. България, 109, Вертиго бизнес център (партер)

1404 София

Телефон: +359 2 854 90 40

E-Mail: info-bg@viessmann.com

Обработка на лични данни в рамките на Viessmann Group

Съвместно с Висман ЕООД работят и следните фирми:

 • Viessmann Werke GmbH & Co. KG за цели на продажби и маркетинг
 • Viessmann IT Service GmbH за работата на уеб сайтовете и бекенд системи
   

Събраните данни да бъдат обработени от фирмите, които са част от Viessmann Group или да бъдат предадени на тези, когато:

 • Вие изрично и информирано сте дали своето одобрение (напр. отбелязано в формуляр),
 • се изисква с цел и с разделяне на дейности в рамките на Viessmann Group; тук важат съответните договорни споразумения в рамките на групата  Viessmann,
 • данните, които отговорното място предоставя на друга фирма от групата Viessmann се псевдонимизират така, че лицето да не може да бъде идентифицирано и отговорното място гарантира, че дружеството от групата Viessmann не може да разкодира тези данни, или
 • данните се запаметяват като анонимни от отговорното място и така съхранените анонимни данни не попадат под определенията за лични данни съгласно регламента.

Предаване на трети страни

Фирмите на Viessmann Group обработват/предават предоставените им данни в/към седалищата в Германия, в Европейския съюз, както и на трети страни (също и САЩ), които имат добро ниво на защита на личните данни или предоставят подходяща гаранция.

Сфера на приложение на политиката за поверителност и защита на личните данни

Следващите текстове Ви дават информация, как ние осъществяваме защитата на личните данни, какви данни, с каква цел и съгласно кои законови основания ще се събират и обработват данните. Тя важи за всички интернет страници и приложения, които са под отговорността на Viessmann. В случай, че интернет страниците и приложенията (Аpps) на Viessmann се различават от тези разпоредби за обработка на данните или допълват тези чрез свои, то по подходящ начин това ще бъде обозначено на съответните интернет страници или приложения.

Тази политика за защита на личните данни се състои от пет части:

 • Първата част (Правила за частни ползватели) важи за частните ползватели на услугите на Viessmann.
 • Втората част (Правила за бизнес партньори) важи за бизнес партньорите, които са ползватели на услугите на Viessmann.
 • Третата част (Правила за кандидатсващи за работа и стаж) важи за частни ползватели на услугите на Viessmann във връзка с кандидатстване за работа и стаж.
 • Четвъртата част (Обща информация и правила за уеб страниците и приложенията (Apps) на Viessmann) важи за всички ползватели, които използват услугите или интернет страници или приложения на Viessmann.
 • Петата част (Информация за правата на субектите на данни) важи за всички ползватели, чиито данни подлежат на правото за защита на данните, но не са юридически лица.

Нашите уеб страници може да съдържат линкове към страници на други фирми, като тази политика не се отнася и за тях.

I. Правила за частни ползватели

Тази част от политиката за поверителност и защита на личните данни важи за частни ползватели на услугите на Viessmann. Правовото основание за обработка на Вашите данни е въз основа на даденото от Вас съгласие в тази политика за защита на данните като съгласие, че запитаната информация, услуги или продукти могат да бъдат предоставени.

Ползване и проверка на лични данни

За лични данни, посочени от Вас, важат следните:

 • Вашето име
 • Вашият адрес (Пощенски код, н
 • аселено място, име и номер на улица, допълнителни данни за адреса)Вашият имейл-адрес
 • Вашата рожденна дата
 • Вашият пол
 • Вашият телефонен номер и/или мобилен номер
 • Вашата страна
 • Вашата банкова информация
 • Вашата до сега ползвана отоплителна фирма
 • Продуктовото име на Вашия Viessmann-продукт
 • Производственият номер на Вашия Viessmann-продукт

След като ни предоставите личните си данни, тези ще бъдат използвани за отговор на Вашите запитвания, за обработка и изпълнение на Вашите запитвания за консултация, за технически административни дейности, за да Ви предоставим достъп до нашите приложения, които искате да използвате и за услуги, които предоставяме в рамките на съответните интернет страници и приложения. Правовата основа тук е чл. 6 ал. 1 от регламента за защита на личните данни респективно Вашето одобрение. По всяко време може да се откажете от вече даденото одобрение за използването на предоставените Ваши данни. Моля в такъв случай да се обърнете по възможност чрез посочване на използваните от Вас услуги, към: info-bg@viessmann.com

Телефонен контакт чрез Viessmann

Когато се съгласите с нашата политика за защита на данните и ни посочите Вашия телефонен номер при запитване за консултация, ние ще се свържем с Вас, за да проверим точността на Вашите данни, да обсъдим Вашето запитване и да можем да препратим Вашето запитване към подходящия наш партньор.

Информация за предаването на Вашите данни и оценка

Когато се съгласите с нашата политика за поверителност и защита на данните и ни посочите Вашия имейл-адрес и/или телефон при запитване за консултация, ние ще Ви информираме по имейл и/или телефон за актуалния статус на Вашето запитване за нашите услуги. Ще Ви изпратим информация по имейл и/или телефон с данни за контакт на препоръчания наш партньор, като в края на Вашата консултация ще има възможност за оценка на партньора. Ако не ни предоставите Вашия имейл-адрес и/или телефон при запитване за професионална консултация, не можем да осъществим услуга за професионална консултация.

Предаване на лични данни

За реализирането на услугата при запитване за консултация респ. осъществяване на контакт със специализирана фирма относно консултация и/или закупуване, поддръжка или ремонт на отоплителна система или на друг продукт от Viessmann сортимента ние ще предоставим с Вашето одобрение посочените от Вас лични данни към външни специализирани фирми, които работят с нас като партньори и имат дейност във Вашия регион.

Този специализиран партньор ще се ангажира да се свърже с Вас в определен период, за да може да предприеме заявената от Вас консултация и/или изготвянето на оферта. За тази цел контактът ще бъде осъществен чрез имейл и/или по телефон.

Друга обработка и изтриване на Вашите данни

Извън посоченото Вашите данни няма да бъдат предавани или продавани на трети страни, т.е. на лица или фирми, които не са част от групата Viessmann. Изтриването на запаметени лични данни става, когато се откажете от Вашето съгласие за запаметяване, когато вече не са нужни данните, запаметени за изпълнението на посочените цели или когато запаметяването от други законови причини не е позволено.

Реклама и съгласие за реклама

Ние, Висман ЕООД, Ви информираме по имейл, поща или телефона за продукти и услуги на Viessmann и ако е необходимо да Ви отправяме запитвания, ако изрично ни предоставите Вашето съгласие за използването на личните Ви данни за рекламни цели (Opt-In).

Това се случва като отбележите полето под нашите до изречението “Да, Висман ЕООД могат да използват моя имейл адрес и/или телефон, за да ме информират за нови продукти и услуги. С това аз използвам възможността да участвам в пазарно проучване, да изразя своето мнение, критика или похвала. Това съгласие може да бъде оттеглено от мен по всяко време, като има валидност за в бъдеще”.

Моля, обърнете внимание: Текстът, показан на съответния уебсайт / приложение, може да съдържа списък на различни компании, ако те са засегнати от Вашето запитване.

Ако ни дадете съгласието си да използваме Вашите данни с такива цели, но в бъдеще вече не желаете да получавате реклама или анкети от Viessmann, можете да оттеглите Вашето съгласие по всяко време с бъдещо действие. След това Вашите данни ще бъдат изтрити или, ако е необходимо, ще се съхраняват за счетоводни цели. За да се случи това, моля, изпратете имейл на  info-bg@viessmann.com

Използване на лични данни при абонамент за имейл-бюлетин

Ако се абониарте за някои от нашите бюлетини на уебсайтовете или приложенията на Viessmann, то Вашият имейл адрес ще бъде използван за информационни и рекламни цели докато Вие не прекратите абонамента. С прекратяването на абонамента за бюлетина ние съхраняваме Вашия имейл адрес, Вашия IP-адрес и датата на прекратяване на абонамента. Съхраняването на тази информация ще се използва единствено за доказателство в случай, че трета страна злоупотреби с имейл адреса и се абонира за бюлетина без знанието на лицето, което има право да го получава.

Можете да оттеглите Вашето съгласие за получаване на бюлетина по всяко време, като това действие има ефект в бъдеще. Ако вече не желаете да получавате бюлетина, винаги можете да прекратите абонамента си чрез линка в изпратения от нас бюлетин или изпратете имейл на info-bg@viessmann.com.

Ползване на лични данни при изпращане на формуляр за контакт

Ако ни изпращате запитвания чрез нашите формуляри за контакт, Вашите данни от формуляра, включително данните за контакт, които сте предоставили там, ще бъдат съхранявани само с цел обработване на Вашето запитване и в случай на последващи въпроси по същата тема. Тези данни няма да бъдат предоставяни на трети страни.

Можете да отмените съгласието си за използване на данните, предоставени ни чрез формуляра за контакт, по всяко време. Моля, за тази цел, се свържете с нас на info-bg@viessmann.com

Ползване на лични данни при използване на Viessmann Community

Когато се регистрирате при Viessmann Community, като се съгласите с тази политика за поверителност и защита на личните данни, и си направите потребителски акаунт, ние ще използваме предоставените от Вас данни за обработване на въпросите и забележките, които Вие сте отправили. Това включва и Вашето съгласие Viessmann да осъществи контакт с Вас по имейл и/или телефон в строга връзка със съдържанието на Вашето запитване.

Можете да отмените съгласието си по всяко време, като изтриете потребителския си акаунт с ефект за в бъдеще. След това Вашите данни ще бъдат изтрити или, доколкото те са необходими за други цели изисквани от закона, те ще бъдат съхранени единствено за тези цели. След изтриване на Вашия потребителски акаунт съдържанието, което сте публикували при Viessmann Community, ще бъде анонимизирано в рамките на Viessmann Community и ще се съхранява там. Въпреки това, вече не възможно съотнасянето на това съдържание към Вас.

Използване на лични данни при  регистрация за събития или информационни посещения

На някои от нашите уебсайтове имате възможност да въведете лична информация за да се регистрирате за информационни посещения, обучения или събития, организирани от Viessmann. Ние ще използваме тази информация само за обработване на заявката Ви. Ако посочите Ваш имейл адрес и телефонен номер като участник в някое от нашите събития ще получите имейл за потвърждение и в зависимост от събитието ще се свържем с Вас по телефона преди началото на събитието. След приключване на събитието Вашите данни могат да бъдат съхранени например за изготвяне на оценка за събитието. Тези данни ще бъдат изтрити най-късно след 6 месеца, в случай, че тяхното изтриване не противоречи на законовите срокове за съхранение, например специализирани доказателства, счетоводни документи, преставителни разходи и др.

Вашето съгласие за използване на Вашите данни, предоставени при регистрация за събитие, можете да оттеглите до началото на събитието. За тази цел, моля, свържете се с нас на info-bg@viessmann.com

II. Правила за бизнес партньори

Тази част от политиката за поверителност и защита на личните данни важи само за бизнес потребители като занаятчийски сдружения, индустриални предприятия, общини, търговски дружества, проектанти, архитекти и др. и само доколкото тези лични данни на лицата за контакт са предоставени на нашите уебсайтове и приложения за сключване и изпълнение на договори съгл. чл. 6 ал. 1 буква б от общия регламент за защита на личните данни. Лични данни се събират и обработват от Viessmann само за следните цели:

 • Предаване на запитвания от клиенти
 • Посредничество на клиенти, отправящи запитвания
 • Представяне в специализирани списъци на Viessmann (например намиране на партньор на Висман ЕООД на www.viessmann.bg)

Доколкото сте ни предоставили лични данни, ние ги използваме само за отговори на Вашите запитвания, за обработка на сключените с Вас договори, за техническо администриране, предоставяне на достъп до информационни бази данни и портали на Viessmann и за услуги, предоставяни на нашите уебсайтове и приложения.

Изтриването на съхранените лични данни става, когато оттеглите съгласието си за съхранение на личните данни, когато те вече не са необходими за изпълнението на поставената цел или когато съхранението им не е допустимо от други законови основания. За тази цел, моля, свържете се с нас на info-bg@viessmann.com. След това Вашите данни ще бъдат изтрити, освен ако те не са необходими за доказателствени и/или счетоводни цели.

За други лични данни, които са обработвани в рамките на извършена доставка на продукт или услуга, важат правилата за политика на поверителност и защита на личните данни в съответните общи търговски условия.

III. Правила за кандидатстващи за работа и стаж

Тази част от политиката за поверителност и зщита на личните данни важи за лицата, кандидатстващи за работа и стаж по обяви на фирми от групата Viessmann или на трети фирми, на които Viessmann предоставя платформа или партньорска програма за публикуване на обяви за работа и стаж. Това важи само в случаите, когато тези кандидати предоставят na Viessmann лични данни в рамките на процедурата по кандидатстване, напр. кандидатстване в хартиена форма, по имейл, контактни формуляри с приложени файлове, респ. чрез портали, управлявани от Viessmann, или чрез използване на електронни борси на трети страни в съответствие с необходимото съдържание и съгласно специфичните предписания. Получените документи за кандидатстване на хартиен носител се сканират и се съхраняват в нашата система, хартиеният носител в последствие се унищожава посредством доставчик на тази услуга съгласно закона за защита на личните данни.

Използваме Вашите лични данни само за обработка на Вашето кандидатстване при нас и въз основа на Вашето съгласие с тази политика за поверителност и защита на личните данни. Достъп до Вашите документи имат отговорните лица по подбор на персонала на съответната фирма от групата Viessmann, както и прекият ръководител респ. други отговорни за подбора лица в отдела, за който кандидатствате. Друга форма на обработка на данните се извършва анонимно с цел измерване на успеха на процеса по назначаване на персонал и на технически използваните канали за подбор на кадри, както и, също анонимно, за оценка на показаните способности на кандидатите.

Данните се обработват с помощта на системи на Greenhouse Software, Inc., компания базирана в САЩ. Viessmann Werke GmbH & Co. KG има сключен договор с Greenhouse основан на стандартните клаузи за защита на данните на ЕС.

Заличаването на съхранените лични данни на кандидатстващите става автоматично най-рано след 4 месеца и най-късно след 6 месеца считано от момента, в който кандидатът е информиран, че не е назначен на съответното място и няма други законови основания данните да се пазят. Само с изрично съгласие от Ваша страна данните Ви могат да останат съхранени в нашата система и да ги имаме предвид при бъдещи свободни работни места при нас.

При подаване на документи за кандидатсване на хартиен носител без да е указано по коя обява за работа се кандидатства в нашите електронни формати, напр. самоинициативно кандидатстване, ще получите от нас резюме на тази политика за поверителност и защита на личните данни заедно с входящо потвърждение на на Вашето писмо или най-късно при изпращане на отказ от наша страна.

IV. Обща информация и правила за уеб страниците и приложенията (Apps) на Viessmann

Тези условия са допълнение към правилата за частни ползватели правилата за бизнес пратньори за уебстраниците и приложенията (Аpps) на Viessmann. За нашите приложения съществуват частичани допълнения към политиката за поверителност и защита на личните данни, които можете да намерите при съответното приложение.

Обработка на данни при използване на нашите уеб  страници и приложения (Apps)

Viessmann автоматично събира и съхранява информация своите Server Log файлове, които Вашият браузър или приложение изпраща на нас. Тези данни не могат да бъдат съотнесени от Viessmann към отделен индивид. Не се осъществява сливане на тези данни с други източници на данни. Това са:

 • Тип и версия на браузъра
 • Използвана операционна система
 • Референтен URL адрес (страницата, която вече сте посетили)
 • Host-името на компютъра (IP адрес v4 и v6)
 • Часовото време на заявката към сървъра

Личните данни на Server Log файловете се обработват съгласно чл. 6 ал. 1 буква е от общия регламент за защита на личните данни. Това ни дава право да обработваме лични данни в рамките на “легитимните интереси” на отговорното лице, освен когато пред такива интереси преимущество имат Вашите основни права, свободи и интереси. Нашият легитимен интерес се състои в по-лесната администрация и възможността да разпознаем и преследваме хакерски атаки. Можете да възразите на това обработване на данни по всяко време, когато са налице причини, които във Вашата конкретна ситуация са основателни и сочат против обработката на данни. За тази цел е достатъчно да изпратите имейл на отговорното лице за защита на данните. Нашият легитимен интерес произтича от по-горе посочените цели за събиране на данни. В никакъв случай не използваме събраните данни за да правим заключения за Вашата личност.

Server Log файловете се изтриват автоматично след 30 дни или в случай, че се използват за статистически цели, биват анонимизирани. Запазваме си правото да съхраняваме Server Log файловете по-дълго, ако съществуват факти, при които съществуват съмнения за нерегламентиран достъп (като например опит за хакерска атака или така наречена DDOS-атака).

Връзка към външни уебсайтове

Настоящата политика за поверителност и защита на личните данни се отнася изключително за уебсайтове и приложения (Apps) на Viessmann. Те могат да съдържат линкове към уебстраници на трети страни. Настоящата политика за поверителност и защита на личните данни не се отнася и за тях. Ако излезете от уебстраниците и приложенията на Viessmann, за да посетите предложенията на трети страни, ние Ви препоръчваме да прочетете старателно и тяхната политика за поверителност и защита на лични данни.

Информация за бисквитки (Cookies) и използване на инструменти за анализ

Обработката на лични данни посредством бисквитки и инструменти за анализ (Google Analytics и Google Tag Manager, Google Ads Conversion Tracking, Third-Party-Cookies, Re-Targeting-Technologien, Google Remarketing, Facebook Remarketing и Inspectlet) се основава на чл. 6 ал.1 от общия регламент за защита на личните данни. Този текст ни позволява обработването на лични данни в рамките на “легитимните интереси” на отговорното лице, освен когато пред такива интереси преимущество имат Вашите основни права, свободи и интереси. Нашият легитимен интерес се състои в анализ на използването на нашите уебсайтове.

Обработката на лични данни чрез Google Ads, (с изброени всички технологии за ретаргетиране) се основава на чл. 6 ал. 1 буква е от общия регламент за защита на личните данни. Този текст ни позволява обработването на лични данни в рамките на “легитимните интереси” на отговорното лице, освен когато пред такива интереси преимущество имат Вашите основни права, свободи и интереси. Нашият легитимен интерес се състои в пероснализираното показване на целева реклама и анализ на ефективността на рекламата (например колко клика на даден рекламен банер доведоха до покупка на нашия уебсайт).

Viessmann използва така наречените “бисквитки” на някои места на своите уебсайтове и приложения (Apps). Целта на тяхното използване е да направят нашето предложение по-ефективно, по-сигурно и по-лесно за ползване. “Бисквитките” са малки текстови файлове, които се записват на Вашия компютър и се запаметяват на Вашия браузър. Най-често използваните от нас “бисквитки” са така наречените „сесийни бисквитки“. Те ще бъдат изтрити автоматично след края на Вашето посещение на уебсайта. “Бисквитките не вредят на компютъра Ви и не съдържат вируси.

Viessmann използва също и инструменти за анализ, например Webtrends или Google Tag Manager (Firebase). Предоставените и използвани данни се събират и съхраняват напълно анонимизирани. Съхранението на тези данни може да се извършва извън Германия или извън Европейския съюз.

При въвеждането и използването на инструменти за нализ и тракинг-технологии ние анонимизираме възможно най-бързо личните данни или на страницата на доставчика, както е договорено в съответните договори, или в рамките на нашето първоначално ползване, така че правото на информация от Ваша страна да не може да бъде упражнено върху всички по-долу изброени технологии.

Със съответните настройки на Вашия браузър или на приложенията (Apps) респ. на използваната за това операционна система (iOS, Android) можете да предотвратите предаването на такива данни, това обаче може да доведе до проблеми при зареждането, ползването или функционалността на предлаганото съдържание или услуга. Възможността за деактивиране (Opt-Out) на “бисквитките” на използваните от нас услуги на Taboola, Inc можете да намерите на следния линк: https://www.taboola.com/cookie-policy#how-to-manage

В допълнение, в някои от случаите използваме “бисквитки” за измерване на успеха и оптимизиране на нашите рекламни акции. За тази цел използваме Conversion-Tracking на фирма Adform Germany GmbH (наричана по-долу Adform). Бисквитка се използва, когато установите контакт с активна реклама на Viessmann чрез Adform (например рекламен банер). Бисквитката съдържа рекламен идентификатор и е създадена с валидност 60 дни. Не съдържа показатели (като например пълен IP-адрес, име, фамилия, адрес, имейл-адрес), които позволяват да бъдете лично идентифицирани. Въз основа на рекламния идентификатор, обаче, ние можем да разберем чрез коя реклама Viessmann е предизвикал Вашия интерес. Viessmann Group по никаквъв начин не съотнася рекламния идентификатор с лични данни на потребителите. Потребители, които не искат да участват в Conversion-Tracking, могат да деактивират бисквитката от Adform чрез своя браузър а следния линк: http://site.adform.com/privacy-policy-opt-out

Google Analytics и Google Tag Manager

Този сайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализ на Google Inc. („Google“). Google Analytics използва така наречените „бисквитки“, текстови файлове, които се запаметяват в компютъра Ви и позволяват да анализираме как използвате нашия уебсайт. Информацията, генерирана от “бисквитката”, за използването на уебсайта от Вас обикновено се предава на сървър на Google в САЩ и се съхранява там. В случай, че активирате анонимизиране на IP на този уебсайт, Вашият IP-адрес ще бъде предварително съкратен от Google в страните-членки на Европейския съюз или в други договорни страни по споразумението за Европейското икономическо пространство. Само по изключение пълният IP-адрес се предава на сървър в САЩ и ще бъде съкратен там. По поръчка на администратора на този уеб, Google ще използва тази информация, за да направи оценка на използването на този уебсайт, за да състави отчети за дейностите, извършени на уебсайта, и да предостави на администратора на уебсайта други услуги, свързани с използването на уебсайта и интернет.  IP-адресът, изпратен от Вашия барузър в рамките на Googe Analytics, няма да бъде обединен с други данни на Google.

Можете да предотвратите съхранението на “бисквитките” чрез съответната настройка на Вашия браузър; все пак имайте предвид, че в този случай може да не успеете да използвате всички функции на този уебсайт в максимална степен. Освен това можете да предотвратите събирането на данни от Google, генерирани от “бисквитката” и свързани с ползването на уебсайта (включително Вашия IP-адрес) както и обработката на тези данни от Google, като изтеглите и инсталирате Browser-Plugin, намиращ се на следния линк: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en  Повече информация относно условията на ползване и поверителността на личните данни можете да намерите на https://www.google.com/analytics/terms/bg.html респ. на https://www.google.bg/intl/bg/policies/

Моля, обърнете внимание, че за да се гарантира анонимизираното събиране на IP-адреси (IP-Masking) на този уебсайт, на Google Analytics е добавена разширената функция „anonymizeIp“.

Този уебсайт използва Google Tag Manager. Този инструмент ни дава възможност да управляваме от едно място уебсайт-тагове (етикети).  Google Tool Manager въвежда само тагове (етикети), което означава: не се използват “бисквитки” и не се събират лични данни. Google Tool Manager активира други тагове, които на свой ред могат да събират данни. Google Tag Manager няма достъп до тези данни. Ако на ниво домейн или “бисквитки” е направено деактивиране, то е валидно за всички тракинг тагове, доколкото те се изпълняват с Google Tag Manager.

Деактивиране на Google Analytics

Можете да предотвратите събирането на данни чрез Google Analytics, като кликнете на бутона по-долу. Така ще бъде зададена “бисквитка” за отказ (Opt-Out), която предотвратява бъдещото събиране на данните Ви при посещение на този уебсайт:
Google Adwords Conversion Tracking

Viessmann като клиент на Google AdWords използва Google Conversion Tracking (проследяване на конверсиите), услуга на Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Google AdWords създава “бисквитка” на Вашия компютър („Conversion Cookie“), ако сте попаднали на нашия уебсайт чрез реклама в Google. Тези “бисквитки” губят валидността си след 30 дни и не се използват за лично идентифициране. Ако посетите определени страници на наш уебсайт и валидността на “бисквитката” все още не е изтекла, ние о Google можем да разпознаем, че някой е кликнал на рекламата и така е бил пренасочен към нашия уебсайт. Всеки клиент на Adwords получава различна “бисквитка”. Така “бисквитките” не могат да бъдат проследявани чрез уебсайтовете на рекламодателите. Информацията, събирана чрез “бисквитките” за конверсии (Conversion-Cookies), служат за създаване на статистики за конверсии на рекламодателите (AdWords клиентите), които са избрали услугата за проследяване на конверсиите (Conversion-Tracking). AdWords рекламодателите научават общия брой потребители, които са кликнали на техни реклами и са били пренасочени към страница с таг за проследяване на конверсиите (Conversion-Tracking-Tag).

Те обаче не съдържат информация, която лично идентифицира потребителите.

Ако не искате да участвате в проследяването, можете да възразите на този вид използване на данните, като предотвратите инсталирането на “бисквитки” чрез съответната настройка на Вашия браузър (опция за деактивиране). Така няма да бъдете включени в статистическите данни за проследяване на конверсиите (Conversion-Tracking). Повече информация и политиката за поверителност на Google можете да намерите на: https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=bg

Бисквитки на трети страни (Third-Party-Cookies)

Viessmann използва услугите на рекламни партньори, които ни помагат, да направим рекламите и уеб страниците по-интересни за Вас. Следователно, когато посещавате нашите уеб страници, и “бисквитки” на други компании се съхраняват на Вашия компютър. Това са временни/перманентни “бисквитки”, които автоматично се изтриват след определен период от време. Тези временни или също така перманентни “бисквитки” (съществуващи от 10 дни до 14 години) се съхраняват на Вашия хард диск и автоматично се изтриват след определния период от време. Също и “бисквитките” на нашите партньори съдържат само псевдонимни, в повечето случаи дори анонимни данни. Например, това са данни за това, кои продукти сте разгледали, дали нещо е закупено, кои продукти са били търсени и т.н.

Тук някои от нашите рекламни партньори събират също и информация кои страници сте посетили преди или например от кои продукти сте се интересували, за да Ви покажем рекламата, която най-добре отговаря на Вашите интереси. Тези псевдонимни данни никога няма да бъдат обединени с лични данни.  Тяхната единствена цел е да позволи на нашите рекламни партньори да Ви покажат реклами, които в действителност могат да Ви заинтересуват.

Технологии за ретаргетиране

Нашите уебсайтове използват така наречените технологии за ретаргетиране. Ние използваме тези технологии за да направим нашите уебстраници по-интересни за Вас. Тази техника позволява да се обърнем към интернет потребителите, които са се поинтересували от нашите продукти или уебсайтове, с реклама на уебсайтовете на наши партньори. Убедени сме, че показването на персонализирана и основана на интересите реклама, обикновено е по-интересна за интернет потребителя, отколкото реклами, които нямат връзка с интересите на потребителя. Показването на тези реклами на страниците на нашите партньори се осъществява с помощта на “бисквитки” и анализ на предишното потребителско поведение. Тази форма на реклама е абсолютно псевдонимизирана. Никакви потребителски профили не се обединяват с Вашите лични данни.

С използването на нашите уеб страници Вие се съгласявате да бъдат използвани така наречените “бисквитки” и с това да се събират, съхраняват и използват данни от Вашето ползване на нашите уеб страници. Вашите данни ще се съхраняват в “бисквитките” и след края на сесията на браузъра например за да могат да бъдат отново използвани при Вашето следващо  посещение на уеб страниците. Можете да отмените това съгласие по всяко време с бъдещ ефект, като се откажете от приемането на “бисквитки” чрез настройките на Вашия браузър.

Google Remarketing

Ние използваме технологията за Remarketing на Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Чрез тази технология ние се обръщаме към потребители, които вече са посетили нашите интернет страници и онлайн услуги и са се поинтересували от нашите предложения, с целенасочени реклами, публикувани на страниците на партньорската мрежа на Google. Показването на рекламите се осъществява с използването на “бисквитки”, това са малки текстови файлове, които се запаметяват в компютъра на потребителя. С помощта на тези текстови файлове може да се анализира поведението на потребителя при посещението на уебсайта и в последствие да се използва за целенасочено показване на продукти или реклама, основана на неговите интереси.

Ако не желаете да получавате такива реклами, основани на интересите Ви, можете да деактивирате използването на “бисквитките” за тази цел чрез Google като посетите следната страница: https://www.google.bg/settings/ads/onweb“ \l „display_optout“ \t „_blank . Също така е възможно да деактивирате използването на “бисквитки” от трети страни, като използвате страницата за деактивиране на Network Advertising Initiative на следния линк: http://www.networkadvertising.org/choices/ и да използвате указаната там информация за отказ (Opt-Out). Повече информация за Google Remarketing както и политиката за поверителност и защита на данните на Google можете да намерите на: http://www.google.com/privacy/ads/

Като използвате нашите предложения се съгласявате с обработването на събраните за Вас данни от Google по описания тук начин и за по-горе посочените цели. Обръщаме Ви внимание, че Google има собствени правила за защита на данните, които са независими от нашите. Ние не се ангажираме и не поемаме отговорност за тези правила и процедури.

Facebook Remarketing

На този уебсайт се използва функцията за ремаркетинг или “потребителска аудитория” („Custom Audience“) на Facebook. Използвайки тази функция можем да се обърнем към посетителите на нашия сайт с целенасочена реклама, като им покажем реклама с индивидуализирано и съобразено с интересите им съдържание, когато те посетят Facebook. За анализиране на потребителското поведение на уебсайта, което е основата на реклама, съобразена с интересите на потребителя, Facebook използва така наречените “бисквитки”.

За тази цел Facebook запазва малък сайт с поредица от числа в браузърите на посетителите на нашия уебсайт. Този номер от числа позволява да се проследят посетителите на уебсайта и да се съберат анонимизирани данни за използването на уебсайта. Не се съхраняват лични данни на посетителите на уебсайта. Ако в последствие посетите Facebook ще Ви се покажат реклами, които с голяма вероятност са съобразени с по-рано разглеждани теми и продукти. Ако не желаете данните да бъдат събирани от Facebook, можете да откажете съхранението на данни на следния линк: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads Ако използвате няколко браузъра трябва да направите това на всеки един по отделно. 

Inspectlet

На този уебсайт се събират и съхраняват данни чрез услугата за анализ Inspectlet От данните се създават потребителски профили като се използват псевдоними. Те служат за анализ на поведението на потребителите и за оценка и подобряване на ползването на нашите интернет страници и реклами. За тази цел могат да се използват “бисквитки” (лаки текстови файлове), които се запаметяват локално на компютъра на посетителя на нашия уебсайт и позволяват повторното му разпознаване, когато отново посети нашия уебсайт.  

V. Информация за правата на субектите на данни

Тази част от политиката за поверителност и защита на личните данни дава допълнителна информация за упражняването на Вашите права като субект на данни спрямо  Viessmann.

Вашата самоличност

За да се спазят правата на субект на данни съгласно общия регламент за защита на личните данни, може да е необходимо Viessmann да изиска случайна информация или в случай на основателни съмнения допълнителна информация за доказване на Вашата самоличност, в случаите на лични данни, събирани въз основа на договорни отношения. 

Това важи особено за случая, когато искането за информация е в електронна форма, но данните на подателя не дават индикация за засегнато физическо лице.

Вие имате правото

 • съгласно чл. 15 от общия регламент за защита на личните данни да изискате информация за обработваните от нас Ваши лични данни. По-конкретно можете да изискате информация за целта на обработването, категорията на личните данни, категориите на получателите, на които са или ще бъдат оповестени Вашите лични данни, планираният срок за съхранение, за съществуването на право за коригиране, изтриване, ограничаване на обработката на лични данни или възражение, за съществуването на право на жалба, за източникът на Вашите данни, доколкото те не са събирани от нас, както и за съществуването на автоматизирано взимане на решения включително профилирането и когато е уместно, съществена информация за техните подробности;
 • съгласно чл.16 от общия регламент за защита на личните данни да изискате незабавна поправка на Ваши неточни лични данни или допълване на Ваши непълни лични данни, съхранявани при нас;
 • съгласно чл. 17 от общия регламент за защита на личните данни да изискате изтриването на съхранявани при нас Ваши лични данни, доколкото тяхната обработка не е необходима за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация, за спазване на правно задължение, по причини от обществен интерес или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • съгласно чл. 18 от общия регламент за защита на личните данни да изискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни, когато се оспорва точността на личните данни от Вас, обработването е неправомерно, но Вие отказвате Вашите лични данни да бъдат изтрити и ние не се нуждаем повече от Вашите данни, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или съгласно чл. 21 Вие сте възразили срещу обработването;
 • съгласно чл. 20 от общия регламент за защита на личните данни да изискате Вашите лични данни, които сте ни предоставили, да ги получите или да бъдат прехвърлени на друг администратор в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;

За да упражните тези права, моля, обърнете се към:

Висман ЕООД

Бул. България, 109, Вертиго Бизнес център (партер)

1404 София

Телефон: +359 2 854 90 40

E-Mail: info-bg@viessmann.com

или

отговорника по защита на личните данни на групата  Viessmann:

Viessmannstraße 1

D-35108 Allendorf (Eder)

Telefon: +49 6452 70-0

Telefax: +49 6452 70-2780

E-Mail: datenschutz@viessmann.com

 • съгласно чл. 7 т. 3 от общия регламент за защита на личните данни да оттеглите по всяко време Вашето веднъж вече дадено съгласие. В резултат на това, ние нямаме право да продължим с обработването на Вашите данни, за които се е отнасяло това съгласие. Можете да оттеглите съгласието си като се свържете с нас на: info-bg@viessmann.com или widerruf@viessmann.com
 • съгласно чл. 77 от общия регламент за защита на личните данни да подадете жалба до надзорен орган. По правило това е надзорният орган на Вашето обичайно местопребиваване или седалището на нашата компания.

Допълнителна информация - данни за контакт

Вашето доверие е важно за нас. За това ние сме на Ваше разположение когато имате въпроси относно обработката на Вашите лични данни. Ако имате въпроси, на които не сте намерили отговор в настоящата политика за поверителност и защита на личните данни или ако Ви е необходима по-подробна информация за даден продукт, моля, свържете се с нас на:

Висман ЕООД

Бул. България, 109, Вертиго бизнес център (партер)

1404 София

Телефон: +359 2 854 90 40

E-Mail: info-bg@viessmann.com

или

данни за контакт с администратора:

на групата Viessmann

Viessmannstraße 1

D-35108 Allendorf (Eder)

Telefon: +49 6452 70-0

Telefax: +49 6452 70-2780

E-Mail: datenschutz@viessmann.com

 

Указания за сигурност

Ние полагаме всички усилия да съхраняваме Вашите лични данни, така че те да не са достъпни до трети страни. При комуникация по имейл пълната сигурност на Вшите данни не може да бъде гарантирана, за това Ви препоръчваме да изпращате поверителна информация по пощата.

Промяна на политиката за поверителност и защита на личните данни

Тази политика за поверителност и защита на личните данни е валидна и е в сила от май 2018 г.

С по-нататъшното развитие на нашите уебсайтове и предложения или поради промени в законовите респ. регулаторни изисквания може да се наложи да променим настоящата политика за поверителност и защита на личните данни. Актуалната политика за поверителност и защита на личните данни може да бъде изтеглена и разпечатана по всяко време на нашия уебсайт: https://www.viessmann.bg/bg/%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8.html