Данни и правна информация

Издател: Висман ЕООД

Бул. България, 109, Вертиго бизнес център (партер)
1404 София

Телефон: 02 854 90 40
E-Mail: info-bg@viessmann.com

Висман ЕООД, регистрирано по фирмено дело 1949/2007
при Софийски градски съд,
Управител: Александру Лупу
Седалище на дружеството: гр. София, бул. България, 109, Вертиго бизнес център (партер)
ИН: 175227212, ИН по ЗДДС: BG175227212

Уебстраниците на Viessmann са създадени с голямо внимание.
Въпреки това Viessmann не може да гарантира за абсолютната безгрешност и точност на информацията.
Изключена е всяка отговорност за нанесени щети,
доколкото те не се основават на груба небрежност от страна на Viessmann.

Viessmann си запазва правото да променя съдържанието на своите уебстраници
по всяко време и без предварително известяване.

Страниците на Viessmann съдържат линкове към други страници. Viessmann не носи
отговорност за стратегията за защита на данните и съдържанието на тези страници.

Лични данни на лицата се използват единствено за изпълнението на
желаните от тях действия.

 

Информация за разрешаване на спорове пред потребителски арбитражни комисии

Viessmann не участва в процедура за разрешаване на спорове пред потребителски арбитражен съвет и не е задължен да го прави.

Viessmann кодекс на поведение | Code of Conduct

В голямото смейство на групата Viessmann работят 13.000 служители, които всеки ден се ръководят от трите ценности на компанията - екипно ориентирани, отговрни и предприемчиви.

Система за сигнализиране на нердности / Viessmann – Integrity Line

За да работим спазвайки ценностите си, за нас е важно, да научим за възможно неправилно поведение и да го коригираме. Имате възможност да докладвате за нередно поведение по всяко време чрез нашата система за сигнализиране на нередности, Viessmann - Integrity Line и другите ни канали за докладване (по телефон, електронна поща, писмо и т.н.).

Специални благодарности на shutterstock.com и bildagentur.panthermedia.net за предоставените изображения и графики за илюстриране на сайта.