Търсене на продукти

Eнергийни етикети за отоплителни системи

Етикет за енергийна ефективност

Помощ при избора на Вашата нова отоплителна инсталация: новата европейска директива за енергийно етикетиране на отоплителни уреди.

 

Хладилниците, телевизорите и пералните машини вече от няколко години се обозначават с етикет за енергийна ефективност. От 26.09. 2015 енергийните етикети са задължителни и за отоплителната техника. Както отделните компоненти - отоплителни уреди и бойлери за битова гореща вода - така и комплексни отоплителни инсталации в бъдеще ще са обозначават с енергиен етикет.

 

Video Energy Efficiency Marking (ENG)

Повече прозрачност при потреблението на енергия: енергиен етикет за отоплителни системи

Новото етикетиране на отоплителната техника се основава на директиви и регламенти на Европейския съюз (ЕС). Това означава, че обозначаването с енергийни етикети е общовалидно за всички страни от ЕС и изчисляването на енергийната ефективност се основава на методи, дефинирани от Европейската комисия. За Вас това представлява една добра база за сравнение на продукти и по-този начин Ви помага да вземете решение при покупка на нова или модернизиране на съществуваща отоплителна инсталация в дома Ви.

Всичко от едно място: напаснати отоплителни системи за повече ефективност

Енергийните етикети Ви предлагат една добра ориентация при избора на продукти. В никакъв случай обаче не трябва да вземате решение за покупка на нова отоплителна инсталация само на базата на данните в етикета. Отоплителните инсталации са комплексни системи, чиято ефективност зависи не само от един единствен продукт, а също и от перфектното напасване на всички компоненти в системата.
  

Продуктови етикети и техните класове на ефективност

Отделните компоненти на отоплителната система притежават енергиен продуктов етикет. При отоплителни топлоизточници за най-добър клас на енергийна ефективност е определен A++, а най-лош G. При уредите за подгряване на битова гореща вода скалата на енергиен клас е от А до G. Комбинираните топлоизточници, които служат както за отопление така и за подгряване на топла вода, се класифицират по отделно за двата вида приложение.

По-точен от пордуктовия етикет: етикет за комплект

Отоплителните системи се състоят от много компоненти и всички те оказват влияние върху ефективността на цялата инсталация. За това в тези случаи продуктовите етикети се заменят от етикети за комплект, които съдържат информация за енергийната ефективност на цялата инсталация. Така например една Smart Home System може да повиши ефективността на инсталацията.

Ако всички компоненти на отоплителната инсталация са перфектно напаснати помежду си в повечето случаи това повишава ефективността и етикета за комплект показва по-висока ефективност в сравнение с етикетите на отделните продукти. Именно етикета за комплект реално показва, колко ефективна е отоплителната инсталация в действителност.