Vitocrossal 200 CM2 - високоефективна кондензна техника като икономично решение за ново строителство и модернизиране


Спечелете с тези предимства

  • Газов кондензен котел, 400 до 620 kW
  • Коефициент на ефективност до 98% (Hs)
  • Топлообменник Inox-Crossal за високоефективно топлоотдаване и оползотворяване на конденза
  • Самопочистващ ефект благодарение на гладки топлообменни повърхности
  • Цилиндрична горелка MatriX за изключително тиха работа и екологично горене, обхват на модулацията от 20 до 100%
  • По избор може да работи в зависимост или независимо от въздуха в помещението
  • Всички хидравлични връзки се монтират отгоре
  • Лесно за обслужване управление Vitotronic с цветен Touch-дисплей
  • Интегриран LAN-интерфейс за интернет комуникация и интегриран WLAN-интерфейс за сервизно обслужване


За едно- и многокотелни инсталации

Vitocrossal 200 CM2 газов кондензен котел с универсално приложение. Мощностите на отделните котли при температури на котелната вода 50/30 °C са от 400 до 620 kW, при температури 80/60 °C от 370 до 575 kW.

Като едно- или мнгогокотелна инсталация Vitocrossal 200 CM2 е подходящ както за жилищни и индустриални сгради, така и за централни топлоснабдителни мрежи и големи търговски и обществени обекти.

Котелът е с топлообменник Inox-Crossal от неръждаема стомана и здрава цилиндрична горелка MatriX. Обхвата на модулация от 20 до 100% гарантира икономична работа и ниски ескплоатационни разходи.

Vitocrossal 200 може да работи независимо или в зависимост от въздуха в помещението. 


Комфортно и лесно за обслужване управление Vitotronic с цветен Touch-дисплей

Комфортно дигитално управление Vitotronic

Управлението Vitotronic с голям цветен Touch-дисплей позволява бързо и лесно пускане в експлоатация благодарение на функция "Асистент", както и лесно обслужване на котела. С интегрирания LAN-интерфейс котелът може директно да се свърже с интернет и да се обслужва дистанционно. Сревизната програма Vitosoft 300 комуникира директно през WLAN. С енергийния Cockpit на управлението енергийното потребление се визуализира ясно и прозрачно.

MatriX цилиндрична горелка

Кондензните газови котли Vitocrossal 200 се доставят оборудвани с цилиндрична горелка MatriX, обхват на модулация 20 до 100%

MatriX цилиндрична горелка
warmwasserspeicher.jpg

Напаснати компоненти: системна техника

„Цялото е повече от сумата на неговите части.“ Водейки се от този принцип Viessmann предлага не само отделни компоненти за отоплителни инсталации, които по отношение на качество, надеждност и ефективност отговарят на високите Viessmann-стандарти, а цялостни решения. Всички продукти са свързани в една комплексна система, в която всички компоненти точно пасват помежду си. Защото само перфектната синхронизация от пасващи един с друг системни компоненти използва целия потенциал на иновативната висококачествена техника.

Системната техника на Viessmann обхваща всичко, което прави едно отопление надеждно и икономично. От системата за управления Vitotronic с възможност за дистанционно обслужване през високопроизводителните бойлери за битова гореща вода Vitocell за висок комфорт на топла вода до високоефективните соларни инсталации за подпомагане на отоплението.
 

Разрез на продукта

Преглед

Мощност (kW)
400 до 620 kW
Кoефициент на ефективност
97 % (Hs)/108 % (Hi)
Клас на енергийна ефективност
-
Гориво
icon-gas.png
Природен газ E и LL, втечнен газ
Области на приложение
icon-wohngebaeude.png icon-gewerbe.png icon-kommunen.png
Големи жилищни сгради, общини, обществени и търговски сгради, ново строителство и модернизиране
Обслужване
Дигитални управления Vitotronic 300, управляват до 4 котела с плавно понижаваща се температура на котелната вода както и инсталации с един и два отоплителни кръга със смесител.
Производство на БГВ
Необходимо е монтирането на допълнителен бойлер (бойлери), постига се висок комфорт на топла вода
Други особености
С модулираща цилиндрична горелка MatriX
Разрез на продукта Vitocrossal 200 Typ CM2