Търсене на продукти
Vitocrossal 200 Typ CM2

Газов кондензен котел

Като еднокотелна или многокотелна система той е подходящ както за жилищни комплекси, така и за локални отоплителни мрежи, по-големи обществени и търговски сгради и промишлени предприятия.

Номинална топлинна мощност: 400 до 620 kW
Горелка за цилиндри MatriX
Изгаряне с ниско съдържание на замърсители
Икономична и безопасна работа
Еднокотелна система с кондензационен котел

400 до 620 kW

Стандартна ефективност

до 98 % (Hs)

Цилиндрична горелка MatriX

Изключително ниско ниво на шум и екологична работа с модулационен диапазон от 20 до 100%.

Работа с ниско съдържание на замърсители

Благодарение на ниското натоварване на горивната камера и правоъгълната ѝ конструкция

Топлообменник Inox-Crossal

За високоефективен топлообмен и висок конденз

Работа в зависимост и независимо от въздуха в помещението

Възможност за избор

Ефект на самопочистване

Благодарение на гладката повърхност от неръждаема стомана

Хидравлични връзки към инсталацията

Могат да се монтират от горната страна

Управление Vitotronic

Лесно за работа управление Vitotronic с цветен сензорен дисплей

Икономична и безопасна работа на отоплителната система

Благодарение на системата за управление Vitotronic с възможност за комуникация

Интегриран WLAN

За обслужващ интерфейс

Интегриране в системите за управление на сгради

Чрез контролния блок Vitotronic с Vitogate 300 (аксесоар)

Vitocrossal 200:  усъвършенствана кондензационна техника в икономичен котел с разнообразни предназначения

Vitocrossal 200, тип CM2, е подов газов кондензен котел с мощност от 400 до 620 kW. Като единична или многокотелна система той е еднакво подходящ за жилищни комплекси и за локални отоплителни мрежи, по-големи обществени и търговски сгради и промишлени предприятия.

Особености на Vitocrossal 200 тип CM2

Топлообменникът   Inox-Crossal от неръждаема стомана предлага идеалните условия за оползотволяване на конденза.  Гладката повърхност на топлообменника от неръждаема стомана позволява на натрупаната по време на конденза вода просто да се стича надолу.  Заедно това създава  ефект на  постоянно самопочистване, което гарантира дългосрочно високо качество, увеличава експлоатационния живот и намалява разходите за поддръжка.

Високоефективният топлообмен и високата степен на конденз позволяват стандартни нива на  полезно действие до 98 % (Hs).

Възможна е работа, независима от въздуха в помещението, което позволява гъвкавост при монтажа на кондензния котел в сградата.

Газовият кондензен котел Vitocrossal 200 се предлага в комбинация с цилиндрична горелка MatriX, с модулационен обхват от 20 до 100 процента.

Удобно и функционално управление Vitotronic

Вграденото управление  Vitotronic с голям цветен сензорен дисплей е лесно и интуитивно. Функцията за съдействие подпомага включването. Котелът може да бъде свързан директно към Vitodata чрез интерфейса Vitocom. Чрез тази опция се отварят допълнителни цифрови услуги за фирмите потребители, за да се гарантира безпроблемната работа на системата.  Сревизната програма Vitosoft 300 осъществява директна връзка чрез WLAN. Чрез енергийната секция на управлението може нагледно  да се вижда потреблението на енергия.

Подробности за продукта

Мощност в kW

400 до 620 kW

Стандартна степен на полезно действие

до 98 % (Hs)

Клас на енергийна ефективност

-

Гориво

Природен газ E, LL и LPG P

Обхват на приложение

Големи жилищни сгради, обществени и търговски сгради, локални отоплителни мрежи, промишлени предприятия, ново строителство и модернизация

Управление

Лесно за използване управление Vitotronic с цветен сензорен дисплей. Интегриран LAN интерфейс за интернет връзка и интегрирана WLAN за обслужващ  интерфейс.

Подгряване на вода

Необходим допълнителен(и) бойлер(и) за високото качество на топлата вода.

Други функции

Цилиндрична горелка MatriX с модулация

Разрез на продукта