Кондензна техника с най-високо качество прави котлите Vitocrossal 300 Тип CR3B изключително икономични


Спечелете с тези предимства

  • Газови кондензни котли, 787 до 1400 kW
  • Коефициент на ефективност до 98% (Hs)
  • Висока надеждност и дълъг живот благодарение на топлообменник Inox-Crossal от неръждаема стомана
  • Ефект на самопочистване благодарение на гладките топлообменни повърхности
  • Алтернативно се доставя с горелки Weishaupt или Riello
  • Два щуцера на връщащата вода за оптимизирано използване на конденза чрез разделно хидравлично свързване
  • Лесно за обслужване управление Vitotronic с цветен Touch-дисплей
  • Интегриран LAN-интерфейс за интернет комуникация и интегриран WLAN за сервизно обслужване 
Газов кондензен котел Vitocrossal 300 Tип CR3B

Газов кондензен котел Vitocrossal 300 Tип CR3B

Vitocrossal 300, Tип CR3B е котел с най-високо качество сред газовите кондензни котли за монтаж на под, доставя се с мощности от 787 до 1400 kW.

Като еднокотелна инсталация това е най-големият кондензен котел в продуктовата програма на Viessmann. Това го прави подходящ както за големи жилищни сгради така и за централно топлоснабдяване, обществени и търговски обекти и индустриални инсталации.

Кондензна техника с доказано качество

Конструкцията на топлообменниците Inox-Crossal позволява производството на серията Vitocrossal 300 с мощности  до 1400 kW при това котлите остават с компактни размери и ниско тегло. Освен  това монтажът на котлите е улеснен от разделеното изпълнение на модула на топлообменника и модула на горелката.

Високоефективното топлоотдаване и пълноценното оползотворяване на конденза постигат коефициент на ефективност до 98 % (Hs). Този висок процент се достига чрез принципа на обратния поток на горивния газ и котелната вода както и интензивното завихряне на горивните газове от топлообменната повърхност.

Благодарение на втори щуцер за връщащата линия при Vitocrossal 300 хидравличното свързване на котела е допълнително опростено.

Кондензните котли Vitocrossal 300 се доставят с горелки Weishaupt или на други производители.

Комфортно управление Vitotronic с цветен Touch-дисплей

Комфортно дигитално управление Vitotronic

Управлението Vitotronic с голям цветен Touch-дисплей позволява бързо и лесно пускане в експлоатация благодарение на функция "Асистент", както и лесно обслужване на котела. С интегрирания LAN-интерфейс котелът може директно да се свърже с интернет и да се обслужва дистанционно. Сревизната програма Vitosoft 300 комуникира директно през WLAN. С енергийния Cockpit на управлението енергийното потребление се визуализира ясно и прозрачно.

warmwasserspeicher.jpg

Напаснати компоненти: системна техника

„Цялото е повече от сумата на неговите части.“ Водейки се от този принцип Viessmann предлага не само отделни компоненти за отоплителни инсталации, които по отношение на качество, надеждност и ефективност отговарят на високите Viessmann-стандарти, а цялостни решения. Всички продукти са свързани в една комплексна система, в която всички компоненти точно пасват помежду си. Защото само перфектната синхронизация от пасващи един с друг системни компоненти използва целия потенциал на иновативната висококачествена техника.

Системната техника на Viessmann обхваща всичко, което прави едно отопление надеждно и икономично. От системата за управления Vitotronic с възможност за дистанционно обслужване през високопроизводителните бойлери за битова гореща вода Vitocell за висок комфорт на топла вода до високоефективните соларни инсталации за подпомагане на отоплението.