Vitocrossal 300 CT3B с топлообменник от неръждаема стомана Inox-Crossal и лесно за обслужване управление с цветен Touch-дисплей


Спечелете с тези предимства

  • Преобразуване на вложената енергия до 98% в топлина
  • Висока надеждност и дълдъг живот благодарение на топлообменник Inox-Crossal от неръждаема стомана
  • Ефект на самопочистване чрез гладките топлообменни повърхности от неръждаема стомана
  • Алтернативно може да се достави и с горелка на друг производител
  • Два щуцера на връщащата линия за оптимизирано оползотворяване на конденза чрез разделно хидравлично свързване
  • Лесно за обслужване управление Vitotronic с цветен Touch-дисплей
  • Интегриран LAN-интерфейс за комуникация през интернет и WLAN-интерфейс за сервизно обслужване


Кондензна техника до 314 kW

Vitocrossal 300 CT3B е газов кондензен котел с топлообменник Inox-Crossal от неръждаема стомана и лъчиста газова горелка MatriX.

Горелка достига мощност до 314 kW и ефективно напасва топлопроизводство съобразно моментната нужда от топлина, модулирайки между 30 и 100%. Допълнителни предимства на кондензния котел са изключително тихата, икономична и щадяща околната среда работа.

Конструкцията на топлообменните повърхности при Vitocrossal 300 прави възможни високи мощности при компактни размери и ниско тегло на котела.

За по-лесно внасяне в котелното помещение кондензният котел може да се достави на две части.


 


Комфортно управление Vitotronic с цветен Touch-дисплей

Комфортно дигитално управление Vitotronic

Управлението Vitotronic с голям цветен Touch-дисплей позволява бързо и лесно пускане в експлоатация благодарение на функция "Асистент", както и лесно обслужване на котела. С интегрирания LAN-интерфейс котелът може директно да се свърже с интернет и да се обслужва дистанционно. Сревизната програма Vitosoft 300 комуникира директно през WLAN. С енергийния Cockpit на управлението енергийното потребление се визуализира ясно и прозрачно.

warmwasserspeicher.jpg

Напаснати компоненти: системна техника

„Цялото е повече от сумата на неговите части.“ Водейки се от този принцип Viessmann предлага не само отделни компоненти за отоплителни инсталации, които по отношение на качество, надеждност и ефективност отговарят на високите Viessmann-стандарти, а цялостни решения. Всички продукти са свързани в една комплексна система, в която всички компоненти точно пасват помежду си. Защото само перфектната синхронизация от пасващи един с друг системни компоненти използва целия потенциал на иновативната висококачествена техника.

Системната техника на Viessmann обхваща всичко, което прави едно отопление надеждно и икономично. От системата за управления Vitotronic с възможност за дистанционно обслужване през високопроизводителните бойлери за битова гореща вода Vitocell за висок комфорт на топла вода до високоефективните соларни инсталации за подпомагане на отоплението.