Vitocrossal 300 Tип CT3U с цицлиндрична горелка MatriX, топлообменник Inox-Crossal и лесно за обслужване управление Vitotronic

Спечелете с тези предимства

  • Газови кондензни котли, 400 до 630 kW, като двукотелна инсталация до 1260 kW
  • Коефициент на ефективност до 98 % (Hs)
  • Висока надеждност и дълъг живот гарантирани от устойчив на корозия топлообменник Inox-Crossal от неръждаема стомана
  • Топлообменник Inox-Crossal за високоефективно топлоотдаване и оптимално оползотворяване на конденза
  • Ефект на самопочистване благодарение на гладките повърхности от неръждаема стомана
  • Цилиндрична горелка MatriX за изключително тиха, икономична и екологична работа на котела с обхвата на модулация от 33 до 100 %
  • Каскада с предварително подготвени хидравлични връзки и принадлежности за коминна система
  • Лесно за обслужване управление Vitotronic с цветен Touch-дисплей
  • Интегриран LAN-интерфейс за интернет комуникация и интегриран WLAN за сервизно обслужване

Впечатляващо съотношение цена-производителност

С Vitocrossal 300, Tип CT3U Viessmann предлага високоефективна кондензна техника от 400 до 630 kW с впечатляващо съотношение цена-производителност.

Vitocrossal 300 е съставен от доказани компоненти на кондензната техника на Viessmann и е оборудван с топлообменни Inox-Crossal от неръждаема стомана и цилиндрична горелка MatriX.

Кондензна техника с доказано качество

Топлообменникът Inox-Crossal от неръждаема стомана предлага идеалните предпоставки за оползотворяване на конденза. Гладката повърхност на неръждаемия топлообменник позволява на водата от конденза просто да изтече надолу. Това предизвиква ефект на перманентно самопочистване, което гарантира дългосрочното оползотворяване на топлината от конденза, повишва живота на котела и намалява нуждата от профилактика.

Високоефективното топлоотдаване и пълноценното оползотворяване на конденза постигат коефициент на ефективност до 98 % (Hs). Този висок процент се достига чрез принципа на обратния поток на горивния газ и котелната вода както и интензивното завихряне на горивните газове от топлообменната повърхност.

Устойчива горелка за дълъг живот 

Цилиндричната горелка MatriX е собствена разработка и производство на Viessmann и се отличава с дълъг живот благодарение на специалната структура от неръждаема стомана.  

Работа независимо от въздуха в помещението

С всичките си мощности Vitocrossal 300 се предлага за работа в зависимост или независимо от въздуха в помещението и позволява много възможности за монтаж на различни места в сградите.

Beratung - kostenlos & unverbindlich

Partner vor Ort

Eine individuelle Beratung erhalten Sie bei Ihrem Viessmann Fachpartner vor Ort. Bitte geben Sie für die Suche Ihre Postleitzahl, für genauere Treffer Ihre komplette Anschrift ein.

Комфортно управление Vitotronic с цветен Touch-дисплей

Комфортно дигитално управление Vitotronic

Управлението Vitotronic с голям цветен Touch-дисплей позволява бързо и лесно пускане в експлоатация благодарение на функция "Асистент", както и лесно обслужване на котела. С интегрирания LAN-интерфейс котелът може директно да се свърже с интернет и да се обслужва дистанционно. Сревизната програма Vitosoft 300 комуникира директно през WLAN. С енергийния Cockpit на управлението енергийното потребление се визуализира ясно и прозрачно.

warmwasserspeicher.jpg

Напаснати компоненти: системна техника

„Цялото е повече от сумата на неговите части.“ Водейки се от този принцип Viessmann предлага не само отделни компоненти за отоплителни инсталации, които по отношение на качество, надеждност и ефективност отговарят на високите Viessmann-стандарти, а цялостни решения. Всички продукти са свързани в една комплексна система, в която всички компоненти точно пасват помежду си. Защото само перфектната синхронизация от пасващи един с друг системни компоненти използва целия потенциал на иновативната висококачествена техника.

Системната техника на Viessmann обхваща всичко, което прави едно отопление надеждно и икономично. От системата за управления Vitotronic с възможност за дистанционно обслужване през високопроизводителните бойлери за битова гореща вода Vitocell за висок комфорт на топла вода до високоефективните соларни инсталации за подпомагане на отоплението.