Подово отопление: такер системата и нейните предимства

Когато се полага подово отопление Viessmann има два начина да се случи това - така наречените системи с пъпки (Noppensystem) и такер система. По-долу ще обясним какво трябва да се съблюдава при такер системата на Viessmann и какви са нейните предимства. 

Какво отличава такер системата?

По принцип такер системата при водно подово отопление се отличава с полагането на тръбите върху изолационни основи, като фиксирането им става със специални скоби. 

Изолационните основи се предлагат както на ролка, така и на плоча. Те са направени от експандирана полистирол пяна с фолио за придържане на скобите. Там се полагат не само тръбите, но и служат за шумо- и топлоизолация. Освен това на изолационните основи е положена растерна маркировка за полагането на тръбите. За разстоянията на полагане има различни размери: 50, 100, 150, 200, 250 и 300 mm.

Дебелината на такер плочите се съобразява с мястото на полагане и свързаните с това изисквания. Когато е необходимо може да се използва и допълнителна изолация. Това се определя при прецизното проектиране на инсталацията.

Предимствата на подово отопление - такер система - накратко

●  Лесно полагане дори и при трудно разположение на помещенията 
●  Фолио за придържане на скобите, с растерна маркировка за полагането на тръбата
●  Стабилно фиксиране на тръбите върху основата с държачи
●  Подобрена шумоизолация
●  Препокриване на фолиото по дългата страна

Как става полагането на тръбите с такер система?

Полагането с такер системата е сравнително лесно. За разлика от системите с пъпки обаче не може да бъде направено от един човек. Необходими са двама човека, като единият полага тръбите на съответното растояние една от друга, а едновременно с това вторият ги закрепва с предвидените за целта скоби. 

Подово отопление в четири стъпки 

Плочата при всички случаи трябва да е основно изметена и равна. Ако има неравности, те трябва да се отстранят преди полагането на подовото. В зависимост от особеностите на сградата може да се наложи и полагането на допълнителна изолация. Едва след това монтажниците полагат такер системата на подовото отопление върху подготвента повърхност. Накрая трябва да се положат лентите по края на основите и фолиото. 

След тези подготовки се полагат тръбите на подовото отопление. Тръбите се полагат съгласно направената маркировка и се закрепват посредством скоби към такер плочите. Тръбите трябва да се свържат с разпределителното табло преди монтажниците да нанесат финалната замазка на подовото отопление. При последната стъпка подовото отопление може да се пусне в експлоатация.


Технически данни такер система

Характеристики Ролка VNM 30 
Ролка VNM 25
Плоча VNM 30
Съпротивление на топлопреминаване [m² K/W] 0,75 0,55 0,75
Макс. повърхностно натоварване[kN/m²] ≤ 5 ≤ 4 ≤ 5
Ефективна площ [m²] 10 10 2
Размери [mm] 1000 x 10000 x 30 1000 x 10000 x 25 1000 x 2000 x 30
WGL 040 045 040
Клас строителни материали съгл. DIN 4102 B2 B2 B2


Препоръчителни минимални разстояния за полагане при системни тръби 16 mm (данните са от опит)

Помещение/Ползване Растер на полагане такер система[cm]
Бани и крайни зони 10,0
Кухни 15,0
Всекидневни 15,0 до 20,0
Офис помещения, хотели и т.н. 20,0 до 25,0