Търсене на продукти
Vitoset релефна система за подово отопление — Noppensystem

Полагане на тръби за подово отопление

Полагане на тръби за подово отопление с точно определено разстояние за монтаж според проекта

Сглобяване от един човек
Правоъгълно и диагонално полагане
Устойчиви на високо натоварване
Сигурно закрепване на тръбите
Сглобяване от един човек

Без нужда от допълнителна помощ

Гъвкаво полагане

Правоъгълен и диагонален и полагане

Стандартизирани разстояния за монтаж

50 до 300 мм

Устойчиви на високо натоварване

С пъпки от двуслойна експандирана полистирол пяна, върху които може да се стъпва

Ефективна повърхност за полагане

Е 1,26 m²

Сигурно закрепване на тръбите

Благодарение на специалната геометрия на вдлъбнатините

Релефна система (Noppensystem) Vitoset

Елементите от полистиролно фолио с пъпки и двуслойна EPS (експандирана полистиролна пяна) изолационна основа имат добра изолация и значително редуциран шум при стъпване. Този тип основи позволяватправоъгълно полагане на тръбите, а с помощта на фиксираща лайсна — и диагонално. Пъпките са от пяна и върху тях може да се стъпва. Ръбът от 4 мм и специалната им геометрия улеснява монтажа и дава възможност за стабилното фиксиране на тръбите.  

Система от шипове Vitoset за монтаж на подово отопление

Технически данни на системата с пъпки Noppensystem

Изолационна основа с пъпки, фолио и двуслойна експандирана полистирол пяна за диагонално и правоъгълно полагане на тръбите. Растер при правоъгълно полагане: 50/100/150/200/250/300 mm.

Характеристики Елементи (пъпки) NM 50/30 Елементи (пъпки) NM 30/10
Съпротивление на топлопреминаване [(m² - K)] 0,75 0,30
Максимално повърхностно натоварване [kN/m²] ≤ 5 ≤ 75
Ефективна монтажна площ [m²] 1,26 1,26
Размери [мм] 1450 x 950 x 50 1450 x 950 x 30
Категория топлопроводимост (WLG) 040 035
Клас строителни материали по DIN 4102 B2 B2
Шумоизолация 28 dB (при масивна плоча със замазка ≤ 70 kg/m²) -

Препоръчителни минимални разстояния за монтаж

За полагане при системни тръби Vitoset 16 mm (емпирични стойности)

Вид помещение/използване Растер на полагане Noppensystem [cm]
Бани и периферни зони 10,0
Кухни 15,0
Дневни 15,0 до 20,0
Офис сгради, хотели и др. 20,0 до 25,0