Vitosol 100-FM – високоефективен плосък колектор със специално абсорбиращо покририе ThermProtect за защита от прегряване 

Мощният плосък селективен колектор Vitosol 100-FM е идеалното допълнение за всяка отоплителана инсталация. С абсорбираща площ от 2,3 m² колекторите пасват на всяко индивидуално изискване.

Средногодишно слънчевите колектори произвеждат до 60 процента от енергията необходима за подгряване на топла вода, а могат да се използват и за подпомагане на отоплението. В комбинация с кондензен котел благодарение на слънчевата енергия може да се спести дори до една трета от необходимата годишна енергия за отопление и топла вода.
 

Спечелете с тези предимства

  • Край на прегряването и образуването на пара при недостатъчно отнемане на топлина
  • По-висока ефективност за подпомагане на отоплението и подгряването на битова гореща вода
  • С универсално приложение за монтаж на скатни и водоравни покриви, както и за монтаж на фасади
  • Мощни плоски колектори със специално покритие на абсорбера ThermProtect за защита от прегряване
  • Възможно е хоризонтално или вертикално разположение на колекторите
Vitosol-200-FM.jpg

Плоски колектори Vitosol 100-FM

Мощните плоски селективни колектори Vitosol 100-FM са идеалното допълнение за всяка отоплителна инсталация. С абсорбираща площ от 2,3 m² колекторите пасват на всяко индивидуално изискване.
Средногодишно слънчевите колектори произвеждат до 60 процента от енергията необходима за подгряване на топла вода, а могат да се използват и за подпомагане на отоплението. В комбинация с кондензен котел, благодарение на безплатната енергия от слънцето, можете да спестите дори повече от една трета от годишната енергия, необходима за отопление и топла вода. 

ThermProtect предотвратява прегряване

Интелигентното покритие на абсорбера предпазва колекторите от прегряване. Патентованата от Viessmann техника ThermProtect изключва слънчевите колектори при достигане на определена температура, когато соларният бойлер е напълно загрят. 

ThermProtect осигурява при Vitosol 100-FM и по-висока ефективност в сравнение с конвенционалните плоски колектори, тъй като позволява и гъвкаво димензиониране на инсталацията. 

ThermProtect

ThermProtect

При стойности над температурата на изключване се променя кристалната структура на абсорбиращото покритие, повишва се многократно отразяването на слънчевата светлина и се редуцира мощността на колектора. Така се постига значително по-ниска температура на стагнация и се предотвратява образуването на пара в соларния кръг. 

С понижаването на температурата на колекторите кристалната структура на покритието се връща в първоначалното си състояние. След което отново повече от 95 процента от слънчевата енергия се абсорбират и преобразуват в топлина. Останалите пет процента се отразяват. Промяната на кристалната структура е обратима без ограничение и функцията остава трайна във времето на експлоатация.

Трайна плътност и добра изолация

Непрекъснатата извита алуминиева рамка и безшевното захващане на стъклото гарантират трайна плътност и висока стабилност на колекторите. Задната страна на колекторите е устойчива на удар и корозия. Високоефективната топлоизолация намалява топлинните загуби особено през преходните сезони и зимата

Лесен монтаж

Колекторите се монтират изключително лесно. Вградените изводи на тръбите за подаване и връщане позволяват опростен и сигурен монтаж на големи колекторни полета посредством гъвкави щекерни връзки от неръждаема стомана. До 12 слънчеви колектора могат лесно и бързо да се свържат в едно колекторно поле.


Плоските колектори са универсални по отношение на монтажа, подходящи за монтаж върху скатни покриви, вграждане в покрива или за свободно стоящ монтаж например
върху плоски водоравни покриви. Опростените системи за монтаж на Viessmann са статично изпитани и направени от устойчиви на корозия елементи от неръждаема стомана и алуминий.

Разрез на продукта

Преглед

Брутна площ
2,51 m²
Абсорбираща площ
2,32 m²
Тип колектор
icon-solar.png
Плосък колектор
Дизайн
Vitosol 100-FM се доставя с рамка в алуминиев цвят.
Области на приложение
icon-wohngebaeude.png icon-gewerbe.png icon-kommunen.png
Жилищни сгради, обществени и търговски обект, хотели, общини | Ново строителство и модернизиране.
Начин на монтаж
Плосък колектор за вертикален (Tип SV1F) или хоризонтален (Tип SH1F) монтаж, за плоски и скатни покриви.
Други особености
Жилищни сгради, обществени и търговски обект, хотели, общини | Ново строителство и модернизиране.
Vitosol-100-FM-Schnitt.png