Термопомпи въздух/вода

Термопомпи въздух/вода използват топлината въздуха като първичен енргиен източник.