Термопомпи солен разтвор/вода

Термопомпи солен разтвор/вода използват топлината от земята като първичен енергиен източник, посредством земни клектори или сонди. Ако има воден източник на разположение се използват термопомпи вода/вода.