Solar-1-2.jpg

Соларна инсталация за подгряване на битова гореща вода и подпомагане на отоплението

Който днес инвестира в нова отоплителна инсталация трябва да предвиди и изграждането на соларна система. Така ще спечелите от по ниско потребление на енергия и ще намалите месечните си сметки.

Вакуумно-тръбни колектори

Ефективно използване на слънчевата енергия - абсорберите с висоскоселективно покритие усвояват изключително много слънчева енергия и осигуряват висок коефициент на ефективност. Много ефективната топлоизолация се осигурява от вакуума в тръбите. Така почти няма загуби между стъклените тръби и абсорбера - и колекторът осигурява топлина дори при минимално слънчево лъчение. Особено в преходните сезони и зимните месеци, при ниски външни температури, вакуумно-тръбните колектори използват наличното слънцегреене изключително ефективно.