Газовият кондензен котел оползотворява „скритата“ топлина

Газовият кондензен котел оползотворява почти цялата енергия на използваното гориво за отопление. Причина за това е специалната конструкция на котела, при която водата, съдържаща се в отработените газове, се кондензира.


Модерната отоплителна инсталация на газ използва водата от връщащата линия за охлаждане на горещите отработени газове от горивния процес. Докато тази топлина се отдава на водата за отопление, температурата на отработените газове пада толкова, че съдържащата се водна пара кондензира. Този процес освобождава „скритата“ топлина, която допълнително загрява водата за отопление. Газовият кондензен котел използва по-високите изходящи температури на връщащата линия и така той самият трябва да работи по-малко. По този начин се намалява разхода на гориво, съответно разходите за отопление и се допринася за опазването на околната среда.

Предпоставки за ефективна работа

За да може газовият кондензен котел да работи ефективно, трябва да са изпълнени няколко предпоставки. Те гарантират, че водната пара в отработените газове наистина ще кондензира и че ще се отдаде „скритата“ топлина. Ако не се случи това, КПД на кондензната техника пада и разходите за отопление се увеличават.

Inox-Radial-Heizflaeche.png

Ниски температури
на връщащата линия в газовия кондензен котел

Основна предпоставка за оползотворяването на ефекта на кондензацията е ниската температура на връщащата линия. Само тогава, когато температурата на отработените газове падне под така наречената точка на кондензация, съдържащата се водна пара кондензира и се отделя „скритата“ топлина. Специалистите дефинират стойности от 50 до 55°С.

Достатъчно големи радиатори

Тази температура се постига например при използването на добре оразмерени радиатори или подово отопление. Този тип отоплителни тела отделят топлината в помещенията чрез големи площи и за тях е достатъчна ниска температура на водата в отоплителната система. От съществено значение е оптималното оразмеряване на радиаторите и избора на термостатични вентили.

Хидравлично изравняване за оптимизирана отоплителна инсталация

Хидравличното изравняване има задачата, радиаторите и подовото отопление  да бъдат захранени само с необходимата за тях топлина. Това гарантира, че водата за отопление ще отдаде топлината си на радиаторите, ще се охлади и ще се върне с ниска температура в газовия кондензен котел. Оптимизация на разпределението може да се постигне и чрез така наречената високо ефективна помпа, която регулира дебита на водата за отопление, независимо от нуждата от топлина в дома, като по този начин се намалява и разхода на електроенергия.

Октомври 2017


Снимки