Комуникационен модул Vitoconnect

Vitoconnect е комуникационен модул, който осъществява връзката между отоплителния уред и приложението - предпоставка за управлението на Вашата отоплителна инсталация със смартфон или таблет, както и за дистанционен мониторинг от страна на избраната от Вас сервизна фирма. Vitoconnect се свързва директно с управлението на котела или термопомпата посредством кабел. 

Концепцията на Vitoconnect отговаря на най-високите стандарти за сигурност на данните. Тук ще научите какво представлява Vitoconnect, как се инсталира и какво трябва да съобразите при пуска в експлоатация модула.


Какво съдържа Vitoconnect?

Vitoconnect се доставя със следните компоненти:

●  WiFi-модул за връзка с DSL рутер, за монтаж на стена
●  Свързващ кабел (дължина 1,5 м)
●  Свързващ кабел с Optolink връзка Wifi модул/управление на котелен кръг (дължина 3 м)

Технически данни за Vitoconnect

Комуникация
●  чрез Optolink интерфейс с управлението на котелния кръг
●  чрез WiFi с DSL рутер

Връзки
●  Щекер (230 V / 50 Hz)
●  Кабел WiFi модул/Optolink
●  WiFi комуникация за връзка с интернет

smart-home.jpg
Интелигентният дом

Smart Home


Съвместими управления

Всички отоплителни уреди Viessmann с управления Vitotronic включително Optolink интерфейс могат да се свържат с комуникационния модул Vitoconnect OPTO. Кои са тези модели можете да видите в списъка по-долу:

Управления за стенни и компактни уреди
● Vitotronic 200, Tип HO1, HO1A, HO1B, HO1D, HO2B
● Vitotronic 200 RF, Tип HO1C, HO1E

Управления за стоящи котли
● Vitotronic 200, Tип KO1B, KO2B, KW6, KW6A, KW6B, KW1, KW2, KW4, KW5
● Vitotronic 300, Tип KW3

Управления за термопомпи и хибридни уреди
● Vitotronic 200, Tип WO1A, WO1B, WO1C

Управления за котли на твърдо гориво
● Vitoligno 300-C с Ecotronic и версия на софтуера след 2.12
● Vitoligno 200-S с Ecotronic и версия на софтуера след 2.04
● Vitoligno 300-P с Vitotronic 200 FO1
● Vitoligno 250-S
● Vitoligno 300-S


Vitoconnect OT2 е съвместим с всички нови отоплителни уреди на Viessmann с OpenTherm комуникация, които са произведени след октомври 2017 г и при които не е вградено разширение OpenTherm. Това са следните модели:

●  Vitodens 1xx-W (WB1B, WB1C, B1HA, B1KA, B1LA, B1LB, B1HC, B1KC, B1LD)


Ръководство - свързване на Vitoconnect

Както е описано по-горе, Vitoconnect е свързващото звено между отоплителната инсталация, по-специално нейното управление, и приложението за обслужване на инсталацията (например ViCare App). За да функционира безпроблемно Vitoconnect, първо трябва да се монтира и пусне в експлоатация коректно. Трябва да съобразите следните стъпки.

Първо монтирайте Vitoconnect на стената. Непременно трябва да съобразите, че модулът трябва да се монтира на сухо и защитено от замръзване място. Също така трябва да е в обсега на WiFi сигнала. В последствие трябва да свържете модула. За електрическото свързване и връзката с управлението на отоплителния уред има два извода на задната страна на Vitoconnect: един Mikro-USB вход за захранването посредством щекера и за кабела Optolink/USB. За Optolink/USB кабела има предвидено място за свързване на управлението на отоплителния уред.

Регистриране на потребител с ViCare App и конфигуриране на Vitoconnect

Следващата основна стъпка е регистрирането на потребител, тъй като Vitoconnect може да се пусне в експлоатация само с валиден потребителски профил. Трябва да следвате стъпките описани тук:

1.  Свалете приложението ViCare.
2.  В стъпка “Създайте нов профил” се регистрирайте като потребител.
3.  Сканирайте QR-Code на отоплителния уред.
4.  Ако няма QR-код, въведете производствените данни и ID и се регистрирайте с тях.
5.  За Android свързването с WiFi “Vitoconnect” става автоматично.
6.  За iOS: Затворете приложението и отворете настройките на устройството. После осъществете връзката с WiFi “Vitoconnect” ръчно и копирайте WPA2 паролата от клипборда. Сега отново можете да преминете към приложението. 
7.  Накрая следвайте указанията в приложението. Така трябва да настроите мрежта вкъщи, да въведете местополжението и личните си данни, както и да приемете условията за ползване и политиката за защита на личните данни. 

Ако сте следвали описаните стъпки, Vitoconnect и ViCare App ще са настроени успешно. Това можете да разберете от дветае светещи в зелено LED индикации горе на Vitoconnect. 

Важни указания

Пълните функции на Vitoconnect можете да използвате само, когато, както Vitoconnest, така и управлението на отоплителния уред са свързани и конфигурирани коректно. Също така и не трябва да се прекъсва връзката с интернет през WiFi рутера. Няма друг начин да се предоставят данните от управлението на уреда към приложението. Не на последно място потребителят трябва да се регистрира успешно с валиден профил. Така се изгражда връзката между Vitoconnect и профила на инсталацията (в приложението). 

Най-общо за пуска в експлоатация:

●  Преди пуска в експлоатация трябва да проверите дали са изпълнени всички системни прдпоставки за комуникацията през локалната IP-мрежа / WiFi.
●  За работата на Vitoconnect е необходима интернет връзка с неограничен тафирен план. WiFi сигналът трябва да е достатъчно силен, при неободимост може да се използва усилвател на сигнала.
●  За да могат да се изпращат съобщения и когато има прекъсвания на мрежта, препоръчваме захранването на Vitoconnect и WiFi рутерът да се подсигури и с UPS.
●  WiFi рутерът трябва да е защитен с достатъчно надеждна WPA2 парола, тъй като се предават лични данни през тази връзка.
●  Vitoconnect трябва да се монтира на разстояние минимум 0,3 метра от отоплителния уред.

Firewall настройки:
●  Порт 443 (HTTPS) и порт123 (NTP) трябва да са отворени.
●  MAC-адресът е написан на етикета на уреда.


Потенциални съобщения за грешки

Най-общо на Vitoconnect има 3 LED идентификации, които дават информация за връзката с отоплителния уред, със сървъра на Viessmann и информация за системните функции. Основният принцип е относително опростен и се основава на светофарната система. Във файла по-долу можете да видите възможни грешки и начините за отстраняването им:

> Ръководство за експлоатация


Необходима документация