Отопление на газ – чиста работа

Благодарение на високата ефективност и коефициент на полезно действие до завидните 98% с газовите кондензни котли си осигурявате не само комфортно отопление, но и допринасяте значително за опазването на околната среда и климата.

При нашите газови кондензни котли бъдещето вече е интегрирано в тях. Използваната технология за управление на горенето Lambda Pro Control позволява котлите автоматично да се настройват към всички видове газ - включително с примеси на биогаз. С това изпълняваме всички изисквания за ефективното оползотворяване на ресурсите и опазване на природата. 

Друг съществен аргумент при избора на отопление с газ е, че не е необходимо пространство за съхранение на горивото за отопление. Преди всичко тогава, когато наличното пространство коже да използвате за други цели.  

Използвайте и безплатната слънчева енергия за Вашето отопление. Всички наши котли са разработени за комбиниране със соларната техника на Viessmann - нашата системна техника гарантира оптималната работа на всички компоненти в отоплителната система включително и комфортното управление на инсталацията, за да отговорим на всички Ваши желания.

Топлообменник Inox-Radial от неръждаема стомана

Отопление с газ - ефективно използване на ресурсите с кондензна техника

Кондензните котли извличат почти изцяло съдържащата се в отработените газове топлина и я отдават към отоплителната система. За тази цел кондензните котли на Viessmann са оборудвани с топлообменници Inox-Radila от неръждаема стомана, които охлаждат отработените газове до такава температура, че съдържащите се в тях водни пари кондензират и образувалата се при този процес топлина се отдава допълнително на отоплителната система.

Топлообменникът Inox-Radial от неръждаема стомана в комбинация с MatriX газова горелка гарантират висока ефективност и висок комфорт за дълъг период. Също така кондензната техника намалява разходите за отопление и безкомпромисно редуцира емисиите на вредни газове.

Eфективно отопление на газ благодарение на кондензна техника 

Кондензната техника използва не само топлината, която възниква като измерима температура при процеса на горене, но допълнително и съдържанието на водни пари. Кондензните котли извличат почти напълно топлината в отработените газове и я отдават на отопителната система. 

В кондензните котли има вградени мощни топлообменници, които дотолкова охлаждат отработените газове, преди те да се изхвърлят през комина, че съдържащите се в тях водни пари кондензират и отделената при кондензацията топлина се предава на отоплителната инсталация.

Отопление с газ – икономично и екологично

С тази технология стенните газови кондензни котли на Viessmann достигат коефициент на ефективост до 98%. Така отоплителната система с кондензен котел работи изключително икономично, което спестява както енергия и пари, така и щади околната среда

Brennwerttechnik.png

solar-flachkollektor-1-2.jpg

Комбинацията на газово отопление и соларна техника използва безплатната слънчева енергия 

Днес всяка отоплителна инсталация на газ трябва да се комбинира със соларни колектори и да използва безплатната слънчева енергия. Така се намаляват разходите за отопление и се опазва околната среда. При този тип инсталации соларните колектори осигуряват подргяването на топла вода за битови нужди и в някои периоди може напълно да заместят газовия котел. В пикови натоварвания газовият котел доподгрява топлата вода.

Системната техника на Viessmann гарантира оптималната работа на всички компоненти в инсталацията и комфортното управление на системата - дори и позволява управление по интернет с наличните приложения.