Отопление на газ – чиста работа

Благодарение на високата ефективност и коефициент на полезно действие до завидните 98% с газовите кондензни котли си осигурявате не само комфортно отопление, но и допринасяте значително за опазването на околната среда и климата.

При нашите газови кондензни котли бъдещето вече е интегрирано в тях. Използваната технология за управление на горенето Lambda Pro Control позволява котлите автоматично да се настройват към всички видове газ - включително с примеси на биогаз. С това изпълняваме всички изисквания за ефективното оползотворяване на ресурсите и опазване на природата. 

Друг съществен аргумент при избора на отопление с газ е, че не е необходимо пространство за съхранение на горивото за отопление. Преди всичко тогава, когато наличното пространство коже да използвате за други цели.  

Използвайте и безплатната слънчева енергия за Вашето отопление. Всички наши котли са разработени за комбиниране със соларната техника на Viessmann - нашата системна техника гарантира оптималната работа на всички компоненти в отоплителната система включително и комфортното управление на инсталацията, за да отговорим на всички Ваши желания.

Топлообменник Inox-Radial от неръждаема стомана

Отопление с газ - ефективно използване на ресурсите с кондензна техника

Кондензните котли извличат почти изцяло съдържащата се в отработените газове топлина и я отдават към отоплителната система. За тази цел кондензните котли на Viessmann са оборудвани с топлообменници Inox-Radila от неръждаема стомана, които охлаждат отработените газове до такава температура, че съдържащите се в тях водни пари кондензират и образувалата се при този процес топлина се отдава допълнително на отоплителната система.

Топлообменникът Inox-Radial от неръждаема стомана в комбинация с MatriX газова горелка гарантират висока ефективност и висок комфорт за дълъг период. Също така кондензната техника намалява разходите за отопление и безкомпромисно редуцира емисиите на вредни газове.