Модерно отопление с газ- така функционира кондензната техника

Eфективно отопление на газ благодарение на кондензна техника 

Кондензната техника използва не само топлината, която възниква като измерима температура при процеса на горене, но допълнително и съдържанието на водни пари. Кондензните котли извличат почти напълно топлината в отработените газове и я отдават на отопителната система. 

В кондензните котли има вградени мощни топлообменници, които дотолкова охлаждат отработените газове, преди те да се изхвърлят през комина, че съдържащите се в тях водни пари кондензират и отделената при кондензацията топлина се предава на отоплителната инсталация.

Отопление с газ – икономично и екологично

С тази технология стенните газови кондензни котли на Viessmann достигат коефициент на ефективост до 98%. Така отоплителната система с кондензен котел работи изключително икономично, което спестява както енергия и пари, така и щади околната среда.  

Gas-Brennwert-Matrixbrenner.jpg

Газова горелка MatriX

Газовата горелка MatriX е важно звено от отоплителната техника на Viessmann. С използването на MatriX-структура от неръждаема стомана горелката се отличава с дълъг живот и е устойчива на високи температурни натоварвания.

Газови кондензни котли

При кондензната техника се оползотворява не само топлината, получена при изгарянето на нафта и газ, но и допълнително топлината, която при конвенционалната техника остава неизползвана. Кондензните котли отнемат топлината, съдържаща се в отработените газове и я отдават към отоплителната система. За тази цел кондензните котли на Viessmann са оборудвани с топлообменници от неръждаема стомана Inox-Radial, които охлаждат отработените газове, преди те да бъдат отведени към комина, до толкова, че съдържащите се в тях водни пари кондензират и така образувалата се допълнителна топлина се отдава на отоплителната система.