Термопомпа за използване на топлината от земята (колектор)

Термопомпа солен разтвор/вода

Топлина от земята

[1] Vitocal термопомпа солен разтвор/вода
[2] Бойлер
[3] Буферен съд

Термопомпи солен разтвор/вода

Термопомпи солен разтвор/вода използват топлината от земята като първичен енергиен източник, посредством земни клектори или сонди. Ако има воден източник на разположение се използват термопомпи вода/вода.