Vitocal 300-G – топлина от земята и водата

 

Спечелете с тези предимства

  • Максимална ефективност при ново строителство и модернизиране на едно- и многофамилни къщи. Термопомпа солен разтвор/вода: отоплителни мощности едностепенна: 5,7 до 17,2 kW, двустепенна: 11,4 до 34,4 kW. Термопомпа вода/вода : отоплителни мощности едностепенна: 7,5 до 22,6 kW, двустепенна: 15 до 45,2 kW
  • Vitocal 300-G: с вградена високоефективна циркулационна помпа за кръга на солния разтвор и отоплителния кръг, както и циркулационна помпа за бойлер, предпазна група с предпазен вентил, манометър и обезвъздушител (при тип BWC)
  • Ниски експлоатационни разходи благодарение на висока COP-стойност (COP = Coefficient of Performance = коефициент на перобразуване) съгласно EN 14511: до 5,0 (солен разтвор 0 °C/вода 35 °C) и интергирани високоефективни помпи (при Vitocal 300-G, тип BWC)
  • Максимална температура на подаване до 65 °C
  • Целогодишно висока ефективност при всеки режим на работа благодарение на иновативна RCD-система с електронен експанзионен вентил
  • Ниски нива на шум и вибрации осигурени от оптимизирана конструкция на уреда: ≤ 42 dB(A)
  • Интелигентно управление Vitotronic 200
  • Възможност за управление на вентилационна система Vitovent 300-F
  • Комбинации Master/Slave за по-високи мощности
  • Клас на енергийна ефективност* A++ / А++
*Клас на енегрийна ефективност съгласно наредба на ЕС № 811/2013 отопление, средни климатични условия - нискотемпературно приложение (35°C) / среднотемпературно приложение (55°C)

 


Waermepumpe-Vitocal-300-G.jpg

Термопомпа Vitocal 300-G

Vitocal 300-G като термопомпа солен разтвор/вода използва топлината от високоефективни топлоизточници. За целата в земята се полага сонда или земен колектор, или се вкопава буферн съд за лед. Във всички случаи термопомпата безпроблемно осигурява необходимата топлина дори и през студените дни.

Алтернативно, в зависимост от местоположението на сградата, може да се използват и подпочвените води като топлоизточник. В този случай Vitocal 300-G се конфигурира като термопомпа вода/вода. Vitocal 300-G е подходяща за едно- и многофамилни къщи, както ново строителство, така и при модернизиране.

Висока мощност и тиха работа

Мощният компресор Compliant-Scroll на Vitocal 300-G се отличава с висока надеждност, сигурност и особено тиха работа. Значителен принос за тихата работа има двойната звукоизолация на конструкцията. Същевременно компресорът гарантира и високоефективна работа (COP до 5,0) и температура на подаване до 65 °C.

Системата Refrigerant Cycle Diagnostic (RCD) при Vitocal 300-G следи перманентно хладилния кръг и свързвайки се с електронния експанзионен вентил се грижи за високата ефективност във всеки един работен режим на уреда.

Модулни решения за по-високо потребление на топлина

За жилищните сгради с по-високо потребление двустепенна термопомпа Vitocal 300-G на принцима Master/Slave е правилното решение. Тя може да се конфигурира за работа като уред солен разтвор/вода или вода/вода. За тази цел две термопомпи се свързват по между си. Така се осигурява необходимата по-висока мощност и се повишава надеждността на цялата инсталация. Модулното решение с отделни компресорни кръгове осигурява много висока ефективност при частично натоварване и позволява едновременната работа за отопление и подгряване на топла вода.

С пет степени на мощността като изпълнение Master или Master/Slave могат да се реализират множество комбинации, така че да се осигури необходимата обща мощност. Тази голяма вариативност и оптималното димензиониране спрямо необходимата мощност осигурява много икономичната работа на инсталацията. Управлението на Slave-модула се осъществява от Master-модула.  

Regelung Vitotronic 200

Комфортно обслужване

Прегледно, комфортно, интелигентно: управлението Vitotronic 200, работещо по външна температура, предлага перфектните функции за бързо и точно управление на всяка отоплителна система. Логичното меню предлага лесен преглед на функциите и бързо въвеждане на настройките.

fernbedienungen.jpg

Системна техника

„Цялото е повече от сумата на неговите части.“ Водейки се от този принцип Viessmann предлага не само отделни компоненти за отоплителни инсталации, които по отношение на качество, надеждност и ефективност отговарят на високите Viessmann-стандарти, а цялостни решения. Всички продукти са свързани в една комплексна система, в която всички компоненти точно пасват помежду си. Защото само перфектната синхронизация от пасващи един с друг системни компоненти използва целия потенциал на иновативната висококачествена техника.

Системната техника на Viessmann обхваща всичко, което прави едно отопление надеждно и икономично. От системата за управления Vitotronic с възможност за дистанционно обслужване през високопроизводителните бойлери за битова гореща вода Vitocell за висок комфорт на топла вода до високоефективните соларни инсталации за подпомагане на отоплението.

Разрез на продукта

Преглед

Отоплителна мощност (kW)
5,7 до 34,4 kW
COP при отопление
в зависимост от мощността на уреда до 5,01
Клас на енергийна ефективност съгласно директива на ЕС Nr. 811/2013 отопление, средни климатични условия - нискотемпературно приложение (35°C) / среднотемпературно приложение (55°С)
energieeffizienklasse.png
A++ / A++
Области на приложение
icon-wohngebaeude.png icon-gewerbe.png icon-kommunen.png
Едно-/дву- и многофамилни къщи, обществени и търговски обекти, общини, ново строителство и модернизиране
Обслужване
icons-vitotrol-app.gif
Управление Vitotronic 200 с текстово меню и графични индикации, възможно е обслужване с Vitotrol App
Производство на БГВ
Необходимо е монтирането на допълнителен бойлер, постига се висок комфорт на топла вода
Други особености
Функция "natural cooling" с опционален модул NC-Box, функция "active cooling" с опционален модул AC-Box
Разрез на продукта Vitocal 300-G

erklaervideo-waermepumpe.jpg

Термопомпата - начин на функциониране

Принципът на функциониране на термопомпата, както и физичните предпоставки достъпно обяснени от нашия експерт Карстен Кулман

Youtube
erklaervideo-wp-umgebungswaerme.jpg

Откъде идва топлината от природата?

Карстен Кулман обяснява откъде идва топлината от природата и как я използват различните типове термопомпи.

Youtube

Подобни продукти