NC-Box – така термопомпата охлажда през лятото

 

Спечелете с тези предимства
 

  • Отвежда топлината към земната повърхност или подпочвените води
  • Икономично и енергоспестяващо охлаждане
  • Компактен и излиран
  • Монтирано в завода
  • Инсталира се бързо и лесно


Икономично и енергоспестяващо охлаждане

През горещите летни дни управлението на термопомпата превключва в режим „natural cooling“ посредством модул NC-Box и отвежда излишната топлина от помещенията чрез отоплителния кръг към по-студената земна повърхност или подпочвена вода.

За тази цел циркулационните помпи се нуждаят от съвсем малко електричество - всички останали функции на термопомпата остават изключени.

Така „natural cooling“ e изключително икономичен и енергоспестяващ метод за охлаждане на сградата.


Всичко в един модул

В компактният модул NC-Box всички компоненти са предварително монтирани в завода и това допълнително улеснява инсталирането.