Електрически системи за отопление и топла вода

Viessmann има повече от 100 години опит в производството на отоплителни уреди и това е нашата отлична основа за оптималното оползотворяване на енергията. Междувременно устойчивите енергоизточници са от първостепенна важност: независимо дали става въпрос за използване на топлината от оклоната среда или производство на ток от соларна енергия.  

Достатъчни причина за Viessmann постоянно да разширява комплексната си продуктова програма с електрически системи за отопление и топла вода. Така крайният потребител получава всичко от едно място: ефективни енергийни системи за производство на ток, както и интелигентното използване на енергията за отопление, охлаждане и вентилация. Новите електрически системи за отопление и топла вода могат да се комбинират с вече съществуващи отоплителни уреди и също така намират широко приложение при модернизиране или ново строителство.  Електрически системи за отопление и топла вода Strom

Комфортни системи за отопление и топла вода на ток