Електрически котли за отопление и топла вода Vitotron

Топлата вода и отоплнието са основна необходимост, за която всяко домакинство намира различно решение. Цялостно решение може да се реализира с газов, котел или термопомпа и в допълнение соларна система за подгряване на топлата вода за битови нужди. Често, в районите, където липсва изградена газопреносна система или в жилищните кооперации, които не са присъединени към централно топлоснабдяване, единственото решение остава използването на електрическа енергия за отопление и топла вода. Отоплителната система с електрически котел е компактно решение, което по отношение на комфорт и качество не отстъпва на системите с газов котел или термопомпа например, като първоначалната инвестиция е доста по-достъпна на фона на останалите отоплителни уреди.