Отопление, независимо от фосилните горива: Vitotron 100

Електрическите котли са отлично решение за жилищни сгради без достъп до газопренсната мрежа и се вписват идеално в критериите за енергоспестяващо отопление в старо и ново строителство. Те са също така и модерен, комфортен, сигурен и екологичен отоплителен уред. Vitotron 100 се oтличават с компактни размери, елегантен дизайн и могат лесно да се инсталират практически навсякъде. 

Отопление с електрически котел:

●  Лесна инсталация
●  Ниски експлоатационни разходи
●  Комфортно управление
●  Възможност за комбиниране с други отоплителни системи и фотоволтаични инсталации

Vitotron 100

Елегантен дизайн и лесен за инсталиране

Инсталирането на котел Vitotron 100 не е скъпа инвестиция и не е необходимо присъединяване към газопреносната мрежа или монтиране на димоходна система. Всичко, от което се нуждаете е захранване с електричество. 
Управлението по външна температура (модел VMN3) осигурява висок комфорт на отопление. С ефективност на котела от 99.4% (действителна ефективност) се гарантира енергийно ефективна работа на отоплителната система. 

Безпроблемна комбинация

Електрическият котел Vitotron 100 може да се използва като главен отоплителен уред или в комбинация със съществуващ котел или камина. Поддържайки ниски експлоатационни разходи, Vitotron осигурява висок комфорт на отопление вкъщи, а в периодите, когато отсъствате от дома си защитата от замръзване поддържа подходяща температура в жилището. Котелът може да работи и в комбинация с буферен съд. 

Vitotron 100 може да работи с всяка инсталация за централно отопление и с топлообменник за битова гореща вода. Котелът е оборудван с разширителен съд с обем 5 литра и необходимите предпазни защити.  В комбинация със серпентинен бойлер за битова гореща вода има възможност за регулиране на температурата на топлата вода и да се включи циркулационната помпа в съответствие със зададените дневни и седмични програми. 

Отопление, независимо от фосилните горива

Въпреки че традиционно газовите котли се отличават като ренатбилно решение за отопление и топла вода, те все пак се нуждаят от редовна поддръжка и сервизно обслужване. Предимството на електрическия котел е, че може безпроблемно да се комбинира със съществуваща отоплителна система, или да работи като напълно независим отоплителен уред, покриващ нуждите от отопление и топла вода на всяко домакинство.

Снимка: лесно за обслужване управление
Лесно за обслужване управление
Vitotron 100

Отоплителна система с буферен съд

Използването на електрически котел в комбинация с буферен съд за акумулиране на топлина осигурява комфортно и рентабилно отопление с относително ниски разходи за системата. Използвайки нощната тарифа и системата за акумулиране на топлина буферен съд, разходите за отопление могат да бъдат намалени значително.

Автоматичната система може да се управлява и от външен модул, като по този начин позволява интеграция с допълнителна техника като фотоволтаична инсталация например. Това прави работата на котела още по-рентабилна, тъй като безплатната електрическа енергия от пкрива може да се използва като основен източник. Комбинирайки предимствата на акумулираната в буферен съд топлина с безплатната енергия от фотоволтаиците си гарантирате възможно най-ниски разходи за отопление. 

Защо Vitotron 100 е правилният избор?

  • Управлението позволява регулиране на температурата на водата в отоплителния кръг от 20 до 85 °C.
  • Автоматична модулация на мощността в зависимост от моментната необходимост от топлина.
  • Котелът може да да работи във всяка децентрализирана отоплителна инсталация или през топлообменник към друг топлоносител.
  • Управлението по външна температура осигурява най-ефективна работа на котела благодарение на напасване на мощността спрямо температурните промени навън.
  • Управлението ви позволява да задавате температурата в отопляемите зони в 24-часови и 7-дневни цикли.
Снимка: допълнителен модул за управление на инсталация със смесителен вентил
Допълнителен модул за управление на инсталация със смесителен вентил

Vitotron 100

Vitotron 100