Ефективно снабдяване с пара, ток, топлина и охлаждане

Високоефективните енергийни системи и инсталации за приложение в индустрията допринасят значително за намаляване на експлоатационните разходи и изхвърлените в атмосферата вредни емисии и така правят предприятията по-конкурентноспособни. Viessmann предлага широка гама системни решения, които осигуряват икономически изгодно снабдяване с пара до 120 тона на час, топлина до 120 MW, хладилна енергия до 2 MW и електроенергия до 50 MW. За тези цели могат да се използват всички енегроносители - фосилни горива, биомаса и отпадна топлина, както и топлината от въздуха или земната повърхност или отделената от индустриални процеси топлина.

Viessmann развива и реализира цялостни енергийни копцепции, които се базират на оценка на цялостната система от производство на енергия, снабдителната структура и потреблението. Анализът на всички процеси създава основата за оценяване на потенциала и синхронизиране на всички системни компоненти. Всеобхвтните услуги от проектирането през пуска в експлоатация до сервизирането на инсталацията завършват нашата комплексна програма.

Търся продукт за производство на , работещ на .