Vitomax 200-HW M238 - за допустими температури на подаване над 120 °C и високи отоплителни мощности


Спечелете с тези предимства

  • Горене с ниски стойности на емисиите азотен оксид
  • Сигурно топлоотдаване; опростено хидравлично свързване
  • Минимални топлозагуби благодарение на оптимална топлоизолация
  • Контролен шкаф Vitocontrol за всички специфични регулиращи и управляващи системи на котела
  • Отговаря на директива за уреди под налягане 97/23/EС


Всичко от едно място при Viessmann

За Vitomax 200-HW не е необходим минимален обемен поток на горещата вода: широките водни стени и голямото водно съдържание осигуряват добра собствена циркулация, което улеснява хидравличното свързване на котела.

Ниско съпротивление от страна на горивните газове благодарение на оптимално разположение на топлообменните повърхности и димоотводните тръби.


Времето е пари

Това важи особено за индустрията и производствените предприятия, където отоплителните централи за най-кратко време трябва да осигурят достатъчно топлина за производствените процеси.

Едно предварително подготвено оборудване за защитни температури до 120°C намалява времето за проектитране и инсталиране и спестява разходи.

Чрез водноохладяеми вход на горелка и камера отпада времето за съхнене, което е необходимо при котли с иззидване - това значително съкращава времето за монтаж и пуск в експлоатация.

Допълнителните компоненти за инсталацията при необходимост могат да се напаснат от Viessmann към изискванията на потребителя.

Подобни продукти