Vitomax 200-RW - котел на отпадна топлина за производство на гореща вода


Спечелете с тези предимства

  • Използвайте отпадната топлина и спестете от разходите за енергия
  • Оптимални резултати в комбинация с газови турбини и когенератори
  • Доставя се с или без допълнителна горелка
  • Минимлани загуби от лъчение благодарение на оптимална топлоизолация
  • Основна рамка за равномерно разпределение на товара върху пода


Гореща вода от горещи отработени газове и въздушни потоци отпадна топлина

Котелът на отпадна топлина Vitomax 200-RS произвежда гореща вода като използва топлината от отработените газове в резултат на горивни процеси или от горещи отработени въздушни потоци при индустриално производство.

Под влияние на покачващите се разходи за енергия котлите на отпадна топлина са особено подходящи за работа в комбинация с газови турбини и когенератри, тъй като тук се оползотворяват ефективно отработените газове и въздушни потоци.

Така се спестяват фосилните горива и се намаляват експлоатационните разходи.

Viessmann предлага котлите на отпадна топлина в два конструктивни варианта:

  • Котли за изплозване само на горещи отработени газове респ. въздушни потоци
  • Конвенционални парни котли с оползотворяване на отпадна топлина

Решението за един от двата вида конструкции зависи от конкретния проект.