Котли на отпадна топлина високо налягане за производство на пара

Производството на водна пара за индустриално приложение и нейната „употреба“ се отличава значително от стандартното производство на топлина с водата като топлоносител. Особено големите парни котли с високо налягане изискват специално оборудване при изграждане на инсталацията.