Vitomax 200-HW M74A - за температури на подаване до 150 °C


Спечелете с тези предимства

  • Горене с ниски стойности на емисиите азотен оксид
  • Сигурно топлоотдаване; опростено хидравлично свързване
  • Минимални топлозагуби благодарение на оптимална топлоизолация
  • Контролен шкаф Vitocontrol за всички специфични регулиращи и управляващи системи на котела
  • Отговаря на директива за уреди под налягане 97/23/EG


Всичко от едно място при Viessmann

Vitomax 200-HW e газов/нафтов котел за прегрята вода високо налягане за допустими температури в подаващата линия до 150 °C, работно налягане 6 до 16 bar. Диапазонът на предлаганите мощности е от 8 до 16,5 MW.

За Vitomax 200-HW не е необходим минимален обемен поток на горещата вода: широките водни стени и голямото водно съдържание осигуряват добра собствена циркулация, което улеснява хидравличното свързване на котела.

Ниско съпротивление от страна на горивните газове благодарение на оптимално разположение на топлообменните повърхности и димоотводните тръби.


Времето е пари

Това важи особено за индустрията и производствените предприятия, където отоплителните централи за най-кратко време трябва да осигурят достатъчно топлина за производствените процеси.

Едно предварително подготвено оборудване за защитни температури до 110°C и 120°C намалява времето за проектитране и инсталиране и спестява разходи.

Чрез водноохладяеми вход на горелка и камера отпада времето за съхнене, което е необходимо при котли с иззидване - това значително съкращава времето за монтаж и пуск в експлоатация.

Допълнителните компоненти за инсталацията при необходимост могат да се напаснат от Viessmann към изискванията на потребителя.

Подобни продукти