Парни котли

Системни решения за икономически рентабилно производство на пара

Енергоспестяващото и екологично производство на пара заедно с високата надеждност и сигурност на инсталациите са най-важните изисквания на прозводствените предприятия. За изграждането на оптимално работещи концепции на котелни инсталации на първо място трябва да се съобразят индивидуалните изисквания и потребности на предприятието, за да се реализират икономични и надеждни системни решения. Това изисква компетентно консултиране, широк спектър от услуги и парни котли, които със своите характеристики осигуряват икономически изгодно и устойчиво, дългосрочно решение за паропроизводство.

Големите котли Vitomax благодарение на своята конструкция и оборудване предлагат най-добрите предпоставки за да отговорят на индивидуалните изисквания на клиентите в много области на приложение. Много конструктивни детайли на парните котли Vitomax и дългогодишният опит в производството на големи и индустрилни котли осигуряват високо качество, висока надеждност и дълъг живот на инсталациите.

Напасната системна техника за парни котли Viessmann

Напасната системна техника

Големи котли Viessmann означава перфектно напасната системна техника. Това обхваща:

●  Регулиращи и контролни инсталации
●  Измервателна и управляваща техника
●  Горивни инсталации
●  Обработка на вода
●  съдове за захранваща вода с термична деаерация
●  Тръбни и коминни системи
●  Економайзери
●  Анализ на вода
 

Парни котли icons-gas-oel-25x25.png

Комплексната програма на Viessmann обхваща парни котли високо и ниско налягане. Конструкцията с пламъчна тръба с ниски натоварвания на горивната камера, водноохладената задна камера както и вдноохладеният вход на горелката без иззиждане осигуряват пълноценното горене на газ и нафта с ниски стойности на отделените вредни емисии с всички типични за пазара горелки. Избраната конструкция на котлите е с множество патенти и конструктивни части собствена защитена разработка, което гарантира постоянно висока ефективност.